Agenda live online cursussen

Online Intervisie Civiel Recht

In 4 avondsessies tips en handvatten voor uw eigen praktijkvoering

Datum 8 september 2021

Online Verdiepingscursus Jaarrekening voor advocaten, notarissen en juristen

Activa en passiva - Voorraden - Vermogen - Voorzieningen - Omzet - Kostencategorieën

Datum 11 november 2021

Mini-MBA voor advocaten en notarissen

In drie dagdelen naar sterker juridisch ondernemerschap

Datum 15 oktober 2021

Online cursus Wwft, Wwft-compliance en risicomanagement voor advocatenkantoren**

De Wwft in de advocatenpraktijk

Datum 1 november 2021

Online cursus Bedrijfseconomisch ontslag in 2021

Actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure

Datum 2 november 2021

Online cursus Omgaan met de AVG

In 2 uur praktische handvatten voor uw praktijk

Datum 4 november 2021

Online cursus Juridische mogelijkheden bij wanprestatie*

Praktische aanpak van de schuldenaar

Datum 9 november 2021

Webinar Huur en (de nasleep van) corona

De gevolgen van coronamaatregelen op huurcontracten

Datum 9 november 2021

Online Actualiteitendag VIND Burgerzaken

9 en 16 november; in twee ochtenden weer helemaal up-to-date!

Datum 9 november 2021

Online basiscursus Algemene wet bestuursrecht*

Introductie in de belangrijkste aspecten van het bestuurs(proces)recht

Datum 10 november 2021

Online cursus Eigendom van (on)roerende zaken en natrekking

Eigendomsgrenzen van onder meer kabels en leidingen en doorbreking van natrekking

Datum 22 november 2021

Online cursus Introductie Mediation*

Een praktische kennismaking met mediation

Datum 22 november 2021

Online cursus Toezicht en handhaving met de Omgevingswet**

Wat u in ieder geval moet weten in slechts twee uur toegelicht!

Datum 22 november 2021

Online cursus Huurrecht op het snijvlak van bestuursrecht en omgevingsrecht

Alternatieve oplossingen via bestuursrecht bij huurrechtzaken

Datum 23 november 2021

Webinar WHOA Update

Overzicht van de eerste actuele jurisprudentie

Datum 18 november 2021

Online cursus Actualiteiten EU-burgerschap*

EU-migratierecht - Sociale zekerheid - Strafrechtelijke aspecten

Datum 3 december 2021

Online cursus Actualiteiten ondernemingsrecht

De belangrijkste ontwikkelingen in jurisprudentie en wetgeving

Datum 7 december 2021

Online cursus Actualiteiten alimentatie: kinder- en partneralimentatie**

Webinar over de belangrijkste ontwikkelingen voor uw praktijk. Inclusief de Wet herziening partneralimentatie!

Datum 7 december 2021

Online verdiepingscursus Algemene wet bestuursrecht**

Veel voorkomende aspecten in de praktijk van het bestuurs(proces)recht toegelicht!

Datum 8 december 2021

Online Erasmusreeks - Strafrechtelijk bewijsrecht**

Bewijsselectie, -waardering en -motivering

Datum 9 december 2021

Online cursus Actualiteiten Huur Woonruimte

Tijdelijke verhuur van woonruimte | Verhuiskostenvergoeding bij renovatie | Verboden onderverhuur en boetebedingen | En meer…

Datum 9 december 2021

Online cursus Actualiteiten Afstamming, gezag en omgang *a

Interessant en actueel webinar voor de familierechtpraktijk!

Datum 13 december 2021

Online cursus Factoring

Bijzondere juridische aspecten en belangrijkste ontwikkelingen van debiteurenfinanciering door middel van factoring

Datum 16 december 2021

Online cursus Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden**

Dwangmiddelen in de praktijk

Datum 14 december 2021

Online cursus Fiscale aspecten van arbeids- en vaststellingsovereenkomsten in Coronatijd**

Actueel en praktisch webinar voor de arbeidsrechtpraktijk!

Datum 16 december 2021

Online Opfriscursus voor Patroons

Houd uw patroonsvaardigheden op peil!

Datum 25 januari 2022

Online cursus Wet straffen en beschermen**

Gevolgen voor wet-, regelgeving en de penitentiaire praktijk

Datum 1 februari 2022

Online cursus De gewijzigde WWFT**

Praktisch omgaan met de Wwft

Datum 17 februari 2022

Online cursus Actualiteiten Arbeidsrecht**a

Snel alle highlights van 2021 op een rij en van een praktische duiding voorzien, inclusief praktische tips & tricks

Datum 17 februari 2022

Online cursus Zakelijk Engels voor juristen

Using English in a business context

Datum 7 maart 2022

Online cursus Tegenstrijdige belangen bij rechtspersonen

Een helder richtsnoer voor bestuurders en commissarissen?

Datum 8 maart 2022

Online cursus Openbare-ordebevoegdheden van burgemeesters**

Versterk uw inzicht in de rampenbestrijdings- en openbare-ordebevoegdheden

Datum 10 maart 2022

Online basiscursus ICT & Recht

Het ICT-contract - Voorwaarden en garanties - Data en privacygegevens - Aansprakelijkheid

Datum 17 maart 2022

Online cursus Modellen erfrecht en huwelijksvermogensrecht up-to-date

Een praktische benadering van actuele problemen

Datum 21 maart 2022

Online cursus Jeugdhulp en jeugdbescherming anno 2022**

De actuele stand van zaken in het jeugdbeschermingsrecht en de Jeugdwet

Datum 5 april 2022

Online cursus Internationaal familierecht voor het notariaat

Praktisch toepassen van het IPR

Datum 6 oktober 2022

Online cursus Factoring

Bijzondere juridische aspecten en belangrijkste ontwikkelingen van debiteurenfinanciering door middel van factoring

Datum 2 juni 2022

Online cursus Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur & Wet open overheid

Datum 2 juni 2022

Online cursus Bestuurlijke handhaving in het omgevingsrecht**

Praktijkgerichte verdiepingscursus voor juristen die werkzaam zijn op het gebied van het omgevingsrecht

Datum 10 juni 2022

Online Opfriscursus voor Patroons

Houd uw patroonsvaardigheden op peil!

Datum 23 juni 2022

Online cursus De gewijzigde WWFT**

Praktisch omgaan met de Wwft

Datum 27 september 2022

Volg ons op social media