Agenda live online cursussen

Online Patroonscursus

Word een succesvol en (pro)actieve patroon

Datum 14 juni 2022

Online cursus Actualiteiten Huur Woonruimte

Tijdelijke verhuur van woonruimte | Verhuiskostenvergoeding bij renovatie | Verboden onderverhuur en boetebedingen | En meer…

Datum 16 juni 2022

Online cursus Introductie Mediation*

Een praktische kennismaking met mediation

Datum 21 juni 2022

Online cursus Grensoverschrijdend gedrag vanuit arbeidsrechtelijk perspectief*

Nieuw, actueel, webinar over de ins & outs van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Datum 22 juni 2022

Online cursus Bezwaar voor decentrale overheden**

Handvatten voor succesvol opereren in de Awb-bezwaarschriftprocedure

Datum 23 mei 2022

Webinar 'Verhoudingen van partijen na beëindigen van een overeenkomst'**

Naijlende verplichtingen

Datum 2 juni 2022

Webinar Actualiteiten (jurisprudentie) Burgerlijk recht

Met dit webinar in twee uur helemaal op de hoogte!

Datum 23 juni 2022

Online cursus Uitputting en parallelhandel

Juridische aspecten van handel in o.a. merkproducten

Datum 30 augustus 2022

Online cursus Concernaansprakelijkheid

In no time op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Datum 14 september 2022

Webinar Ransomware Experience

Hoe te handelen bij een ransomware aanval?

Datum 20 september 2022

Online cursus Modellen erfrecht en huwelijksvermogensrecht up-to-date

Een praktische benadering van actuele problemen

Datum 22 september 2022

Vereniging en Stichting na invoering Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Een nieuwe governance structuur geanalyseerd

Datum 7 oktober 2022

Online cursus Omgaan met Tegenstrijdige Belangen

De stand van zaken bij de behandeling van tegenstrijdige belangen

Datum 13 oktober 2022

Online cursus Opsporingsonderzoek en vormverzuimen**

Op de hoogte van vormverzuimen, de invloed van het EVRM en het voeren van effectieve verweren

Datum 9 november 2022

Online basiscursus Algemene wet bestuursrecht*

Introductie in de belangrijkste aspecten van het bestuurs(proces)recht

Datum 9 november 2022

Online cursus Factoring

Bijzondere juridische aspecten en belangrijkste ontwikkelingen van debiteurenfinanciering door middel van factoring

Datum 22 november 2022

Burgemeestersbevoegdheden: openbare-ordehandhaving en het reguleren van demonstraties (online)

Noodbevoegdheden en bevoegdheden uit de Wet openbare manifestaties

Datum 23 november 2022

Online cursus Actualiteiten ondernemingsrecht

De belangrijkste ontwikkelingen in jurisprudentie en wetgeving

Datum 1 december 2022

Online cursus Actualiteiten Personenvennootschappen

Personenvennootschapsrecht volop in ontwikkeling!

Datum 6 december 2022

Webinar Jurisprudentie Burgerlijk (proces)recht*

Actualiteiten en aandachtspunten voor de civiele procespraktijk

Datum 6 december 2022

Online cursus Actualiteiten Huur Woonruimte

Tijdelijke verhuur van woonruimte | Verhuiskostenvergoeding bij renovatie | Verboden onderverhuur en boetebedingen | En meer…

Datum 8 december 2022

Online cursus Ontnemen en witwassen***

In 4 uur op de hoogte van alle actualiteiten!

Datum 15 december 2022

Online cursus Eigendom van (on)roerende zaken en natrekking**

Eigendomsgrenzen van onder meer kabels en leidingen en doorbreking van natrekking

Datum 7 november 2022

Online cursus Actualiteiten Erfrecht voor het Notariaat

Wettelijke verdeling | Legitieme | Executele | Vereffening

Datum 8 november 2022

Online cursus Actualiteiten Arbeidsrecht**a

Snel alle highlights van 2022 op een rij en van een praktische duiding voorzien, inclusief praktische tips & tricks

Datum 13 oktober 2022

Lunchwebinar Didam arrest: een jaar verder

Wat heeft Didam betekend voor gebiedsontwikkeling in de praktijk??

Datum 28 november 2022

Online cursus Beklag tegen strafvorderlijk beslag*

Klaagschrift art. 552a Sv, grondslag, procedure, kansen en bescherming verschoningsrecht

Datum 1 juni 2022

Webinar: Auteursrechtelijke en vermogensrechtelijke aspecten van non-fungible tokens (NFT’s)

Digitaal eigendom; NFT’s in een juridische context

Datum 13 juni 2022

Webinar Actualiteiten Overheidsaansprakelijkheid*

Actualiteiten onrechtmatige overheidsbesluiten en aansprakelijkheid van de overheid uit onrechtmatige daad

Datum 20 juni 2022

Online cursus Actualiteiten EU-burgerschap*

EU-migratierecht - Sociale zekerheid - Strafrechtelijke aspecten

Datum 24 juni 2022

Webinar Legal Tech

Hype of toekomst? De trends en ontwikkelingen uitgelicht

Datum 28 juni 2022

Online cursus Signalen van Witwassen

Notaris, neem uw poortwachtersrol serieus

Datum 25 augustus 2022

Online Basiscursus Jaarrekening voor advocaten, notarissen en juristen

Lezen en begrijpen van jaarrekeningen en financiële overzichten

Datum 8 september 2022

Online cursus Wwft, Wwft-compliance en risicomanagement voor advocatenkantoren**

De Wwft in de advocatenpraktijk

Datum 8 september 2022

Online cursus Bedrijfseconomisch ontslag in 2022

Actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure

Datum 9 september 2022

Online Verdiepingscursus Jaarrekening voor advocaten, notarissen en juristen

Activa en passiva - Voorraden - Vermogen - Voorzieningen - Omzet - Kostencategorieën

Datum 11 oktober 2022

Online basiscursus ICT & Recht

Het ICT-contract - Voorwaarden en garanties - Data en privacygegevens - Aansprakelijkheid

Datum 15 september 2022

Online cursus Introductie Mediation*

Een praktische kennismaking met mediation

Datum 22 november 2022

Webinar Legal Tech

Hype of toekomst? De trends en ontwikkelingen uitgelicht

Datum 13 december 2022

Webinar Deep fake, big data en meer; betekenis voor het strafrecht**

NFI Webinar Forensisch digitaal onderzoek met nieuwe technologieën

Datum 21 november 2022

Online cursus Actualiteiten Afstamming, gezag en omgang *a

Interessant en actueel webinar voor de familierechtpraktijk!

Datum 12 december 2022

Online verdiepingscursus Algemene wet bestuursrecht**

Veel voorkomende aspecten in de praktijk van het bestuurs(proces)recht toegelicht!

Datum 14 december 2022

Online cursus Factoring

Bijzondere juridische aspecten en belangrijkste ontwikkelingen van debiteurenfinanciering door middel van factoring

Datum 2 juni 2022

Online cursus Bestuurlijke handhaving in het omgevingsrecht**

Praktijkgerichte verdiepingscursus voor juristen die werkzaam zijn op het gebied van het omgevingsrecht

Datum 10 juni 2022

Online Opfriscursus voor Patroons

Houd uw patroonsvaardigheden op peil!

Datum 23 juni 2022

Online cursus Internationaal familierecht voor het notariaat

Praktisch toepassen van het IPR

Datum 6 oktober 2022

Online cursus Wet straffen en beschermen**

Gevolgen voor wet-, regelgeving en de penitentiaire praktijk

Datum 28 juni 2022

Online cursus Jeugdhulp en jeugdbescherming anno 2022**

De actuele stand van zaken in het jeugdbeschermingsrecht en de Jeugdwet

Datum 8 november 2022

Volg ons op social media