Agenda live online cursussen

Online cursus Hybride Werken*

Actueel webinar voor de juridische praktijk; in 2 uur een compleet overzicht over de juridische aspecten van hybride werken.

Datum 1 februari 2022

Lunchwebinar: Gelijke kansen bij gebiedsontwikkeling na Didam

Gevolgen toegelicht door Annemarie Drahmann en Allard Knook

Datum 1 februari 2022

Online cursus Signalen van Witwassen

Notaris, neem uw poortwachtersrol serieus

Datum 10 februari 2022

Online cursus Bedrijfseconomisch ontslag in 2022

Actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure

Datum 10 februari 2022

Webinar 'Onvoorziene omstandigheden - wat kan je ermee ná corona'**

Datum 14 februari 2022

Online cursus Contracteren en faillissement

Tips & tricks voor het contracteren bij faillissementen

Datum 15 februari 2022

Online cursus Actualiteiten Arbeidsrecht**a

Snel alle highlights van 2021/2022 op een rij en van een praktische duiding voorzien, inclusief praktische tips & tricks

Datum 17 februari 2022

Online cursus Uitputting en parallelhandel

Juridische aspecten van handel in o.a. merkproducten

Datum 17 februari 2022

Online cursus Zakelijk Engels voor juristen

Using English in a business context

Datum 7 maart 2022

Online cursus Omgaan met Tegenstrijdige Belangen

De stand van zaken bij de behandeling van tegenstrijdige belangen

Datum 8 maart 2022

Online cursus Wwft, Wwft-compliance en risicomanagement voor advocatenkantoren**

De Wwft in de advocatenpraktijk

Datum 8 maart 2022

Burgemeestersbevoegdheden: rampenbestrijding en crisisbeheersing (online)

Datum 8 maart 2022

Online cursus Actualiteiten Afstamming, gezag en omgang *a

Interessant en actueel webinar voor de familierechtpraktijk!

Datum 14 maart 2022

Burgemeestersbevoegdheden: openbare-ordehandhaving en het reguleren van demonstraties (online)

Noodbevoegdheden en bevoegdheden uit de Wet openbare manifestaties

Datum 15 maart 2022

Erasmusreeks - Online cursus Actualiteiten straf(proces)recht**

Wees voorbereid en zorg dat u op de hoogte bent van alle ontwikkelingen in het formele en materiële strafrecht

Datum 15 maart 2022

Online cursus Actualiteiten Personenvennootschappen

Personenvennootschapsrecht volop in ontwikkeling!

Datum 17 maart 2022

Online basiscursus ICT & Recht

Het ICT-contract - Voorwaarden en garanties - Data en privacygegevens - Aansprakelijkheid

Datum 17 maart 2022

Online cursus Modellen erfrecht en huwelijksvermogensrecht up-to-date

Een praktische benadering van actuele problemen

Datum 21 maart 2022

Online Basiscursus Jaarrekening voor advocaten, notarissen en juristen

Lezen en begrijpen van jaarrekeningen en financiële overzichten

Datum 22 maart 2022

Online cursus De nieuwe Omgevingswet**

Met de Omgevingswet in aantocht verandert het omgevingsrecht drastisch!

Datum 22 maart 2022

Online cursus Actualiteiten Erfrecht voor het Notariaat

Wettelijke verdeling | Legitieme | Executele | Vereffening

Datum 5 april 2022

Online cursus Jeugdhulp en jeugdbescherming anno 2022**

De actuele stand van zaken in het jeugdbeschermingsrecht en de Jeugdwet

Datum 5 april 2022

Online cursus Eigendom van (on)roerende zaken en natrekking**

Eigendomsgrenzen van onder meer kabels en leidingen en doorbreking van natrekking

Datum 11 april 2022

Online cursus Actualiteiten Boeterecht**

De belangrijkste ontwikkelingen voor uw praktijk

Datum 19 april 2022

Webinar Actualiteiten Staatssteun

In twee uur zicht op alle (on)mogelijkheden!

Datum 26 april 2022

Online cursus Actualiteiten kinderalimentatie**

Webinar over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van kinderalimentatie en de gevolgen daarvan voor uw praktijk.

Datum 11 mei 2022

Online cursus Actualiteiten alimentatie: kinder- en partneralimentatie**

Webinar over de belangrijkste ontwikkelingen voor uw praktijk. Inclusief de Wet herziening partneralimentatie!

Datum 11 mei 2022

Online cursus Actualiteiten partneralimentatie**

Webinar over de belangrijkste ontwikkelingen in de praktijk op het gebied van partneralimentatie. Inclusief de Wet herziening partneralimentatie!

Datum 11 mei 2022

Online cursus Bezwaar voor decentrale overheden**

Handvatten voor succesvol opereren in de Awb-bezwaarschriftprocedure

Datum 23 mei 2022

Online cursus Beklag tegen strafvorderlijk beslag*

Klaagschrift art. 552a Sv, grondslag, procedure, kansen en bescherming verschoningsrecht

Datum 1 juni 2022

Webinar 'Verhoudingen van partijen na beëindigen van een overeenkomst'**

Naijlende verplichtingen

Datum 2 juni 2022

Online cursus Factoring

Bijzondere juridische aspecten en belangrijkste ontwikkelingen van debiteurenfinanciering door middel van factoring

Datum 2 juni 2022

Online cursus Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur & Wet open overheid

Datum 2 juni 2022

Online cursus Bestuurlijke handhaving in het omgevingsrecht**

Praktijkgerichte verdiepingscursus voor juristen die werkzaam zijn op het gebied van het omgevingsrecht

Datum 10 juni 2022

Online cursus Actualiteiten Huur Woonruimte

Tijdelijke verhuur van woonruimte | Verhuiskostenvergoeding bij renovatie | Verboden onderverhuur en boetebedingen | En meer…

Datum 16 juni 2022

Webinar Actualiteiten Overheidsaansprakelijkheid*

Actualiteiten onrechtmatige overheidsbesluiten en aansprakelijkheid van de overheid uit onrechtmatige daad

Datum 20 juni 2022

Webinar Actualiteiten (jurisprudentie) Burgerlijk recht

Met dit webinar in twee uur helemaal op de hoogte!

Datum 21 juni 2022

Online Opfriscursus voor Patroons

Houd uw patroonsvaardigheden op peil!

Datum 23 juni 2022

Online cursus Actualiteiten EU-burgerschap*

EU-migratierecht - Sociale zekerheid - Strafrechtelijke aspecten

Datum 24 juni 2022

Online cursus Wet straffen en beschermen**

Gevolgen voor wet-, regelgeving en de penitentiaire praktijk

Datum 28 juni 2022

Online cursus Signalen van Witwassen

Notaris, neem uw poortwachtersrol serieus

Datum 25 augustus 2022

Online cursus Uitputting en parallelhandel

Juridische aspecten van handel in o.a. merkproducten

Datum 30 augustus 2022

Online cursus Wwft, Wwft-compliance en risicomanagement voor advocatenkantoren**

De Wwft in de advocatenpraktijk

Datum 8 september 2022

Online Basiscursus Jaarrekening voor advocaten, notarissen en juristen

Lezen en begrijpen van jaarrekeningen en financiële overzichten

Datum 8 september 2022

Online cursus Bedrijfseconomisch ontslag in 2022

Actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure

Datum 9 september 2022

Online basiscursus ICT & Recht

Het ICT-contract - Voorwaarden en garanties - Data en privacygegevens - Aansprakelijkheid

Datum 15 september 2022

Online cursus Modellen erfrecht en huwelijksvermogensrecht up-to-date

Een praktische benadering van actuele problemen

Datum 22 september 2022

Online cursus De gewijzigde WWFT**

Praktisch omgaan met de Wwft

Datum 27 september 2022

Online cursus Internationaal familierecht voor het notariaat

Praktisch toepassen van het IPR

Datum 6 oktober 2022

Vereniging en Stichting na invoering Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Een nieuwe governance structuur geanalyseerd

Datum 7 oktober 2022

Online Verdiepingscursus Jaarrekening voor advocaten, notarissen en juristen

Activa en passiva - Voorraden - Vermogen - Voorzieningen - Omzet - Kostencategorieën

Datum 11 oktober 2022

Online cursus Omgaan met Tegenstrijdige Belangen

De stand van zaken bij de behandeling van tegenstrijdige belangen

Datum 13 oktober 2022

Online cursus Eigendom van (on)roerende zaken en natrekking**

Eigendomsgrenzen van onder meer kabels en leidingen en doorbreking van natrekking

Datum 7 november 2022

Online cursus Actualiteiten Erfrecht voor het Notariaat

Wettelijke verdeling | Legitieme | Executele | Vereffening

Datum 8 november 2022

Online cursus Jeugdhulp en jeugdbescherming anno 2022**

De actuele stand van zaken in het jeugdbeschermingsrecht en de Jeugdwet

Datum 8 november 2022

Online cursus Opsporingsonderzoek en vormverzuimen**

Op de hoogte van vormverzuimen, de invloed van het EVRM en het voeren van effectieve verweren

Datum 9 november 2022

Online basiscursus Algemene wet bestuursrecht*

Introductie in de belangrijkste aspecten van het bestuurs(proces)recht

Datum 9 november 2022

Online cursus Factoring

Bijzondere juridische aspecten en belangrijkste ontwikkelingen van debiteurenfinanciering door middel van factoring

Datum 22 november 2022

Burgemeestersbevoegdheden: openbare-ordehandhaving en het reguleren van demonstraties (online)

Noodbevoegdheden en bevoegdheden uit de Wet openbare manifestaties

Datum 23 november 2022

Webinar Jurisprudentie Burgerlijk (proces)recht*

Actualiteiten en aandachtspunten voor de civiele procespraktijk

Datum 6 december 2022

Online cursus Actualiteiten Afstamming, gezag en omgang *a

Interessant en actueel webinar voor de familierechtpraktijk!

Datum 12 december 2022

Online cursus Actualiteiten Huur Woonruimte

Tijdelijke verhuur van woonruimte | Verhuiskostenvergoeding bij renovatie | Verboden onderverhuur en boetebedingen | En meer…

Datum 13 december 2022

Webinar Legal Tech

Hype of toekomst? De trends en ontwikkelingen uitgelicht

Datum 13 december 2022

Online verdiepingscursus Algemene wet bestuursrecht**

Veel voorkomende aspecten in de praktijk van het bestuurs(proces)recht toegelicht!

Datum 14 december 2022

Online cursus Actualiteiten ondernemingsrecht

De belangrijkste ontwikkelingen in jurisprudentie en wetgeving

Datum 15 december 2022

Volg ons op social media