Agenda live online cursussen

Online cursus Actualiteiten EU-burgerschap*

EU-migratierecht - Sociale zekerheid - Strafrechtelijke aspecten

Datum 3 december 2021

Driedaagse online verdiepingscursus Financiering & Zekerheden

Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie

Datum 3 december 2021

Online cursus Actualiteiten en jurisprudentie Gezondheidsrecht**

De belangrijkste actualiteiten en ontwikkelingen voor uw praktijk

Datum 7 december 2021

Online Verdiepingscursus Verzekeringsrecht**

De belangrijkste verzekeringsrechtelijke onderwerpen worden op verdiepende wijze behandeld in deze online middagcursus

Datum 7 december 2021

Online cursus Actualiteiten ondernemingsrecht

De belangrijkste ontwikkelingen in jurisprudentie en wetgeving

Datum 7 december 2021

Inzicht in de OR: Jaaroverzicht Medezeggenschapsrecht (online cursus)

Recente jurisprudentie, wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen

Datum 7 december 2021

Online cursus: Forensisch medisch onderzoek in strafzaken* (NFI)

Bewijskracht en bewijswaarde van (kinder)pathologie, pediatrie, toxicologie en antropologie

Datum 7 december 2021

Online cursus Actualiteiten alimentatie: kinder- en partneralimentatie**

Webinar over de belangrijkste ontwikkelingen voor uw praktijk. Inclusief de Wet herziening partneralimentatie!

Datum 7 december 2021

Online cursus Timemanagement voor juristen

Bereik meer, in minder tijd!

Datum 9 december 2021

Online Erasmusreeks - Strafrechtelijk bewijsrecht**

Bewijsselectie, -waardering en -motivering

Datum 9 december 2021

Online cursus Actualiteiten Huur Woonruimte

Tijdelijke verhuur van woonruimte | Verhuiskostenvergoeding bij renovatie | Verboden onderverhuur en boetebedingen | En meer…

Datum 9 december 2021

Online cursus Jurisprudentie Burgerlijk procesrecht*

Actualiteiten en aandachtspunten voor de civiele procespraktijk

Datum 9 december 2021

Online cursus Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur & Wet open overheid

Datum 9 december 2021

Online Sdu Seminar Jeugdrecht

Aandacht voor zowel civiele jeugdrecht als jeugdstrafrecht!

Datum 10 december 2021

Online cursus Actualiteiten vreemdelingen aan het werk**

Theorie en praktijk interactief besproken vanuit arbeids-, migratie- en fiscaal perspectief

Datum 10 december 2021

Online Verdiepingscursus WIA en ZW*

De WIA en ZW nader uitgelegd en besproken

Datum 13 december 2021

Online cursus Actualiteiten Afstamming, gezag en omgang *a

Interessant en actueel webinar voor de familierechtpraktijk!

Datum 13 december 2021

Online cursus Actualiteiten en jurisprudentie arbeidsrecht*

Webinar over Ontslag - Reorganisatie - Vergoedingen - Oudere en zieke werknemer - Flexibele arbeidsrelaties

Datum 14 december 2021

Online cursus Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden**

Dwangmiddelen in de praktijk

Datum 14 december 2021

Online verdiepingscursus Algemene wet bestuursrecht**

Veel voorkomende aspecten in de praktijk van het bestuurs(proces)recht toegelicht!

Datum 15 december 2021

Online cursus Actualiteiten contractenrecht*

Actualiteiten en aandachtpunten voor de contractenrechtjurist

Datum 16 december 2021

Online cursus Fiscale aspecten van arbeids- en vaststellingsovereenkomsten in Coronatijd**

Actueel en praktisch webinar voor de arbeidsrechtpraktijk!

Datum 16 december 2021

Online cursus Factoring

Bijzondere juridische aspecten en belangrijkste ontwikkelingen van debiteurenfinanciering door middel van factoring

Datum 16 december 2021

Online cursus Jurisprudentie Huurrecht

Woonruimte - Bedrijfsruimte - Indeplaatsstelling - Opzegging - Renovatie

Datum 16 december 2021

Online Masterclass eigen woning en echtscheiding**

Verdieping en toepassing (fiscale) besluiten ten behoeve van echtscheiding

Datum 16 december 2021

Online cursus Detentierecht

Effectief beklag en beroep

Datum 17 december 2021

Deep fake, big data en meer; betekenis voor het strafrecht**

NFI Webinar Forensisch digitaal onderzoek met nieuwe technologieën

Datum 20 december 2021

Online cursus De Hoge Raad getoetst**

De belangrijkste arresten van de afgelopen periode voor u op een rijtje gezet

Datum 21 december 2021

Online cursus Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Datum 23 december 2021

Online Opfriscursus voor Patroons

Houd uw patroonsvaardigheden op peil!

Datum 25 januari 2022

Vereniging en Stichting na invoering Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Een nieuwe governance structuur geanalyseerd

Datum 27 januari 2022

Online cursus Hybride Werken*

Actueel webinar voor de juridische praktijk; in 2 uur een compleet overzicht over de juridische aspecten van hybride werken.

Datum 1 februari 2022

Online cursus Wet straffen en beschermen**

Gevolgen voor wet-, regelgeving en de penitentiaire praktijk

Datum 1 februari 2022

Online cursus Personen- en familierecht in Corona-tijd**a

Actuele cursus voor de personen- en familierechtpraktijk!

Datum 2 februari 2022

Online cursus Bedrijfseconomisch ontslag in 2022

Actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure

Datum 10 februari 2022

Webinar 'Onvoorziene omstandigheden - wat kan je ermee ná corona'**

Datum 14 februari 2022

Online cursus Actualiteiten Arbeidsrecht**a

Snel alle highlights van 2021 op een rij en van een praktische duiding voorzien, inclusief praktische tips & tricks

Datum 17 februari 2022

Online cursus Zakelijk Engels voor juristen

Using English in a business context

Datum 7 maart 2022

Online cursus Omgaan met Tegenstrijdige Belangen

De stand van zaken bij de behandeling van tegenstrijdige belangen

Datum 8 maart 2022

Online cursus Wwft, Wwft-compliance en risicomanagement voor advocatenkantoren**

De Wwft in de advocatenpraktijk

Datum 8 maart 2022

Online cursus Burgemeestersbevoegdheden: rampenbestrijding en crisisbeheersing

Datum 10 maart 2022

Online cursus Actualiteiten Afstamming, gezag en omgang *a

Interessant en actueel webinar voor de familierechtpraktijk!

Datum 14 maart 2022

Erasmusreeks - Online cursus Actualiteiten straf(proces)recht**

Wees voorbereid en zorg dat u op de hoogte bent van alle ontwikkelingen in het formele en materiële strafrecht

Datum 15 maart 2022

Online cursus Actualiteiten Personenvennootschappen

Personenvennootschapsrecht volop in ontwikkeling!

Datum 17 maart 2022

Online basiscursus ICT & Recht

Het ICT-contract - Voorwaarden en garanties - Data en privacygegevens - Aansprakelijkheid

Datum 17 maart 2022

Online cursus Modellen erfrecht en huwelijksvermogensrecht up-to-date

Een praktische benadering van actuele problemen

Datum 21 maart 2022

Online cursus Jeugdhulp en jeugdbescherming anno 2022**

De actuele stand van zaken in het jeugdbeschermingsrecht en de Jeugdwet

Datum 5 april 2022

Online cursus Actualiteiten Boeterecht**

De belangrijkste ontwikkelingen voor uw praktijk

Datum 18 april 2022

Webinar Actualiteiten Staatssteun

In twee uur zicht op alle (on)mogelijkheden!

Datum 26 april 2022

Online cursus Actualiteiten kinderalimentatie**

Webinar over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van kinderalimentatie en de gevolgen daarvan voor uw praktijk.

Datum 11 mei 2022

Online cursus Actualiteiten alimentatie: kinder- en partneralimentatie**

Webinar over de belangrijkste ontwikkelingen voor uw praktijk. Inclusief de Wet herziening partneralimentatie!

Datum 11 mei 2022

Online cursus Actualiteiten partneralimentatie**

Webinar over de belangrijkste ontwikkelingen in de praktijk op het gebied van partneralimentatie. Inclusief de Wet herziening partneralimentatie!

Datum 11 mei 2022

Webinar 'Verhoudingen van partijen na beëindigen van een overeenkomst'**

Naijlende verplichtingen

Datum 2 juni 2022

Online cursus Factoring

Bijzondere juridische aspecten en belangrijkste ontwikkelingen van debiteurenfinanciering door middel van factoring

Datum 2 juni 2022

Online cursus Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur & Wet open overheid

Datum 2 juni 2022

Online cursus Bestuurlijke handhaving in het omgevingsrecht**

Praktijkgerichte verdiepingscursus voor juristen die werkzaam zijn op het gebied van het omgevingsrecht

Datum 10 juni 2022

Online Opfriscursus voor Patroons

Houd uw patroonsvaardigheden op peil!

Datum 23 juni 2022

Online cursus Wwft, Wwft-compliance en risicomanagement voor advocatenkantoren**

De Wwft in de advocatenpraktijk

Datum 8 september 2022

Online cursus Bedrijfseconomisch ontslag in 2022

Actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure

Datum 9 september 2022

Online basiscursus ICT & Recht

Het ICT-contract - Voorwaarden en garanties - Data en privacygegevens - Aansprakelijkheid

Datum 15 september 2022

Online cursus Modellen erfrecht en huwelijksvermogensrecht up-to-date

Een praktische benadering van actuele problemen

Datum 22 september 2022

Online cursus De gewijzigde WWFT**

Praktisch omgaan met de Wwft

Datum 27 september 2022

Online cursus Internationaal familierecht voor het notariaat

Praktisch toepassen van het IPR

Datum 6 oktober 2022

Online cursus Jeugdhulp en jeugdbescherming anno 2022**

De actuele stand van zaken in het jeugdbeschermingsrecht en de Jeugdwet

Datum 8 november 2022

Online cursus Actualiteiten Afstamming, gezag en omgang *a

Interessant en actueel webinar voor de familierechtpraktijk!

Datum 12 december 2022

Volg ons op social media