De positie van het kind in het civiele jeugdrecht**

Praktijkproblematiek op verdiepend niveau

Inschrijven
 • Data
  14 dec 2023
 • Locatie
  Van der Valk Breukelen
 • Kosten
  € 675,00 excl. btw of 6 PO Deal punten (fysiek)
 • Punten
  6 NOvA Juridisch, 6 MfN-2

Informatie

De dynamiek binnen het jeugdrecht is de laatste jaren enorm gegroeid. Denk aan actuele ontwikkelingen met betrekking tot uithuisplaatsingen, geldgebrek en wachtlijstproblematiek in de jeugdzorg en inlandse en interlandelijke adopties. Voeg daar de ontstane problemen voor veel jeugdigen door covid-19 aan toe en er valt dan ook heel veel te bespreken! 

Onderzoeken van onder meer Defence for Children ('Terug naar huis') en de Nationale en Kinderombudsman ('Samen verder')  tonen ook aan dat aandacht voor 'de rechten van het kind' onverminderd belangrijk is. 

Tijdens de verdiepingscursus staat de positie van het kind, in het licht van bovengenoemde ontwikkelingen, in het civiele jeugdrecht centraal. Vanuit wetenschap, rechterlijke macht en advocatuur belichten de docenten recente ontwikkelingen aan de hand van actuele jurisprudentie. Je krijgt hiermee praktische handvatten voor jouw dagelijkse praktijk.

Bestemd voor: advocaten werkzaam binnen het personen- en familierecht en het jeugdrecht; juristen werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Jeugdreclassering en gemeenten afdeling Jeugdzaken.

Programma

14 December

14 December

09:15 - 09:45

Ontvangst en inschrijven


09:45 - 11:00

Gezag over minderjarigen

 • Actualiteiten jeugdrecht
 • Verschillen in ontstaan, beëindiging en rechtsgevolgen van de diverse vormen van gezag
 • Datieve, testamentaire en legislatieve voogdij
 • Gezagsbeëindiging

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:30

De positie van het kind bij gesloten jeugdhulp

 • Rechtspositie bij beslissing tot opname - met aandacht voor 18-plussers en verklaring gedragswetenschapper
 • De voorwaardelijke plaatsing en kortdurende plaatsingen gesloten jeugdhulp
 • Rechtspositie tijdens verblijf in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp
 • Rol van de raadsman bij gesloten jeugdhulp
 • De belangrijkste jurisprudentie m.b.t. de gesloten jeugdhulp na inwerkingtreding van de Jeugdwet op 1 januari 2015

12:30 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:00

De positie van het kind bij de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

 • Bevoegdheden Gecertificeerde Instelling en de rechten van ouders en kinderen bij een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • Rechtspositie kind: rechtsmiddelen, mogelijkheden bijstand door advocaat dan wel benoemen bijzondere curator
 • Positie kind bij plaatsing in een pleeggezin (knelpunten, de dilemma’s bij terugplaatsing bij de ouders)
 • Perspectiefbesluit
 • Gezagsbeëindiging in het nieuwe stelsel van kinderbeschermingsmaatregelen
 • De ondertoezichtstelling bij strijd tussen de ouders

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 17:15

De positie van het kind bij ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

 • Omgang bij partnerdoding
 • OmgangsOTS
 • Omgangsrecht grootouders
 • Verhuis-criteria
 • Benoeming en taak van de bijzondere curator

Kosten

Normale prijs € 675,00 excl. btw
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 6 punten (fysiek)
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

6 punten


MfN-2

6 punten


Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congrescoördinator

Fariël Nasierkhan

070 - 378 94 70
f.nasierkhan@sdu.nl

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl