media image

J. (Joost) Keemink

Adviseur Veiligheid en Crisisbeheersing
Joost Keemink is bestuurlijk adviseur veiligheid en crisisbeheersing bij het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB). Vanuit deze functie is hij 24/7 beschikbaar voor alle 352 burgemeesters. Hij traint burgemeesters en adviseert hen gevraagd en ongevraagd over bevoegdheden en de bestuurlijke dilemma’s bij (dreigende) casuïstiek, crises en andere openbare orde & veiligheidsthema's.

Joost is in 1999 zijn loopbaan binnen het veiligheidsdomein begonnen bij de politie en is na 9 jaar overgestapt als adviseur naar o.a. diverse gemeenten en de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hier heeft hij veel ervaring opgedaan als officier van dienst en algemeen commandant. Daarnaast heeft hij ruim 11 jaar als docent HBO Integrale Veiligheid lesgegeven bij Inholland Rotterdam. Naast zijn functie bij het NGB is Joost actief als trainer/docent/examinator/coach bij onder andere het intituut fysieke veiligheid, de defensieacademie, diverse opleidingsinstituten en heeft hij nog een actieve betrekking bij de Nederlandse politie.

Spreekt tijdens