Opleidingen & Events
  1. Home
  2. /
  3. Cursussen
  4. /
  5. Certified Chemical Safety Expert // CCSE
inschrijven


Contact
Inhoudelijke informatie
Siegfried de Ruiter 
(070) 378 9217Organisatorische informatie
Jim Bas
Deelnemersadministratie 
(070) 378 0162
opleidingen@sdu.nl
Deel deze cursus

Terug naar het overzicht

Certified Chemical Safety Expert // CCSE

3-daagse opleiding, 3, 10 en 19 december 2018


Na afronding van de opleiding Certified Chemical Safety Expert kunt u zich in 2018 inschrijven in het register van het Europees Instituut voor Certified Chemical Safety Expert (CCSE). Bij het behalen van het eindexamen CSE mag u de titel CCSE voeren.

Met een afgeronde opleiding Certified Chemicals Safety Expert vergroot en borgt u uw kennis als HSE, lijnmanager of bestuurder in organisaties waar met chemische producten wordt gewerkt, en wordt u in staat gesteld om effectief volgens de wetgeving te werken.

Voor meer informatie kunt u hier de brochure downloaden.    

Examen CCSE is  € 235,- per persoon (excl. btw). Aanmelden kan via http://www.sdujuridischeopleidingen.nl

Examentraining is € 195,- per persoon (excl. btw)


lees meer   


inschrijven

Programma


PROGRAMMA - Totaal 3 dagen

DAG 1

1. Begrippen
• Bij welke processen gebruik je chemische producten?
• Enkelvoudige stoffen versus mengsels/preparaten
• Periodiek systeem
• Fysische eigenschappen
• Gevaar versus risico

2. Wettelijk kader
• Indeling in gevaarlijke stoffen (WMS, ADR, CLP)
• H- en P-zinnen en hun betekenis
• Etikettering en hun betekenis
• Arbo
• RI&E en de weging in drie categorieën
• Stochastische versus deterministische effecten
• Wettelijke verplichtingen, o.a. stoffenregister, CMR-stoffen en rapportages
• REACH
• BRZO en ARIE

3. Risico’s van het werken met chemische producten
• Communicatie naar de werkvloer
• Eisen aan instructie (frequentie, aantoonbaarheid)
• Adequaat toezicht
• Ongevallen (matigingsgronden)

DAG 1 en 2

4. Risico’s van het werken met chemische producten
• Toxicologie
• Combinatie-effecten van stoffen op het menselijk lichaam
• Prioritering (controlbanding)
• Schatten, meten en spoor 3
• Praktijksituaties
• Grenswaarden (publiek en privaat)
• Blootstelling (RIR index)
• Risicobeheersing conform de arbeidshygiënische strategie
• TOG
• Ventilatietechnieken

DAG 2

5. Het SDS
• De opbouw van een Safety Data Sheet
• De betrouwbaarheid van de daarin gepresenteerde gegevens.
• Raadplegen van de SZW-lijsten en REACH-verordening 1272/2008
• Kennis hebben van blootstellingsscenario’s.

6. Opslag
• PGS 15
• BARIM, RARIM, C inrichtingen, IPPC en Bouwbesluit
• Werkvoorraad
• Opslag onder de 10 ton
• Opslag boven de 10 ton
• Tijdelijke opslag
• Combinatie van stoffen
• Casussen

DAG 2 en 3

7. Incidenten
• Incidenten met brandbare vloeistoffen en vaste stoffen
• Incidenten met oxiderende stoffen
• Incidenten met giftige en bijtende stoffen
• Informatievoorziening voor BHV-ers en hulpdiensten (ERIC)

DAG 3

8. Persoonlijke bescherming
• Adem
• Huid
• Ogen en gezicht
• Risico’s van gebruik PBM’s

9. Bespreken van casus van de cursisten
• Casussen van cursisten
• Casussen vanuit opleiding
• Verdieping aan de hand van opdrachten/vragen


(Deze opleiding valt buiten de PO Deals)  

Nog plaatsen beschikbaar

inschrijvenContact
Inhoudelijke informatie
Siegfried de Ruiter 
(070) 378 9217Organisatorische informatie
Jim Bas
Deelnemersadministratie 
(070) 378 0162
opleidingen@sdu.nl
Deel deze cursus

Terug naar het overzicht