Opleidingen & Events
  1. Home
  2. /
  3. Cursussen
  4. /
  5. Meetup Legal Counsel
inschrijven


Sprekers


Contact
Inhoudelijke informatie
drs. Crescens Akkermans
Congresmanager
(070) 378 95 33
c.akkermans@sdu.nl

Deelnemersadministratie
(
070) 378 96 97 
opleidingen@sdu.nl

Organisatorische informatie
Diana Vereecken
Senior Congrescoördinator
(070) 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl
Deel deze cursus

Terug naar het overzicht
meer...

Meetup Legal Counsel

Praktische tips & tricks voor uw bedrijf en uw werkzaamheden: contractenrecht en merkenrecht


De Meetup Legal Counsel is een gelegenheid waarbij advocaten en bedrijfsjuristen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen discussiëren over hun raakvlakken in de praktijk. De Meetup Legal Counsel wordt georganiseerd door het NGB in samenwerking met Advocatie en Sdu Opleidingen & Events.

Op 21 maart vindt de derde editie van de Meetup Legal Counsel plaats in Amsterdam in het gloednieuwe Hotel Jakarta aan het IJ. Tijdens deze derde bijeenkomst staan de thema’s contractenrecht en merkenrecht centraal.

Het contractenrecht is in beweging. Wanneer na meer dan 25 jaar na de inwerkingtreding van het Burgerlijk Wetboek de impact op het contractenrecht wordt beschouwd, valt op dat er een spanning bestaat tussen de invulling van diverse open normen door feitenrechters, versus “de harde” zekerheid van het “gegeven woord”. Heel kort gezegd: rechtszekerheid vs. rechtsonzekerheid. Tijdens de lezing wordt ingegaan op recente Hoge Raad rechtspraak over 1) opzegging en ontbinding van overeenkomst, waar dit onderscheid mooi zichtbaar wordt als ook op de  2) rechtspraak inzake het inroepen van overeengekomen boetes en 3) hoe wordt gekeken naar contractuele beperkingen van aansprakelijkheid. Tevens zullen toekomstige ontwikkelingen in het contractenrecht zoals artificial intelligence en smart contracts ter sprake komen.

Ook het merkenrecht kent zijn zekerheden en onzekerheden. Zijn namelijk de merken waarmee uw bedrijf geld verdient wel voldoende en goed genoeg beschermd? Welke stappen en procedures moet u allemaal precies doorlopen om nieuwe producten en merken van uw bedrijf zo goed mogelijk te beschermen en op te treden tegen misbruik en nabootsing?

Voor beide thema’s geldt: hoe kunt u daarbij het beste samenwerken en optrekken met de advocatuur om eventuele toekomstige schade te voorkomen? Samenwerking tussen bedrijfsjurist en advocaat is dan van cruciaal belang.

Tijdens deze derde Meetup Legal Counsel krijgt u van 3 topexperts op deze gebieden een kort en kernachtig overzicht van de belangrijkste juridische ontwikkelingen binnen het contractenrecht en merkenrecht. U krijgt waardevolle en praktische tips & tricks om valkuilen te voorkomen tijdens uw werkzaamheden. In het programma is ook veel tijd gereserveerd voor uw persoonlijke vragen en probleemstukken die u vooraf kunt insturen voor (indien gewenst anonieme) bespreking op de dag zelf. Kortom: mis wederom deze waardevolle informatie en kennis niet! De dag wordt afgesloten met een leuke netwerkborrel met collega vakgenoten en advocaten. 


Bestemd voor: bedrijfsjuristen, legal counsel, general counsel en advocaten


lees meer   


inschrijven

Programma


12:30 – 13:00 uur 
Ontvangst met broodjes

13:00 – 13:15 uur 
Welkomstwoord en toelichting op het programma door sectievoorzitter van het NGB

mr K.D. (Karien) Sijpkes
Voorzitter Sectie Intellectuele Eigendom bij het NGB.
Legal Counsel bij A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) BV


13:15 – 14:45 uur
Ontwikkelingen en valkuilen in het contractenrecht

1. Rechtszekerheid versus rechtsonzekerheid
2. Recente uitspraken van de Hoge Raad over:
- Opzegging en ontbinding
- Het inroepen van overeengekomen boetes
- Contractuele beperkingen van aansprakelijkheid
3. Toekomstige ontwikkelingen in het contractenrecht zoals artificial intelligence en smart contracts

prof. mr. dr. Edwin van Wechem
Hoogleraar corporate legal counseling, Open Universiteit
Raadsheer plaatsvervanger, Gerechtshof Den Bosch

14:45 – 15:15 uur
Gelegenheid tot het stellen van vragen en bespreken ingestuurde vragen en probleemstukken NGB-leden

15:15 – 15:30 uur
Pauze

15:30 – 16:30 uur
Most bang for your buck; strategisch gebruik van het merkenrecht 

Het merkenrecht gaat over veel meer dan alleen de bescherming van een merknaam en logo. Het biedt een waaier aan mogelijkheden voor de bescherming van de reputatie en identiteit van een onderneming en haar producten. Door kansen en bedreigingen in kaart te brengen, kan een gerichte keuze worden gemaakt uit al deze mogelijkheden. En zo kan het merkenrecht een efficiënt middel worden om de reputatie en identiteit voor de onderneming te laten werken, en voor niemand anders.

mr. Jesse Hofhuis
Advocaat/Partner, Hofhuis Alkema Groen Advocaten
mr. Bas Kist
Partner, Chiever

16:30 – 17:00 uur
Gelegenheid tot het stellen van vragen en bespreken ingestuurde vragen en probleemstukken NGB-leden

17:00 – 17:15 uur
Samenvatting van de dag en afsluiting door de dagvoorzitter


17:15 uur – 18:30 uur 
Netwerkborrel & Tapas

Nog plaatsen beschikbaar

inschrijvenContact
Inhoudelijke informatie
drs. Crescens Akkermans
Congresmanager
(070) 378 95 33
c.akkermans@sdu.nl

Deelnemersadministratie
(
070) 378 96 97 
opleidingen@sdu.nl

Organisatorische informatie
Diana Vereecken
Senior Congrescoördinator
(070) 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl
Deel deze cursus

Terug naar het overzicht