Opleidingen & Events
 1. Home
 2. /
 3. Cursussen
 4. /
 5. Symposium Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer
inschrijven


Sprekers

Contact
Aryane Ijssel de Schepper
Programmamanager
(070) 378 07 48
a.ijssel.de.schepper@sdu.nl
Deel deze cursus

Terug naar het overzicht

Symposium Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer

Keuzes voor de DGA


Nu de Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer in werking is getreden, zullen meer dan 100.000 dga’s direct actie moeten ondernemen. U moet dus snel aan de slag! Het staat inmiddels vast dat de advisering dit een complexe zaak is. Welke keuze maakt de DGA: afkopen of omzetten? Wat zijn de financiële gevolgen en wat zijn de consequenties voor de partner van de dga? 

Om adviseurs op weg te helpen met deze problematiek organiseert Licent Academy een symposium waar vier specialisten vanuit verschillende invalshoeken de materie belichten. Twee fiscaal pensioenspecialisten, een uit de adviespraktijk en een werkzaam bij de belastingdienst, zetten de werking van de wet praktisch uiteen. Een specialist financiële planning rekent met u verschillende scenario's door. En een specialist familievermogensrecht belicht de problematiek van de partner. 

Keuze maken 
Veel dga’s zullen ervoor kiezen het pensioen om te zetten in een oudedagsverplichting, of zelfs helemaal af te kopen. In die beslissing moet de partner betrokken worden, dat is een wettelijk vereiste. Aangezien de oudedagsvoorziening die in eigen beheer is opgebouwd daarmee wegvalt, kan de partner aanspraak maken op een compensatie. Afhankelijk van de wijze waarop die compensatie wordt geregeld, heeft dat belangrijke civielrechtelijke gevolgen. Niet zelden zal het huwelijksgoederenregime moeten worden aangepast. Daarnaast speelt het risico van een schenking bij over- of ondercompensatie.


lees meer   
inschrijven

Programma


Tijdens dit Symposium wordt antwoord gegeven op onder meer de volgende vragen:

 • Hoe zit de fiscale regeling in elkaar en waar zitten de knelpunten?
 • Wat zijn de mogelijkheden voor uitfasering?
 • Welke stappen zet ik in de advisering en welke adviseurs zijn daarbij nodig?
 • Hoe werken de opties uit in verschillende scenario's voor de financiële planning?
 • Hoe werkt de Oudedagsverplichting en hoe geef ik deze vorm?
 • Wat zijn de alternatieven voor een oudedagsvoorziening voor de dga?
 • Kan ik extern verzekerd pensioen afkopen?
 • Wat zijn de gevolgen voor de partner bij beëindiging van het ouderdomspensioen en het partnerpensioen (nabestaandenpensioen)?
 • Moet de dga huwelijkse voorwaarden maken of aanpassen?
 • Hoe zorg ik dat compensatie geen belaste schenking meebrengt?
 • Wat doe ik met eventuele rekening-courant posities?
 • Hoe wikkel ik het pensioen af met een pensioenstichting?
 • Welke wijzigingen brengt de novelle met zich?
Nog plaatsen beschikbaar

inschrijven