Docenten aan het woord

Onze docenten zijn belangrijk voor ons. Zonder goede docenten, geen kwalitatieve opleidingen. Hieronder laten we verschillende docenten aan het woord via video of interviews. Ze stellen zichzelf voor, vertellen over hun expertise en de opleiding(en) die ze voor ons verzorgen.
thumbnail image

Wouter Karst

Wouter Karst werkt als forensisch arts met aandachtsgebied minderjarigen bij het NFI. Verder werkt hij één dag in de week als consulent pediatrie op het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in Antwerpen.

Met Wouter spraken we over het voorlichten van o.a. juridische professionals over zaken uit zijn expertisegebied en het kritisch kijken naar onderzoeken en rapporten. 

"Het is fijn als advocaten weten hoe ze onze kennis ook voor zichzelf kunnen gebruiken."

thumbnail image

Lex Meulenbroek

Lex is DNA-deskundige bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Hij werkt bij de afdeling die zich bezighoudt met het onderzoek van humane biologische sporen en DNA-onderzoek en rapporteert de bevindingen van het onderzoek.

Met Lex gingen we in gesprek over zijn expertise en het belang van kennisoverdracht aan advocatuur, politie, OM en Rechterlijke Macht over de technische mogelijkheden binnen DNA-onderzoek.

thumbnail image

David van der Vloed

David is onderzoeker bij de Spraak-, Taal- en Audiogroep bij het NFI. Hij is tekenbevoegd op het gebied van automatische sprekerherkenning (softwarematig vergelijken van stemmen tbv sprekeridentificatie) en op het gebied van transcriptie, ofwel het uitwerken van spraak die lastig te verstaan is.

Met David gingen we in gesprek over zijn rol als forensisch deskundige bij strafzaken, wat hij in de NFI cursus mee wil geven aan strafrechtadvocaten en het belang van forensische kennis voor strafrechtadvocaten.

thumbnail image

Ronald Daas

Ronald is gespecialiseerd in Financiering & Zekerheden, Insolventierecht en Financieel recht. Hij beoefent dat rechtsgebied in vele hoedanigheden: als advocaat, ook in procedures, als onderzoeker, bij het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht en als geschillenbeslechter, onder meer bij Kifid. Hij heeft ook ervaring als bankjurist en curator.

Met Ronald spraken we over de niet aflatende stroom van ontwikkelingen in het Ondernemingsrecht, de valkuilen rondom het financieringstraject en belangrijke vraagstukken rondom kredietovereenkomsten. 

thumbnail image

Marjolein Rietbergen

Marjolein is advocaat Jeugd- en familierecht in Rotterdam. Artikel 3 van het IVRK is voor haar nog elke dag de drijfveer om aan de slag te zijn. 
We spraken met Marjolein over het Jeugdrecht, de rol van de jeugdrecht-advocaat en haar tip voor jonge advocaten.

thumbnail image

Eva Huls

mr. Eva Huls is o.a. advocaat-in dienstbetrekking bij Defence for Children gespecialiseerd in het jeugd-, familie-, straf- en aansprakelijkheidsrecht. Met haar gingen we in gesprek over het borgen en verdedigen van kinderrechten en het centraal stellen van deze rechten bij het nemen van beslissingen. 

Leo Hendriks

Leo Hendriks is advocaat (jeugd)strafrecht en (jeugd)familierecht. Met ons gaat hij in gesprek over de rol van de jeugdrechtadvocaat en hoe belangrijk deze is voor de kwetsbare jeugdigen.

thumbnail image

Annemiek Tubbing

Annemiek Tubbing is juridisch adviseur omgevingsrecht. Inhoudelijk is ze gespecialiseerd in de groene regelgeving, afvalstoffen en bodem. Daarnaast is toezicht & handhaving mijn stokpaardje in alle vormen: privaat (kwaliteitsborgingssystemen), bestuursrechtelijk en strafrechtelijk. Met haar spraken we over de rol van toezichthouders & handhavers met betrekking tot de Omgevingswet.

thumbnail image

Michelle Bruijn

Michelle Bruijn is universitair docent aan de vakgroep Algemene Rechtswetenschap, Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Daarnaast is Michelle als onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid (COOV). Met haar spraken we over de rol van bestuurders in de aanpak van drugscriminaliteit. 

thumbnail image

Erwin Krol & Christian Boxum

Erwin Krol en Christian Boxumzijn onderzoekers en juridische adviseurs bij Pro Facto. Met hen spraken we spraken we over advisering rondom openbare orde en verligheid richting bestuurders.

Nathan Gradisen over de opleiding Openbare Orde en Veiligheid

thumbnail image

Thijs Sommers en Rachel Hoeneveld

Rachel Hoeneveld is legal consultant bij RoyalHaskoningDHV en houdt zicht bezig met omgevingsrecht, duurzame energie, natuur en gebiedsontwikkeling. Thijs Sommers is planoloog/ adviseur Ruimte en Energie bij Royal HaskoningDHV. Wij praten met hen over de energietransitie en de omgevingswet.

thumbnail image

George Rasker

Na ongeveer tien jaar gewerkt te hebben voor de Koninklijke Marine, vervulde George Rasker de afgelopen twintig jaar een groot aantal functies binnen het Openbaar Ministerie. Hij ging met ons in gesprek over ondermijning en de rol van bestuurders in de aanpak hiervan.

thumbnail image

Rob Latten en Bob van Weert

Rob Latten en Bob van Weert zijn beide werkzaam bij DeVerandermotOR.nl. Ze richten zich in het dagelijks werk specifiek op het ondersteunen van ondernemingsraden. Tijdens een gesprek vertellen ze ons over duurzame inzetbaarheid van werknemers en de rol van or-leden.

Hans Kurver en Simone Blok over de Basisopleiding Mediation

thumbnail image

Jan-Willem Grimbergen

Jan-Willem is al tientallen jaren verbonden aan het Openbaar Ministerie. Officier van Justitie in Arnhem, 's-Hertogenbosch en Utrecht. Advocaat-generaal in ’s-Hertogenbosch en (thans) Arnhem. In een kort interview gaat Jan-Willem in op de wereld van de strafrechtadvocaat en de Appeltechniek.

thumbnail image

Willem Jan Ausma

Willem Jan Ausma is de mens onder de advocaten en heeft al veel cliënten in spraakmakende zaken terzijde gestaan. Willem Jan is praktisch ingesteld. Hij weet op creatieve wijze de zaken naar zijn hand te zetten. Lees in het interview o.a. over zijn titel als strafpleiter van het jaar.

thumbnail image

Dirk Heuff

Dirk Heuff is een bedrijfskundig drs. en Master in Coaching met een 12-jarige ervaring in business development voor de advocatuur en het notariaat. Hij heeft ervaring met zowel kleinere kantoren, individuele advocaten en (kandidaat)notarissen, als met grotere kantoren. In dit interview bespreken we met hem het hoe en waarom van Legal Business Development.

Dirk Heuff

thumbnail image

Bard van Veen

Bard van Veen is in 1999 afgestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Na zijn afstuderen is in 2000 beëdigd als advocaat. Hij heeft inmiddels bijna 20 jaar ervaring in het bouwrecht en is betrokken geweest bij diverse (grote) nationale en internationale bouwprojecten. Hij treedt op voor alle bij de bouw betrokken partijen, zoals opdrachtgevers, aannemers, installateurs, leveranciers, architecten en constructeurs. Hij vertelt in dit interview over de ontwikkelingen binnen het bouwrecht.

thumbnail image

Brigitte Hendrikse & René van 't Hoft

Brigitte en René zijn allebei al jaren bekend binnen het energielandschap. Brigitte werkt als all-round energierecht juriste en René is juridisch adviseur onder de naam Vanthoft Law Practice. In dit interview staan zij stil bij de veranderingen binnen het energielandschap en de cursus die zij verzorgen.

thumbnail image

Paul Vlaardingerbroek

Paul Vlaardingerbroek is Emeritus hoogleraar Familie- en jeugdrecht aan de Universiteit van Tilburg. Hij is ook werkzaam als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch; rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam en lid-jurist bij het Regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg Eindhoven.

In dit interview gaat Paul kort in op zijn liefde voor het Jeugdrecht.

thumbnail image

Jeroen Knol

Jeroen Knol is eigenaar van O4 & Partners Private Office en werkzaam als family officer/vermogensregisseur.

Hij begeleidt vermogende (oud-) ondernemers bij het beheren en aansturen van hun vermogen. Jeroen Knol heeft veel artikelen op zijn naam, is auteur van een tweetal boeken (Van familiebedrijf naar familiekapitaal en Fiscale Wijzer Bedrijfsoverdracht) en treedt regelmatig op als docent.

thumbnail image

Marq van Wijngaarden

Marq Wijngaarden, advocaat bij Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers. Hij specialiseert zich in vreemdelingenrecht en vooral asielrecht, en doe daarnaast ook strafrecht. Als asieladvocaat geef hij regelmatig cursussen daarin, vooral actualiteiten, en Marq is lid van de Commissie Asiel van Vluchtelingenwerk Nederland. Hij praat over het Asielrecht, toen en nu.

thumbnail image

Jeff Keustermans

Jeff Keustermans is advocaat en medeoprichter van advocatenkantoor & DE BANDT in Brussel. Naast zijn werk als advocaat ontwikkelde hij een training die stress en burn-out helpt te voorkomen. In 2021 doceert hij de tweedaagse training Effi ciënt beheer van uw energie en tijd.

thumbnail image

Vanessa van Aurich & Babara van Olffen

Vanessa van Aurich en Barbara van Olffen zijn logopedist en hebben samen een eigen praktijk. Ook geven zij stemtrainingen aan beroepssprekers. Zij verzorgen de basiscursus Effectief handelen door correct stemgebruik.

thumbnail image

Ramon Visser

Ramon Visser coacht anderen in hun persoonlijke ontwikkeling, in het vinden van balans en in het samenwerken met anderen. Ook is hij runningtherapeut. Begin dit jaar heeft hij zelf een aaneengesloten stuk van 80 kilometer gerend. In 2021 geeft Ramon de training voor juristen Met recht stressvrij werken en waarom hardlopen hierbij kan helpen.

thumbnail image

Scott Blick

Scott Blick heeft jarenlang in de theaterwereld gewerkt als professioneel zanger en acteur.  Sinds 2002 is hij communicatiecoach en deelt hij zijn expertise met andere sectoren. In 2021 doceert Scott de training Storytelling voor juristen.

Volg ons op social media