Opleidingen & Events
  1. Home
  2. /
  3. Cursussen
  4. /
  5. Tweedaagse verdiepingscursus de zieke werknemer**
inschrijven


Sprekers

Contact
Inhoudelijke informatie
drs. Crescens Akkermans
Congresmanager
(070) 378 95 33
c.akkermans@sdu.nl

Organisatorische informatie
Diana Vereecken
Congrescoördinator
(070) 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl
Deel deze cursus

Terug naar het overzicht

Tweedaagse verdiepingscursus de zieke werknemer**

1 en 8 februari. Arbeidsongeschiktheid - Re-integratie - Ziekte - Ontslag - WIA en de WWZ


In deze Tweedaagse verdiepingscursus de zieke werknemer gaan de ervaren docenten Arie Wit en Pieter Fluit (tevens auteurs NDSZ) door middel van praktijkvoorbeelden in op de juridische vragen die spelen rond de zieke werknemer, zowel wanneer deze in dienst is als wanneer deze uit dienst is getreden.

Tijdens de cursus krijgt u heldere antwoorden op vraagstukken uit de praktijk waaronder aard en omvang van de ziekte, welke informatie de werkgever behoort te krijgen, re-integratie, WIA, passende arbeid en ontslag. Hoe zit het bijvoorbeeld met de loondoorbetalingsplicht voor de werkgever indien de werknemer met passende arbeid is gere-integreerd en weer opnieuw uitvalt? Wat voor sancties kan een werkgever krijgen bij onvoldoende re-integratie inspanningen? En welke sancties kunnen voor de werknemer gelden? U leert het allemaal tijdens deze cursus.

Uiteraard wordt tijdens deze cursus ook uiteengezet wat de gevolgen zijn van de invoering van de Wwz voor dit onderwerp. Hoe zit het met de mogelijkheden om arbeidsongeschikte werknemers te ontslaan en wat is geregeld ten aanzien van de transitievergoeding voor langdurige arbeidsongeschikte werknemers?

Bestemd voor: advocaten en (bedrijfs)juristen werkzaam op het gebied van het arbeidsrecht en/of sociale zekerheidsrecht. 


 


lees meer   


inschrijven

Programma


Programma Dag 1 (1 februari): 

09:00 – 09:30 uur
Ontvangst en inschrijving

09:30 – 11:00 uur
Arbeidsongeschiktheid

- Het arbeidsongeschiktheidsbegrip
- Situatieve arbeidsongeschiktheid
- Hoogte en duur loondoorbetalingsplicht
- Verplichtingen en sancties

 mr. P. (Pieter) Fluit

11:00 – 11:15 uur
Pauze

11:15 – 12:45 uur
Arbeidsongeschiktheid (vervolg)

- Het arbeidsongeschiktheidsbegrip
- Situatieve arbeidsongeschiktheid
- Hoogte en duur loondoorbetalingsplicht
- Verplichtingen en sancties

mr. P. (Pieter) Fluit

12:45 – 13:30 uur
Lunch

13:30 – 15:00 uur
Gevolgen zieke werknemer

- Wet verbetering poortwachter en de loonsancties incluis re-integratievorderingen
- Verhaal ziekengeld op ex-werkgever
- Verlenging recht op ziekengeld na 104 weken (ERD/ZW)
- Gevolgen nieuwe bedongen arbeid in het SV-recht

mr. A. (Arie) Wit

15:00 – 15:15 uur
Pauze

15:15 – 16:45 uur
Gevolgen zieke werknemer (vervolg)

- Wet verbetering poortwachter en de loonsancties incluis re-integratievorderingen
- Verhaal ziekengeld op ex-werkgever
- Verlenging recht op ziekengeld na 104 weken (ERD/ZW)
- Gevolgen nieuwe bedongen arbeid in het SV-recht

mr. A. (Arie) Wit


Programma Dag 2 (8 februari):

09:00 – 09:30 uur
Ontvangst en inschrijving

09:30 – 11:00 uur
WIA, Bezava, ZW en WGA

- Ontslag tijdens ziekte; ontslag tijdens WIA
- Samenloop WIA en loon
- Gevolgen nieuw bedongen arbeid voor loondoorbetalingsplicht en ontslag
- De Bezava: wijzigingen in ZW en WGA en de arbeidsrechtelijke gevolgen
- Hoofdlijnen premiedifferentiatie ZW en WGA
- ERD-schap ZW en ERD
- Wet hybride markt WGA

mr. P. (Pieter) Fluit

11:00 – 11:15 uur
Pauze

11:15 – 12:45 uur
WIA, Bezava, ZW en WGA (vervolg)

- Ontslag tijdens ziekte; ontslag tijdens WIA
- Samenloop WIA en loon
- Gevolgen nieuw bedongen arbeid voor loondoorbetalingsplicht en ontslag
- De Bezava: wijzigingen in ZW en WGA en de arbeidsrechtelijke gevolgen
- Hoofdlijnen premiedifferentiatie  ZW en WGA
- ERD-schap ZW en ERD
- Wet hybride markt WGA

mr. P. (Pieter) Fluit

12:45 – 13:30 uur
Lunch

13:30 – 15:00 uur
Uitkeringssystematiek WIA, IVA en WGA

- Hoofdlijnen uitkeringssystematiek Wet WIA
- Hoogte en duur IVA en WGA-uitkering
- Korting WIA-uitkering (inkomsten uit arbeid)
- Later ontstaan IVA en WGA-uitkering en gevolgen voor de ex-werkgever
- Werking van de no-riskpolis

mr. A. (Arie) Wit

15:00 – 15:15 uur
Pauze

15:15 – 16:45 uur
Uitkeringssystematiek WIA, IVA en WGA (vervolg)

- Hoofdlijnen uitkeringssystematiek Wet WIA
- Hoogte en duur IVA en WGA-uitkering
- Korting WIA-uitkering (inkomsten uit arbeid)
- Later ontstaan IVA en WGA-uitkering en gevolgen voor de ex-werkgever
- Werking van de no-riskpolis

mr. A. (Arie) Wit

Nog plaatsen beschikbaar

inschrijvenContact
Inhoudelijke informatie
drs. Crescens Akkermans
Congresmanager
(070) 378 95 33
c.akkermans@sdu.nl

Organisatorische informatie
Diana Vereecken
Congrescoördinator
(070) 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl
Deel deze cursus

Terug naar het overzicht