media image

L. (Laura) Penders

Regisseur Woonoverlast
Laura Penders is als Regisseur Woonoverlast werkzaam in de gemeente Schiedam.
Zij houdt zich onder meer bezig met:
  • Inrichten en vormgeven van de aanpak woonoverlast.
  • Inrichten en vormgeven van de aanpak huisjesmelkers.
  • Regisseren van een gebiedsgericht netwerk rondom woonoverlast en de aanpak goed verhuurderschap op lokaal en landelijk niveau.
  • Bestuurlijke advisering bij het opleggen van gedragsaanwijzingen (o.a. Wet Aanpak Woonoverlast, artikel 151D gemeentewet).
  • Bestuurlijke advisering bij het aanwijzen van de verhuurdersvergunningsplicht (ihkv Afdeling 10C APV)

Spreekt tijdens