Agenda live online cursussen

Online Verdiepingscursus ontslag**

6, 13 en 22 april. Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie

Datum 6 april 2021

Online cursus Bestuurlijke handhaving en bestuursstrafrecht**

In twee ochtenden inzicht in implicaties van de verschuiving van bestuursrecht naar strafrecht

Datum 16 april 2021

Online cursus Arbeidsprocesrecht*

Ontbinding - (Bijzondere) Procedures - UWV

Datum 20 april 2021

Online cursus Jeugdhulp en jeugdbescherming anno 2021**

De actuele stand van zaken in het jeugdbeschermingsrecht en de Jeugdwet

Datum 20 april 2021

Online cursus Stichtingen, verenigingen en coöperaties

Met aandacht voor de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Datum 20 april 2021

Online Basiscursus IPR*

Internationale privaatrechtelijke aspecten van echtscheiding, alimentatie en huwelijksvermogensrecht

Datum 21 april 2021

Online cursus Praktische vastgoedkennis voor advocaten en notarissen

Marktwerking en taxaties van vastgoedprojecten

Datum 21 april 2021

Online cursus De praktijk van de Wet Wapens en Munitie (WWM)** (live stream)

Datum 22 april 2021

Symposium Notamail Verklaard 2021 (online)

Actueel en inhoudelijk jaaroverzicht

Datum 23 april 2021

Erasmusreeks - Deel 1(online cursus) Strafrechtelijk bewijsrecht**

Dagvaarding, wijziging tenlastelegging en formuleren van verweren

Datum 6 mei 2021

Tweedaagse online Basiscursus Burenrecht*

10 & 17 mei 2021: Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke aspecten van het burenrecht

Datum 10 mei 2021

Online Verdiepingscursus Arbeids(proces)recht**

Rechter en raadsheer geven tips & tricks voor het procederen in arbeidszaken

Datum 11 mei 2021

Online cursus Actualiteiten koop onroerende zaken

Lunchsessie

Datum 11 mei 2021

Online workshop Slim Juridisch Bloggen & SEO

Hoe u succesvol online acquisitie inzet

Datum 11 mei 2021

Online cursus Privacy in het arbeidsrecht*

De belangrijkste privacy aspecten op de werkvloer nader uitgelegd

Datum 18 mei 2021

Lunchwebinar Huur & Corona

De gevolgen van coronamaatregelen op huurcontracten

Datum 18 mei 2021

Online cursus Actualiteiten contractenrecht*

Actualiteiten en aandachtpunten voor de contractenrechtjurist

Datum 18 mei 2021

Officiële opleiding Gespreksleider Intervisie (online)

Tweedaagse online training om zelf geaccrediteerde intervisies te leiden

Datum 18 mei 2021

Online cursus Actualiteiten Asielrecht*

Wijzigingen GEAS – Rechterlijk toetsingkader – LHBT & Religie – Medische aspecten – Dublin & openbare orde

Datum 18 mei 2021

Online cursus Staatssteun & COVID-19

In twee uur zicht op alle (on)mogelijkheden!

Datum 19 mei 2021

Online cursus Tegenstrijdige belangen bij rechtspersonen

Een helder richtsnoer voor bestuurders en commissarissen?

Datum 20 mei 2021

Basiscursus Positief beïnvloeden en effectiviteit vergroten (online)

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) voor juristen

Datum 20 mei 2021

Online cursus Bedrijfseconomisch ontslag in 2021

Actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure

Datum 21 mei 2021

Online Basiscursus Verzekeringsrecht*

Een aanrader voor iedereen die verzekeringszaken gaat behandelen!

Datum 25 mei 2021

Online cursus Actualiteiten jeugdrecht**

Straf- en civieljeugdrecht

Datum 25 mei 2021

Online cursus Juridische mogelijkheden bij wanprestatie*

Praktische aanpak van de schuldenaar (...)

Datum 25 mei 2021

Online cursus Participatieplannen: de juridische én praktische aspecten

Inzicht in populaire vormen van participatieplannen

Datum 25 mei 2021

Online Tweedaagse verdiepingscursus de zieke werknemer**

Webinar op 26 mei en 2 juni 2021. Arbeidsongeschiktheid - Re-integratie - Ziekte - Ontslag - WIA en de WWZ

Datum 26 mei 2021

Online Verdiepingscursus ICT & Recht**

Service Level Agreements - Softwarelicenties - Beveiligingsverplichtingen en bescherming persoonsgegevens - Aansprakelijkheid

Datum 26 mei 2021

Online cursus Effectief procederen: Kort geding in de praktijk**

Advocaat en rechter geven tips and tricks

Datum 27 mei 2021

Online cursus Actualiteiten Onderwijsrecht**

In twee dagen op de hoogte van belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsrecht

Datum 27 mei 2021

Online cursus Actualiteiten alimentatie: kinder- en partneralimentatie**

De belangrijkste ontwikkelingen voor uw praktijk. Inclusief de Wet herziening partneralimentatie!

Datum 31 mei 2021

Basiscursus Bouwrecht (online/live stream)

De belangrijkste kern in vier uur!

Datum 1 juni 2021

Online Patroonscursus

Word een succesvol en (pro)actieve patroon

Datum 1 juni 2021

Webinarreeks Inkoop en Aanbesteding

Rechtsbescherming, contractmanagement, doelmatig inkopen; mis de belangrijke ontwikkelingen niet!

Datum 2 juni 2021

Driedaagse verdiepingscursus Financiering & Zekerheden (online)

In 3 middagen volledig op de hoogte van FZI

Datum 4 juni 2021

Online cursus Actualiteiten WNRA**a

De recente stand van zaken op het gebied van het arbeidsrecht in de publieke sector

Datum 7 juni 2021

OR-cursus: Inzicht in de financiële cyclus (online)

Verdiep in twee ochtenden uw financiële kennis zodat u optimaal kan acteren als OR!

Datum 8 juni 2021

Actualiteiten (jurisprudentie) Burgerlijk procesrecht

Met dit webinar in twee uur helemaal op de hoogte!

Datum 10 juni 2021

Getuigen na 'Keskin'** (online)

Beoordeling van getuigenverzoeken & Hoofdlijnen van het ondervragingsrecht

Datum 11 juni 2021

BOA Webinar: Identiteitsvaststelling binnen de handhaving

Maandag 14 juni van 11.00 tot 12.00 uur

Datum 14 juni 2021

Online cursus Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden**

Dwangmiddelen in de praktijk

Datum 15 juni 2021

BOA Webinar: Het succes van de Bodycam

Dinsdag 15 juni van 11.00 tot 12.00 uur

Datum 15 juni 2021

Online cursus Introductie Mediation*

Een praktische kennismaking met mediation

Datum 15 juni 2021

Online cursus Actualiteiten Afstamming, gezag en omgang *a

Interessant en actueel webinar voor de familierechtpraktijk!

Datum 16 juni 2021

Deelnemingsvormen: actualiteiten in het strafrecht** (online)

met o.a. medeplegen, medeplichtigheid, art. 141 Sr.

Datum 16 juni 2021

BOA Webinar: Doorverwijzen naar Halt

Woensdag 16 juni van 11.00 tot 12.00 uur

Datum 16 juni 2021

BOA Webinar: Efficiënt, goed geïnformeerd, snel en foutloos werken

Donderdag 17 juni van 11.00 tot 12.00 uur

Datum 17 juni 2021

Verdiepingscursus UAV-2012 en UAV-GC 2005** (online/live stream)

Eenheid in verscheidenheid

Datum 17 juni 2021

Actualiteiten (jurisprudentie) Burgerlijk recht

Met dit webinar in twee uur helemaal op de hoogte!

Datum 17 juni 2021

Verdiepingscursus procederen in asielzaken** (online)

Best practices en waardevolle adviezen van start procedure tot hoger beroep

Datum 17 juni 2021

Online cursus Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur & Wet open overheid

Datum 17 juni 2021

Webinar Contractmanagement

De meerwaarde van contractmanagement voor uw organisatie kort en bondig toegelicht!

Datum 21 juni 2021

Piketcursus strafrecht* (online/live stream)

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand

Datum 22 juni 2021

Online cursus Fiscale aspecten van arbeids- en vaststellingsovereenkomsten in Coronatijd**

Actueel en praktisch webinar voor de arbeidsrechtpraktijk!

Datum 22 juni 2021

Effectief klachtrecht voor gedetineerden (live stream)

Met gastspreker: directielid van een Penitentiaire Inrichting

Datum 24 juni 2021

Online cursus Bestuurlijke handhaving in het omgevingsrecht**

Praktijkgerichte verdiepingscursus voor juristen die werkzaam zijn op het gebied van het omgevingsrecht

Datum 25 juni 2021

BOA Webinar: Ook na Corona de groei van de handhaving vasthouden!

Vrijdag 25 juni van 11.00 tot 12.00 uur

Datum 25 juni 2021

Burgerlijk procesrecht en bewijsrecht* (online)

Succesvol procederen en bewijzen

Datum 28 juni 2021

BOA Webinar: (Toe)zicht op horeca niet nodig in tijden van corona?!

Maandag 28 juni van 11.00 tot 12.00 uur

Datum 28 juni 2021

BOA Webinar: Optimaal handhaven met GEO gestuurde vakinformatie

Woensdag 30 juni van 11.00 tot 12.00 uur

Datum 30 juni 2021

Verdiepingscursus Actualiteiten Aanbestedingsrecht** (online)

De belangrijkste actualiteiten en ontwikkelingen voor uw praktijk

Datum 2 juli 2021

Online cursus Actualiteiten Inreisverbod**

Belicht vanuit het EU recht, strafrecht en vreemdelingenrecht

Datum 2 juli 2021

Online cursus De nieuwe Omgevingswet**

Met de Omgevingswet in aantocht verandert het omgevingsrecht drastisch!

Datum 2 juli 2021

BOA Webinar: ‘Buitengewoon veilig’: Taken, samenwerking en arbeidsomstandigheden van boa’s

Vrijdag 2 juli van 11.00 tot 12.00 uur

Datum 2 juli 2021

Online Patroonscursus

Word een succesvol en (pro)actieve patroon

Datum 5 augustus 2021

Online cursus Wwft, Wwft-compliance en risicomanagement voor advocatenkantoren**

De Wwft in de advocatenpraktijk

Datum 31 augustus 2021

Online cursus Actualiteiten Boeterecht**

De belangrijkste ontwikkelingen voor uw praktijk

Datum 9 september 2021

Online cursus Wijziging van arbeidsvoorwaarden*

Een actuele en praktijkgerichte online cursus over het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden

Datum 23 september 2021

Online cursus Wet Franchise

In twee uur op de hoogte van de nieuwe Wet Franchise!

Datum 5 oktober 2021

Online cursus Openbare-ordebevoegdheden van burgemeesters**

Versterk uw inzicht in de rampenbestrijdings- en openbare-ordebevoegdheden

Datum 11 oktober 2021

Online cursus Actualiteiten Arbeidsrecht**a

De belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen in het arbeidsrecht uitgelicht, toegelicht, toegedicht en voorzien van praktische tips & tricks

Datum 13 oktober 2021

Online cursus Opsporingsonderzoek en vormverzuimen**

Op de hoogte van vormverzuimen, de invloed van het EVRM en het voeren van effectieve verweren

Datum 15 oktober 2021

Online cursus Introductie Mediation*

Een praktische kennismaking met mediation

Datum 22 november 2021

Online cursus Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden**

Dwangmiddelen in de praktijk

Datum 14 december 2021

Volg ons op social media