Liefde voor het Jeugdrecht

Paul Vlaardingerbroek is Emeritus Hoogleraar Familie- en jeugdrecht aan de Universiteit van Tilburg. Hij is ook werkzaam als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch; rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam en lid-jursit bij het Regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg Eindhoven.

In dit interview gaat Paul kort in op zijn liefde voor het Jeugdrecht. 


Zijn er momenteel belangrijke ontwikkelingen binnen de Jeugdhulp en Jeugdbescherming? Hoe ziet het veld eruit in vergelijking met een aantal jaar geleden?
Er doen zich bijna iedere dag weer nieuwe gebeurtenissen voor op het terrein van het jeugdrecht en jeugdbeschermingsrecht. Zowel in de wetgeving als in het jeugdbeleid , maar ook in de jeugdrechtspraak

Jij bent één van de docenten voor de Specialisatieopleiding Jeugdrecht. Wat probeer jij de deelnemers tijdens jouw lessen mee te geven?
Ik probeer vooral mijn liefde voor dit rechtsgebied over te brengen, omdat kinderen in de regel volledig afhankelijk zijn van hun ouders en kinderen meestal niet voor zichzelf kunnen opkomen.  Dat laatste geldt trouwens ook voor veel ouders. Adequate rechtsbijstand is voor ouders en kinderen essentieel in het jeugdbeschermingsrecht. Betrokken advocaten die beschikken over veel actuele kennis zijn voor ouders en kinderen van groot belang.

Wat maakt, volgens jou, deze specialisatieopleiding onmisbaar voor Jeugdrecht Advocaten? Los natuurlijk van de eisen die vanuit de VNJA en de Raad voor Rechtsbijstand worden gesteld.
Advocaten krijgen tijdens de opleiding zowel mondeling als schriftelijk een helder overzicht van de meest recente ontwikkelingen en praktijkgerichte oplossingen.

Paul werkt mee aan de volgende cursussen