Agenda live online cursussen

Online cursus Highlights fiscale actualiteiten Familierecht**

Een actueel overzicht van de voor de familiepraktijk belangrijkste fiscale ins en outs!

Datum 26 januari 2021

Avondklok: juridische grondslag en uitdagingen (handhaving)praktijk

Krijg antwoord op uw meest prangende vragen tijdens dit webinar!

Datum 28 januari 2021

Tweedaagse Verdiepingscursus & Training Huurrecht

Actuele ontwikkelingen in het huurrecht

Datum 4 februari 2021

Patroonscursus

Word een succesvol en (pro)actieve patroon

Datum 4 februari 2021

Online cursus Bedrijfseconomisch ontslag in 2021

Actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure

Datum 4 februari 2021

Officiële opleiding Gespreksleider Intervisie

Tweedaagse training om zelf geaccrediteerde intervisies te leiden

Datum 5 februari 2021

Praktische afwikkeling van nalatenschappen

Verdiepingscursus Erfrecht

Datum 11 februari 2021

Online cursus Corona op de werkvloer

Wat betekent het coronavirus voor het werkgeversaansprakelijkheidsrecht?

Datum 11 februari 2021

Online cursus De gewijzigde WWFT**

Praktisch omgaan met de Wwft

Datum 18 februari 2021

Opfriscursus voor patroons

Houd uw patroonsvaardigheden op peil!

Datum 19 februari 2021

Online cursus Personen- en familierecht in Corona-tijd**a

Actuele cursus voor de personen- en familierechtpraktijk!

Datum 23 februari 2021

Online cursus Jeugdstrafrecht*

Vooronderzoek, terechtzitting, afdoening en de rol van de ketenpartners

Datum 25 februari 2021

Online reeks Opstellen, beoordelen en werken met (internationale) contracten**

Vijfdaagse cursusserie actualiteiten en aandachtpunten voor de contractenrechtjurist

Datum 2 maart 2021

Online cursus Algemene voorwaarden, exoneraties en garanties**

Actualiteiten en aandachtpunten voor de contractenrechtjurist

Datum 2 maart 2021

Erasmusreeks - Online cursus Actualiteiten straf(proces)recht**

Zorg dat u op de hoogte bent van alle ontwikkelingen in het formele en materiële strafrecht

Datum 4 maart 2021

Zakelijk Engels voor juristen (online)

Using English in a business context

Datum 8 maart 2021

Online cursus Wet Franchise

In twee uur op de hoogte van de nieuwe Wet Franchise!

Datum 9 maart 2021

Online cursus Actuele ontwikkelingen Familieprocesrecht**a

Helemaal up-to-date over de actualiteiten in het familieprocesrecht!

Datum 11 maart 2021

Online cursus De vaststellingsovereenkomst en elektronische overeenkomst**

Actualiteiten en aandachtpunten voor de contractenrechtjurist

Datum 16 maart 2021

Online cursus Actualiteiten Afstamming, gezag en omgang *a

Interessant en actueel webinar voor de familierechtpraktijk!

Datum 18 maart 2021

Online cursus Actualiteiten Boeterecht**

De belangrijkste ontwikkelingen voor uw praktijk

Datum 18 maart 2021

Online cursus Wwft, Wwft-compliance en risicomanagement voor advocatenkantoren**

De Wwft in de advocatenpraktijk

Datum 18 maart 2021

Online cursus Openbare-ordebevoegdheden van burgemeesters**

Versterk uw inzicht in de rampenbestrijdings- en openbare-ordebevoegdheden

Datum 22 maart 2021

Online cursus Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Datum 23 maart 2021

Online cursus Actualiteiten Arbeidsrecht**

De belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen in het arbeidsrecht uitgelicht, toegelicht, toegedicht en voorzien van praktische tips & tricks

Datum 1 april 2021

Online cursus Boilerplate-clausules, tekortschieten, verzuim en schadevergoeding**

Actualiteiten en aandachtpunten voor de contractenrechtjurist

Datum 6 april 2021

Online cursus (Internationale) Handelscontracten**

Over franchise, distributie en agentuur overeenkomsten

Datum 13 april 2021

Symposium Notamail Verklaard 2021 (online)

Actueel en inhoudelijk overzicht door 8 notarieel hoogleraren

Datum 23 april 2021

Erasmusreeks - Deel 1(online cursus) Strafrechtelijk bewijsrecht**

Dagvaarding, wijziging tenlastelegging en formuleren van verweren

Datum 6 mei 2021

Exclusieve Workshop Slim Juridisch Bloggen & SEO (online)

Hoe u succesvol online acquisitie inzet

Datum 11 mei 2021

Online cursus Actualiteiten koop onroerende zaken

Lunchsessie

Datum 11 mei 2021

Online cursus Actualiteiten contractenrecht*

Actualiteiten en aandachtpunten voor de contractenrechtjurist

Datum 18 mei 2021

Online cursus Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden**

Dwangmiddelen in de praktijk

Datum 15 juni 2021

Online cursus Introductie Mediation*

Een praktische kennismaking met mediation

Datum 15 juni 2021

Online cursus Wwft, Wwft-compliance en risicomanagement voor advocatenkantoren**

De Wwft in de advocatenpraktijk

Datum 31 augustus 2021

Online cursus Actualiteiten Boeterecht**

De belangrijkste ontwikkelingen voor uw praktijk

Datum 9 september 2021

Online cursus Openbare-ordebevoegdheden van burgemeesters**

Versterk uw inzicht in de rampenbestrijdings- en openbare-ordebevoegdheden

Datum 11 oktober 2021

Online cursus Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden**

Dwangmiddelen in de praktijk

Datum 14 december 2021

Volg ons op social media