Opleidingen & Events
  1. Home
  2. /
  3. Cursussen
  4. /
  5. Nieuw: Praktijkdag Omgevingswet als veranderopgave
inschrijven


Sprekers

Contact
Inhoudelijke informatie
Ellen Hoofs
Senior Congresmanager
06-12707018
e.hoofs@sdu.nl
Organisatorische informatie
Wina Ori 
Congrescoördinator
(070) 378 99 66
w.ori@sdu.nl
Deel deze cursus

Terug naar het overzicht

Nieuw: Praktijkdag Omgevingswet als veranderopgave


Bestemd voor: management/leidinggevenden bij decentrale overheden, RUD’s, Rijkswaterstaat, (juridische) adviseurs en contractors/ontwikkelaars fysieke leefomgeving, advocaten.

** LET OP: U krijgt gratis een exemplaar van het boek: "Omgevingswet als veranderopgave" t.wv. 54,96 euro **

Het programma heeft een opzet waarbij de 4 onderdelen in elkaars verlengde liggen. Na een korte inleiding van de Omgevingswet als veranderopgave wordt deze introductie verder praktisch uitgewerkt in 3 op elkaar afgestemde workshops.

Workshop 1 heeft als thema het ambitieniveau van de invoering van de Omgevingswet aan de hand van de ‘Invoeringsstrategieën’ van de VNG. Workshop 2  -“wij gaan verhuizen ….. “- is een leidraad voor het maken van keuzes tussen de veelheid aan regels over de fysieke leefomgeving: welke regels laten wij achter in het oude huis en welke regel nemen wij mee naar de nieuwe woning. Workshop 3 met als titel “Tegenstrijdige belangen – werken volgens de bedoeling van de Omgevingswet”, gaat over belangentegenstellingen en de overbrugging daarvan/het maken van keuzes daarbinnen.

De 3 workshops laten zien dat de weg van de invoering van de Omgevingswet belangrijker is dan de Omgevingswet als zodanig. Deze weg bepaalt het succes van de Omgevingswet als veranderopgave. Of in de termen van Melanie Schultz: het succes van de Omgevingswet is voor 80% afhankelijk van de cultuur (van de ketenpartners) en voor 20% van de (juridische) regels van de wet.


lees meer   


inschrijven

Programma


13:30 – 14:00 uur
Ontvangst en inschrijving


14:00 - 14:45 uur
Inleiding: de Ow: instrumenten en veranderopgave14:45 – 15:30 uur
Workshop 1: Ik ga verhuizen en ik neem mee. In twee rondes wordt een discussie gevoerd over de vraag welke regelgeving over de fysieke leefomgeving wij meenemen naar de nieuwe situatie? En als wij een regel meenemen, op welke wijze gaan wij die dan inregelen, vergunningplichtig of vergunningvrij of de melding als de tussenvorm?


15:15 – 15:30 uur
Pauze


15:30 – 16:15 uur
Workshop 2: Invoeringsstrategieën VNG: Het type overheid dat je wilt zijn bepaald de weg waarlangs de Omgevingswet wordt ingevoerd. Wil je de van toepassing zijnde regels aanpassen of ook veranderen? Doe je dit als overheid alleen of in samenspraak met de belanghebbende?16:15 - 17:00 uur
Workshop 3: Deelnemers gaan aan de slag in een casus met tegenstrijdige belangen. Milieuaspecten, openbare ruimte en lokale economie, niet iedereen kan zijn zin krijgen. Wat kies je, wat krijgt voorrang en waarom? Leer werken volgens de gedachte van het mengpaneel en krijg alvast gevoel bij de instrumenten van het nieuwe stelsel

Nog plaatsen beschikbaar
Nog 11 dag(en) vroegboekkorting

inschrijvenContact
Inhoudelijke informatie
Ellen Hoofs
Senior Congresmanager
06-12707018
e.hoofs@sdu.nl
Organisatorische informatie
Wina Ori 
Congrescoördinator
(070) 378 99 66
w.ori@sdu.nl
Deel deze cursus

Terug naar het overzicht