KNB/WPNR Congres 2023: Omgevingswet

ALV in de ochtend, congres in de middag

Inschrijven
  • Data
    20 jun 2023
  • Locatie
    Jaarbeurs Utrecht
  • Punten
    3 KNB, 3 SOMN (BMN)

Algemene informatie

Algemene ledenvergadering
In de ochtend voorafgaand aan het wetenschappelijk congres vindt de algemene ledenvergadering van de KNB plaats. Daarin bespreekt het bestuur met de leden de jaarrekening en de begroting en zal het een toelichting geven op de beleidsplannen van de KNB voor het komende jaar.

Wetenschappelijk congres
‘It giet oan!’ De Omgevingswet wordt op 1 januari 2024 ingevoerd. Het wetgevingspakket vervangt 26 wetten, 60  AmvB’s en 75 ministeriële regelingen en bestaat nog uit 1 wet, 4 AMVB’s en 1 ministeriële regeling. De nieuwe wet raakt het werk van notarissen, omdat zij in verschillende opzichten grondeigendom en grondgebruik reguleert en daarmee de bevoegdheden beperkt van de eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van grond en gebouwen.

Op het KNB/WPNR-congres van 20 juni 2023 komen, mede aan de hand van het preadvies, voor de notariële praktijk uiterst belangrijke onderdelen als voorkeursrecht, onteigening, landinrichting en notariële recherche onder de nieuwe wet aan bod in een gevarieerd congres, waarbij ook de contouren van de wet in algemene zin worden besproken.

Het congres staat onder leiding van:
Prof. mr. Toon van Mierlo
Advocaat te Rotterdam, hoogleraar te Rotterdam en Groningen, redacteur WPNR
 
Prof. mr. Leon Verstappen
Hoogleraar te Groningen, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag, kantooradviseur te Arnhem/Nijmegen,  redacteur  WPNR.

Als referent treden op:
Prof. mr. Anna Berlee
Hoogleraar Gegevensbescherming en Privacyrecht, Open Universiteit

Mr. J.B. Mus
Zelfstandig gevestigd adviseur bestuursrecht

Preadviseurs/Sprekers:
Mr. Wouter Haeser en mr. Emma Vogelaar - Algemene uiteenzetting Omgevingswet met aandacht voor consequenties notariaat
Beiden advocaat bij HabrakenRutten
 
Mr. Willem van der Werf - Voorkeursrechten
Partner bij Van der Feltz advocaten en bestuurslid van de Vereniging van Onteigenings-advocaten.
 
Prof. mr. Jacques Sluysmans - Onteigening
Bijzonder hoogleraar onteigeningsrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en partner bij Van der Feltz advocaten te Den Haag.

Prof. mr. Jeroen Rheinfeld - Landinrichting
Bijzonder hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, vennoot bij FBN Juristen en bij het Instituut voor Agrarisch Recht en universitair docent agrarisch recht aan de Radboud Universiteit.

Mr. Ruben Roes - Verandering vastgoedrecherches door invoering nieuwe wet, invalshoek vanuit de Basisregistratie Kadaster/DSO
Hoofdbewaarder bij het Kadaster.

Programma

KNB/WPNR Congres 2023

KNB/WPNR Congres 2023

09:00 - 10:30

Ledenraad


10:45 - 12:45

Algemene ledenvergadering KNB


12:45 - 13:45

Lunch


13:45 - 17:15

KNB/WPNR Congres 2023: Omgevingswet


Inschrijven

U heeft nog 11 dagen voor inschrijving.

Direct inschrijven

Contact

Senior Congrescoƶrdinator

Fariƫl Nasierkhan

070 - 378 94 70
f.nasierkhan@sdu.nl

Manager Sdu Opleidingen

Jelle Berghuis

070 - 378 07 52
j.berghuis@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl