Ondermijning, een probleem van alle tijd

Na ongeveer tien jaar gewerkt te hebben voor de Koninklijke Marine, vervulde George Rasker de afgelopen twintig jaar een groot aantal functies binnen het Openbaar Ministerie. Hij ging met ons in gesprek over ondermijning en de rol van bestuurders in de aanpak hiervan.

Wie is George Rasker in het dagelijks leven?

Na een loopbaan binnen het openbaar ministerie op voornamelijk leidinggevende functies werd ik in april 2018 programmadirecteur aanpak ondermijning en teamleider van het aanjaagteam ondermijning. Dat deed ik tot maart van dit jaar en houd me nu vanuit het OM bezig met het verbeteren van de strafrechtketen.

Je bent vanuit het  Openbaar Ministerie uitgeleend voor de brede aanpak  van ondermijning. Welke rol heeft het OM in de strijd tegen ondermijning?
Het OM gaat over de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Dat betekent dat zij verdachten van misdrijven en overtredingen vervolgd en daarmee voor iedereen zichtbaar de norm stelt en handhaaft.

Ondermijning, is dit nu iets dat we de laatste jaren steeds vaker zien of speelt dit eigenlijk altijd al?
Ondermijning is van alle tijd. Daar waar namelijk de overheid onduldbaar afwezig is, geldt het recht van de sterkste.

Kun je een tipje van de sluier oplichten over de invloed van ondermijning op de samenleving?
Het meest schrijnende van ondermijning is de criminele uitbuiting van kwetsbare groepen in de samenleving zoals jongeren met een licht verstandelijke beperking. Zij worden verleid met snel geld en spullen maar zijn altijd het kind van de rekening. Daarnaast wordt crimineel geld in de bovenwereld geïnvesteerd.

Tijdens de Driedaagse Opleiding Openbare Orde & Veiligheid verzorg jij een lezing over de effecten en aanpak van ondermijning. Beschikken bestuurders over voldoende instrumenten om in te zetten in de strijd tegen ondermijning en worden deze al voldoende gebruikt?
Bestuurders op alle niveaus beschikken in theorie over vele mogelijkheden om met name de pleegkans te verkleinen. Wel ontbreekt het vaak aan de capaciteit en de lenigheid deze mogelijkheden in te zetten.

Wat zou je, vanuit jouw expertise en ervaring, professionals die werkzaam zijn binnen Openbare Orde en Veiligheid mee willen geven als het gaat om ondermijning en de strijd hiertegen?
Probeer zo snel mogelijk tot daden te komen; pakkans vergroten en pleegkans verkleinen. Laat zien dat je er bent. Ondermijning floreert alleen buiten zicht van de overheid. Kleine successen zijn een vliegwiel tot meer. Pluk het laaghangend fruit, zoals inzet op handhaving van de Leerplichtwet (tegen criminele uitbuiting jongeren), controleer bedrijventerreinen op misstanden en pak de spookbewoning aan met controles wanneer niemand op een adres staat ingeschreven.

George levert een bijdrage aan