Tweedaagse Basiscursus Burenrecht*

6 en 13 oktober. Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke aspecten van het burenrecht

Inschrijven
 • Data
  6 okt 2023
  13 okt 2023
 • Locatie
  Van der Valk Breukelen
 • Kosten
  € 1395,00 excl. btw
 • Punten
  12 NOvA Juridisch, 12 KNB, 12 SOMN

Informatie

De Basiscursus Burenrecht geeft je inzicht in de privaat- en publiekrechtelijke aspecten van het burenrecht.

De cursus is verdeeld over twee dagen:

Vrijdag 6 oktober 2023
 • Hinder, bomen en balkons (privaat / ochtend)
 • Overheidsbesluiten en hinder in publiekrecht (publiek / middag)

Vrijdag 13 oktober 2023
 • Grenzen en grensgeschillen (privaat / ochtend)
 • Hinder tijdens de bouw, handhaving en Wet aanpak woonoverlast (publiek / middag)

Wat mag je van de cursus verwachten?
In twee dagen komen onder andere de volgende thema’s aan de orde:
 • Hinder
 • Omgevingsvergunning en burenrecht
 • Beplanting op de erfgrens, vensters en balkons
 • Grensgeschillen
 • Verjaring 
 • Appartementsrecht en burenrecht
 • Wet aanpak woonoverlast en burenrecht
Deze cursus geeft een helder overzicht van het burenrecht waarbij zowel de privaat- als de publiekrechtelijke aspecten van het burenrecht met je worden doorgenomen en besproken. Uiteraard ontbreekt de meest recente jurisprudentie daarbij niet.

Bestemd voor: advocaten, notarissen en juristen

Programma

6 Oktober
09:00 - 09:30

Ontvangst en inschrijving


09:30 - 10:00

Algemene inleiding Burenrecht

 • Plaats in de wet
 • Verhouding privaat-/publiekrecht

10:00 - 11:00

Hinder (art. 5:37 BW)

 • Wanneer is hinder onrechtmatig?
 • Relevante jurisprudentie
 • Casus

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

Beplanting op de erfgrens en vensters en balkons

Art. 5:42 BW (bomen, heggen en heesters)
 • Bepalen van de afstand
 • Verjaring
 • Relevante rechtspraak
Art. 5:50 BW (vensters en balkons)
 • Zijdelings uitzicht
 • Verjaring
 • Relevante rechtspraak
Casus

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 14:30

Privaatrechtelijke casuïstiek


14:30 - 15:15

Overheidsbesluiten en buren

 • Omgevingsvergunning
 • (Afwijken) bestemmingsplan

15:15 - 15:30

Pauze


15:30 - 17:00

Hinder in publiek recht

 • Evidente privaatrechtelijke belemmering
 • Vensters en balkons
 • Omgevingsvergunning kappen
 • Civielrechtelijke hinder en publiekrecht
 • Belanghebbende en hinder van enige betekenis

09:00 - 09:30

Ontvangst en inschrijving


09:30 - 11:00

Het bepalen van de grens

 • Betekenis kadastrale kaart
 • Vordering tot grensbepaling
 • Grensoverschrijdend bouwen
 • Casus

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

Verkrijgende verjaring van registergoederen

 • Verschil verkrijgende en bevrijdende verjaring
 • Goede trouw bij registergoederen
 • Het vereiste van bezit
 • Het bepalen van de termijn
 • Recente rechtspraak
 • Onrechtmatige daadsactie bij verkrijging door verjaring
 • Casus

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 14:15

Privaatrechtelijke casuïstiek


14:15 - 15:15

Hinder tijdens de bouw en handhaving

 • Uitvoering bouwwerkzaamheden
 • Bouwbesluit 2012
 • Handhaving; handhavingsverzoek buren
 • Bestuursdwang en dwangsom
 • Procedure

15:15 - 15:30

Pauze


15:30 - 16:15

Handhaving en overlast (openbare orde)

 • Rol gemeente/ bevoegd gezag (burgemeester)
 • Bevoegdheden/instrumenten burgemeester

16:15 - 17:15

Wet aanpak woonoverlast

 • Wet aanpak woonoverlast
 • Artikel 8 EVRM
 • Geschilbeslechting en Mediation

16:45 - 16:50

Einde


Kosten

Normale prijs € 1395,00 excl. btw
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

12 punten


KNB

12 punten


SOMN

12 punten


Contact

Congrescoördinator

Sylvia Heins

070-3780091
s.heins@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl