Agenda live online cursussen

E-learning Algemene voorwaarden

Vanaf 13 mei 2022 beschikbaar; leren op een zelf gekozen tijdstip!

Datum 13 mei 2022

E-learning Introductie berekenen kinderalimentatie*

Vanaf 19 juli 2022 beschikbaar. Leren op een zelf gekozen tijdstip: de basisbeginselen van het maken van een kinderalimentatieberekening!

Datum 19 juli 2022

Actualiteiten Burgerlijk Recht* (on demand)

Vanaf 23 juni 2022 beschikbaar; leren op een zelf gekozen tijdstip!

Datum 23 juni 2022

Online cursus Signalen van Witwassen

Notaris, neem uw poortwachtersrol serieus

Datum 25 augustus 2022

Online cursus Uitputting en parallelhandel

Juridische aspecten van handel in o.a. merkproducten

Datum 30 augustus 2022

Online Basiscursus Jaarrekening voor advocaten, notarissen en juristen

Lezen en begrijpen van jaarrekeningen en financiële overzichten

Datum 12 september 2022

Online cursus Wwft, Wwft-compliance en risicomanagement voor advocatenkantoren**

De Wwft in de advocatenpraktijk

Datum 8 september 2022

Online Actualiteitencursus De wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden**a

Alle ins & outs van deze nieuwe wet die op 1 augustus 2022 in werking treedt!

Datum 15 september 2022

Online basiscursus ICT & Recht

Het ICT-contract - Voorwaarden en garanties - Data en privacygegevens - Aansprakelijkheid

Datum 15 september 2022

Online cursus Actualiteiten Boeterecht**

De belangrijkste ontwikkelingen voor uw praktijk

Datum 20 september 2022

Webinar Ransomware Experience

Hoe te handelen bij een ransomware aanval?

Datum 20 september 2022

Online cursus Modellen erfrecht en huwelijksvermogensrecht up-to-date

Een praktische benadering van actuele problemen

Datum 22 september 2022

Online cursus Internationaal familierecht voor het notariaat

Praktisch toepassen van het IPR

Datum 6 oktober 2022

Online cursus Vereniging en Stichting na invoering WBTR

Een nieuwe governance structuur geanalyseerd

Datum 14 oktober 2022

Online Verdiepingscursus Jaarrekening voor advocaten, notarissen en juristen

Activa en passiva - Voorraden - Vermogen - Voorzieningen - Omzet - Kostencategorieën

Datum 11 oktober 2022

Online cursus Actualiteiten Arbeidsrecht**a

Snel alle highlights van 2022 op een rij en van een praktische duiding voorzien, inclusief praktische tips & tricks

Datum 13 oktober 2022

Online cursus Omgaan met Tegenstrijdige Belangen

De stand van zaken bij de behandeling van tegenstrijdige belangen

Datum 13 oktober 2022

Online cursus Eigendom van (on)roerende zaken en natrekking**

Eigendomsgrenzen van onder meer kabels en leidingen en doorbreking van natrekking

Datum 7 november 2022

Online cursus Actualiteiten Erfrecht voor het Notariaat

Wettelijke verdeling | Legitieme | Executele | Vereffening

Datum 8 november 2022

Online cursus Jeugdhulp en jeugdbescherming anno 2022**

De actuele stand van zaken in het jeugdbeschermingsrecht en de Jeugdwet

Datum 8 november 2022

Online basiscursus Algemene wet bestuursrecht*

Introductie in de belangrijkste aspecten van het bestuurs(proces)recht

Datum 9 november 2022

Online cursus Opsporingsonderzoek en vormverzuimen**

Op de hoogte van vormverzuimen, de invloed van het EVRM en het voeren van effectieve verweren

Datum 9 november 2022

Webinar Deep fake, big data en meer; betekenis voor het strafrecht**

NFI Webinar Forensisch digitaal onderzoek met nieuwe technologieën

Datum 21 november 2022

Online cursus Bezwaar voor decentrale overheden**

Handvatten voor succesvol opereren in de Awb-bezwaarschriftprocedure

Datum 21 november 2022

Online cursus Introductie Mediation*

Een praktische kennismaking met mediation

Datum 22 november 2022

Factoring

Bijzondere juridische aspecten en belangrijkste ontwikkelingen van debiteurenfinanciering door middel van factoring

Datum 22 november 2022

Burgemeestersbevoegdheden: openbare-ordehandhaving en het reguleren van demonstraties (online)

Noodbevoegdheden en bevoegdheden uit de Wet openbare manifestaties

Datum 23 november 2022

Lunchwebinar Didam arrest: een jaar verder

Wat heeft Didam betekend voor gebiedsontwikkeling in de praktijk??

Datum 28 november 2022

Online cursus Actualiteiten ondernemingsrecht

De belangrijkste ontwikkelingen in jurisprudentie en wetgeving

Datum 1 december 2022

Online cursus Actualiteiten fiscaal arbeidsrecht**a

Fiscale aandachtspunten bij het opstellen van arbeids- en/of vaststellingsovereenkomsten

Datum 6 december 2022

Online cursus Actualiteiten Personenvennootschappen

Personenvennootschapsrecht volop in ontwikkeling!

Datum 6 december 2022

Webinar Jurisprudentie Burgerlijk procesrecht*

Actualiteiten en aandachtspunten voor de civiele procespraktijk

Datum 6 december 2022

Online cursus Actualiteiten Huur Woonruimte

Tijdelijke verhuur van woonruimte | Verhuiskostenvergoeding bij renovatie | Verboden onderverhuur en boetebedingen | En meer…

Datum 8 december 2022

Online cursus Actualiteiten Afstamming, gezag en omgang *a

Interessant en actueel webinar voor de familierechtpraktijk!

Datum 12 december 2022

Webinar Legal Tech

Hype of toekomst? De trends en ontwikkelingen uitgelicht

Datum 13 december 2022

Online verdiepingscursus Algemene wet bestuursrecht**

Veel voorkomende aspecten in de praktijk van het bestuurs(proces)recht toegelicht!

Datum 14 december 2022

Online cursus Ontnemen en witwassen***

In 4 uur op de hoogte van alle actualiteiten!

Datum 15 december 2022

Actualiteiten EU-burgerschap* (on demand)

Overzicht van Unierechtelijke kader & actualiteiten

Datum 30 juni 2022

Volg ons op social media