Opleidingen & Events
  1. Home
  2. /
  3. Cursussen
  4. /
  5. Actualiteiten personen- en familierecht*
inschrijven


Sprekers

Contact
Inhoudelijke informatie
mr. Carla Leentjens
Senior Congresmanager
(06) 50030847
c.leentjens@sdu.nl

Organisatorische informatie
Fariël Nasierkhan
Congrescoördinator
(070) 37 89 470
f.nasierkhan@sdu.nl

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht
meer...

Actualiteiten personen- en familierecht*

Inclusief relatievermogensrecht


Deze cursus is bestemd voor: advocaten, (kandidaat-)notarissen en advocaat-en notaris-mediators en leden van de rechterlijke macht.

In deze actualiteitencursus wordt aandacht besteed aan recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van relatievermogensrecht (huwelijks-, partnerschaps- en samenlevingsvermogensrecht), scheidingsrecht, afstammings- en adoptierecht, gezags- en omgangsrecht, alsmede curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap.

De belangrijkste actualiteiten liggen op het gebied van het huwelijksvermogensrecht (op 1 januari 2018 in werking getreden Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen), op het gebied van het partneralimentatierecht (initiatiefwetsvoorstel VVD, PvdA en D66 tot herziening van het stelsel van partneralimentatie) en op het gebied van het afstammings- en gezagsrecht (belangrijkste aanbevelingen uit het eind 2016 verschenen rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap over meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap). Deze actualiteiten krijgen dan ook gepaste aandacht, afhankelijk van de voortgang van het wetgevingsproces.

lees meer   


inschrijven

Programma


Onderwerpen:

  • Relatievermogensrecht (huwelijks-, partnerschaps- en samenlevingsvermogensrecht)
  • Scheidingsrecht
  • Afstammings- en adoptierecht
  • Gezags- en omgangsrecht
  • Curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap


Programma:


12:30 - 13:00 uur
Ontvangst met lunch

13:00 - 15:00 uur
Deel 1

15:00 - 15:30 uur
Pauze

15:30 - 17:30 uur
Deel 2

17:30 - 18:00 uur
Pauze met warme snack

18:00 - 20:00 uur
Deel 3


Nog plaatsen beschikbaar

inschrijvenContact
Inhoudelijke informatie
mr. Carla Leentjens
Senior Congresmanager
(06) 50030847
c.leentjens@sdu.nl

Organisatorische informatie
Fariël Nasierkhan
Congrescoördinator
(070) 37 89 470
f.nasierkhan@sdu.nl

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht