Uw inschrijving en algemene voorwaarden

Kortingen
Kortingen zijn niet stapelbaar, de hoogste korting wordt berekend. Voor reeds geplaatste bestellingen kan achteraf geen korting worden verwerkt.

Procedure 
Als u zich hebt aangemeld voor een cursus, ontvangt u, nadat wij de aanmelding in ons systeem hebben verwerkt, een bevestiging via e-mail. Circa 10 dagen voor de cursus ontvangt u een uitnodiging per e-mail met alle relevante informatie.

Uw certificaat 
Hebt u de cursus gevolgd en getekend bij aankomst en vertrek, dan krijgt u binnen twee maanden uw certificaat toegestuurd. Bent u later aangekomen op bent u eerder van de cursus vertrokken, dan wordt het corresponderende aantal punten afgetrokken.

Nabestellen cursusmateriaal 
Het is mogelijk van onze cursussen het cursusmateriaal te bestellen, zonder dat u aan de betreffende cursus hebt deelgenomen. Voor het cursusmateriaal betaalt u € 75,- exclusief btw inclusief verzend- en administratiekosten. Als u zich heeft ingeschreven voor een cursus zit het materiaal bij de cursuskosten inbegrepen. Voor meer informatie en bestellen kunt u contact opnemen met onze deelnemersadministratie via opleidingen@sdu.nl of (070) 378 96 97.

Annulering 
Tot drie weken voor aanvangsdatum kunt u uitsluitend schriftelijk annuleren. Wij brengen daarvoor € 75,- excl. btw administratiekosten in rekening. Bij annulering binnen drie weken voor de datum van de cursus brengen wij het volledige bedrag in rekening, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Het is wel mogelijk om een plaatsvervanger te sturen.

Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Sdu van toepassing.

Voor de Basisopleiding Mediation en de Studieweken zijn alternatieve voorwaarden van toepasssing. Deze voorwaarden vindt u hier

Annulering cursus als u een PO Deal heeft 
Indien u een Sdu PO Deal heeft en een cursus wilt annuleren, kunt u een mail sturen aan opleidingen@sdu.nl met hierin uw naam en welke cursus u wilt annuleren. U dient dit uiterlijk één dag voorafgaand aan de cursus te doen. U kunt in het geval van een Sdu PO Deal geen vervanger sturen. In het geval u een cursusdag niet bijwoont en ook niet tijdig schriftelijk annuleert, zijn wij genoodzaakt om € 75 excl. BTW administratiekosten in rekening te brengen.

Incompany cursus 
Indien u een incompany opleiding bij Sdu Opleidingen & Events afneemt, ontvangt u een bevestiging van vastgestelde prijs, datum, onderwerp en sprekers van de betreffende cursus. Indien daar dringende redenen voor zijn, kan in overleg de incompany cursus verplaatst worden naar een andere datum of locatie, dit kan gepaard gaan met extra kosten (deze worden vooraf aan u voorgelegd). Annuleren kan tot vijf weken voor de cursusdatum, daarna betaalt u 50% van de geoffreerde prijs. Indien u korter dan twee weken voor de besproken datum annuleert, betaalt u 80% van de geoffreerde prijs.

Wijzigingen voorbehouden 
De organisatie behoudt zich het recht voor programma- en/of locatiewijzigingen aan te brengen. Deelnemers worden voorafgaand aan de cursus over eventuele wijzigingen geïnformeerd voor zover tijdig bekend bij de organisatie.

Uw adresgegevens 
Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst en om u, ook per e-mail, op uw vakgebied van informatie te voorzien over uitgaven en diensten van Sdu Uitgevers bv. In iedere e-mail is een afmeld mogelijkheid opgenomen. Als u in het geheel geen prijs stelt op deze informatie, ook niet over producten en diensten van zorgvuldig door de Sdu geselecteerde derden, kunt u dit schriftelijk melden bij Sdu Klantenservice, Postbus 20014, 2500 EA Den Haag. Voor informatie over onze leveringsvoorwaarden zie Leveringsvoorwaarden.

Algemene voorwaarden Sdu PO Deal
De algemene voorwaarden m.b.t. de Sdu PO Deal vindt u hier.

Klachten
Sdu Opleidingen & Events verzorgt kwalitatief hoogstaande cursussen en congressen. Wij doen onze uiterste best om zowel inhoudelijk als administratief alle cursussen goed te laten verlopen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn dan horen we dit graag zodat we het probleem kunnen oplossen. De klachtenprocedure vindt u hier.