Driedaagse opleiding Openbare Orde en Veiligheid

Weet het juiste juridische instrument in te zetten op het juiste moment!

 • Data
  4 apr 2024
  18 apr 2024
  25 apr 2024
 • Locatie
  Social Impact Factory Utrecht
 • Kosten
  € 1695,00 excl. btw

Informatie

Wet- en regelgeving op het terrein van Openbare Orde & Veiligheid is talrijk en complex. Weet jij altijd welk instrument je het beste kunt gebruiken?

Deze driedaagse opleiding geeft je inzicht in alle mogelijkheden die het bestuurs-, straf- en civielrechtelijke instrumentarium jou biedt. Dit doen we aan de hand van praktijkvoorbeelden, zoals het sluiten van drugspanden, het omgaan met verwarde personen, crisisbeheersing, demonstraties, woonoverlast en vuurwerkproblematiek. 

Leren en toepassen in de praktijk
Tijdens deze opleiding leer je de diverse instrumenten voor openbare orde en veiligheid niet alleen goed kennen, je leert het vooral ook toe te passen. We behandelen een flink aantal praktijkcases, waarmee we de uitgebreide en complexe wet- en regelgeving helder vertalen naar de praktijk.

De opleidingsdagen zien er als volgt uit:

 1. Crisisbeheersing / Noodrecht / Woonoverlast
 2. Georganiseerde criminaliteit / Delen van gegevens
 3. Verwarde personen / Demonstraties / Gebiedsverboden / Jaarwisselingsproblematiek
Wil je meer weten over wat op welke cursusdag behandeld wordt? Klik dan hieronder op het programma van de verschillende dagen.

Opleiding vindt 2x per jaar plaats
Deze opleiding vindt ook plaats in november/december 2024, zie hier voor meer informatie.

Voor wie?

Leidinggevenden, beleidsmedewerkers en juristen op het gebied van openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving, leefbaarheid en crisisbeheersing – bij gemeenten, politie, veiligheidsregio's en ministeries. Ook voor advocaten bestuursrecht is deze opleiding zeer geschikt.

Reviews

"Een zeer interessante en leerzame opleiding. Veel verschillende, maar nuttige onderwerpen besproken. Fijn dat er veel sprekers zijn die ieder op hun eigen vakgebied een uitleg geven." - Juridisch adviseur Openbare Orde en Veiligheid, Gemeente Hilversum

"Ik heb het ervaren als 3 enerverende dagen met voor mij een goede basis. De combinatie van goede sprekers en diversiteit tussen de volgers maakt het een goede opleiding. Leren van elkaar en daarmee verdieping zoeken." Deelnemer 2022
"Inhoudelijk zeer goed, leerzaam, inspirerende sprekers! Goede voorbeelden uit de praktijk." - Ambtenaar openbare orde en veiligheid/crisisbeheersing

"Fantastisch om van Adriaan Wierenga uitleg/lezing te krijgen. Veel kennis en kan het behapbaar en overdraagbaar overbrengen. Veel mee kunnen nemen naar de praktijk." - Adviseur openbare orde en veiligheid/crisisbeheersing

Brochure aanvragen

Wil je rustig het programma doornemen? Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend de brochure aan >>

Programma

09:00 - 09:30

Ontvangst en inschrijving


09:30 - 11:00

Rampenbestrijding en crisisbeheersing – deel 1

 • Begrippen ramp, crisis, openbare-ordeverstoring en (ernstige) wanordelijkheden. En de betekenis van die begrippen voor het bestuurlijk en operationele optreden;
 • Taken en bevoegdheden van de burgemeester op dit terrein, waaronder zijn noodverordenings- en de noodbevelsbevoegdheid;
 • Taken en bevoegdheden van de (voorzitter van de) veiligheidsregio en de bijbehorende opschaling;
 • Verschil tussen de algemene en functionele ketens. 

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:15

Rampenbestrijding en crisisbeheersing – deel 2

 • Taken en bevoegdheden van gespecialiseerde bestuursorganen in functionele ketens, zoals de minister van volksgezondheid in de coronacrisis bij de bestrijding van een infectieziekte;
 • Relatie en verhouding tussen burgemeester, voorzitter veiligheidsregio en het rijk; 
 • Bestuurlijke verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag en operationele verantwoordelijkheden van hulpdiensten in de voorbereiding op een incident en in de bestrijding daarvan;
 • Optreden bij rampen en crises aan de hand van daarvoor bedoelde bevoegdheden. We bespreken de mogelijkheden en de grenzen daaraan. Daarbij komen de grondrechten aan de orde. 

12:15 - 13:00

Lunch


13:00 - 14:30

Noodrecht

 • Gemeentelijk noodrecht;
 • Gebruik en de inzet van noodbevel en noodverordening;
 • Bijzonder (staats)noodrecht zoals voor infectieziektebestrijding (bijv. coronacrisis), de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (avondklok) en de Wet verplaatsing bevolking (opvang ontheemde Oekraïners);
 • Toekomst van ons noodrecht (er staan belangrijke wijzigingen op komst.

14:30 - 14:45

Pauze


14:45 - 16:30

Woonoverlast in recht en praktijk

 • Woonfraude als overbewoning, illegale kamerverhuur, illegaal splitsen van woningen
 • APV Verhuurdersvergunning malafide verhuurder/huisjesmelker (onder meer Wet goed verhuurderschap en de Opkoopbescherming)
 • 'Wet aanpak woonoverlast’
 • ‘Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek’
 • Mogelijkheden van bezwaar en beroep bij de bestuursrechter
  Jurisprudentie

16:30 - 16:35

Einde


09:00 - 09:30

Ontvangst en inschrijving


09:30 - 11:00

Bestuursrechtelijk kader voor aanpak van georganiseerde criminaliteit

 • Algehele problematiek van de ondermijning;
 • Juridisch kader (wet- en regelgeving en actuele jurisprudentie).

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:15

Sluiting van panden

 • Sluitingen van panden vanwege drugshandel en hennepteelt;
 • Sluitingen vanwege voorbereidingshandelingen.    

12:15 - 13:00

Lunch


13:00 - 14:45

Wet Bibob

 • Het eigen onderzoek van het bestuursorgaan en het advies van het Landelijk Bureau Bibob;
 • Het nemen van (juridisch houdbare) Bibob-besluiten;
 • Bibob en specifieke branches.

14:45 - 15:00

Pauze


15:00 - 16:30

Delen van gegevens en informatie onder het huidige privacyregime

 • Gegevens delen en bewaken;
 • Eisen waaraan moet jouw organisatie voldoen als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens;
 • Betekenis van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming;
 • Betekenis in de praktijk van onderscheid tussen toezicht en opsporing;
 • Wet politiegegevens (Wpg) en het Besluit politiegegevens buitengewone opsporingsambtenaren.

16:30 - 16:35

Einde


09:00 - 09:30

Ontvangst en inschrijving


09:30 - 11:00

Verwarde personen en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

 • Bestuurlijk en juridisch instrumentarium voor de aanpak
 • Taken en bevoegdheden van de burgemeester
 • Tegelijkertijd schakelen in het zorg- en veiligheidsdomein
 • Regierol van de gemeente en samenwerking met ketenpartners
 • Praktische en organisatorische uitdagingen bij informatie uitwisseling

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:30

Reguleren van demonstraties

 • Bestuurlijke voorbereiding van demonstraties die in je gemeente zullen plaatsvinden;
 • Inzet van de Wet openbare manifestaties om demonstraties te faciliteren en te reguleren;
 • Balans tussen het respecteren van grondrechten en het treffen van maatregelen ten behoeve van de openbare-ordehandhaving;
 • Handhaving en toezicht.

12:30 - 13:15

Lunch


13:15 - 14:30

Gebiedsverboden en Online aangejaagde openbare-ordeverstoringen

 • Gebruik van noodbevel of de lichte bevelsbevoegdheid?
 • Voor welke gebiedsverboden is bijvoorbeeld de APV of de Voetbalwet geschikt?
 • Welke juridische eisen gelden bij het gebruik van welke bevoegdheid?
 • (On)mogelijkheden voor een ‘online-gebiedsverbod’

14:30 - 14:45

Pauze


14:45 - 15:45

Jaarwisselings- en vuurwerkproblematiek


15:45 - 16:00

Slotronde


Kosten

Normale prijs € 1695,00 excl. btw

Punten

NOvA Juridisch

15 punten


Contact

Congrescoördinator

Sylvia Heins

06 22394770
s.heins@sdu.nl

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl