Missers en valkuilen in het familieprocesrecht - Deel I (on demand)

Leren op een zelf gekozen tijdstip!

Inschrijven
  • Kosten
    € 70,00 excl. btw of 1 PO Deal punt (online)
  • Punten
    1 NOvA Juridisch

Informatie

Valkuilen in het familieprocesrecht  - Deel I (on demand)
Dit is deel I.
Valkuilen in het familieprocesrecht bestaat uit 2 verschillende on demand cursussen (deel I en deel II) van ruim 1 uur per deel die los van elkaar gevolgd kunnen worden. Voor het complete beeld is het echter aan te bevelen om ook deel II af te nemen.

Er komt in deze on demand cursus een scala aan onderwerpen aan bod die illustreren waar het in de procedure gemakkelijk mis kan gaan.

Voorkom dat uw verzoek wordt afgewezen of dat uw stukken niet worden meegenomen. Na deze online cursus weet u raak te schieten en de meeste valkuilen te omzeilen!

In deel I komen onder meer  aan de orde:

1. Missers bij het formuleren van het petitum
Hoe voorkomt u dat u met een dictum komt te zitten dat u later niet kunt executeren?
           
2. Valkuilen bij het indienen van stukken
Wanneer geldt nu in familiezaken de tiendagentermijn, wanneer de driedagentermijn? En hoe verhoudt zich dat tot art. 282 Rv op grond waarvan tot de aanvang van de mondelingen behandeling nog een verweerschrift mag worden ingediend? En welke regels gelden voor het correct overleggen van producties? Voorkom dat uw stukken niet worden meegenomen!

3. De waarheidsplicht art. 21 Rv
Steeds meer nadruk wordt gelegd op de naleving van de waarheidsplicht, onder meer ook in het Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht. Maar wat houdt de waarheidsplicht allemaal in en welke sancties kunt u verwachten bij schending daarvan?

Duur en PE-punten
De cursus duurt 1 uur. U kunt op ieder gewenst moment pauze nemen. Na het volgen van de gehele cursus en het behalen van de certificeringstoets ontvangt u 1 NOvA PO-punt.

Certificeringstoets
Heeft u de cursus voltooid? Dan start u de certificeringstoets. Deze bestaat uit drie vragen gebaseerd op de inhoud van de cursus. U moet twee vragen goed hebben. Als u de toets niet haalt, kunt u de toets eenmalig herkansen.

Bestemd voor
Advocaten, juristen in de familierechtprakijk, rechtsbijstandsjuristen, mediators, notarissenKosten

Normale prijs € 70,00 excl. btw
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 1 punt (online)

Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congrescoördinator

Fariël Nasierkhan

070 - 378 94 70
f.nasierkhan@sdu.nl

Senior congresmanager

mr. Carla Leentjens

06 500 30 847
c.leentjens@sdu.nl

Punten

NOvA Juridisch

1 punt