Driedaagse opleiding Ondermijning

Praktische handvatten voor het inzetten van het juiste instrument!

Inschrijven
 • Data
  13 sep 2022
  27 sep 2022
  11 okt 2022
 • Locatie
  Van der Valk Hotel Amersfoort-A1
 • Kosten
  ‚ā¨ 1450,00 excl. BTW
 • Punten
  15 NOvA Juridisch

Informatie

Tijdens deze opleiding leert u het bestuurs-, straf- en civielrechtelijke instrumentarium voor preventie en aanpak van ondermijnende criminaliteit goed kennen.

U krijgt handvatten om de complexe wet- en regelgeving te vertalen naar de praktijk. U leert van praktijkvoorbeelden op het gebied van onder meer sluiting van panden, ondermijning in het buitengebied en bedrijventerreinen, onvergunde prostitutie, voorkomen van jonge aanwas (preventie jeugd) en bestuurlijk afpakken 

De opleiding ziet er als volgt uit:

 • Dag 1 | Zicht op en aanpak van ondermijning | Dinsdag 13 sept
 • Dag 2 | Drugs en preventie | Dinsdag 27 sept
 • Dag 3 | Kwetsbare branches en bestuurlijk afpakken | Dinsdag 11 okt

Gegevens delen
Het delen van gegevens tussen ketenpartners – en het verwerken hiervan – is een belangrijk gegeven in de aanpak van ondermijning. Daarom krijgt u tijdens deze opleiding goed inzicht in het betreffende juridische kader. Zo leert u wanneer en welke gegevens u mag delen én hoe u ze dient te verwerken.

Voor wie?

Leidinggevenden, beleidsmedewerkers en juristen op het gebied van openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving, leefbaarheid en crisisbeheersing – bij gemeenten, politie, veiligheidsregio's en ministeries. Ook voor advocaten bestuursrecht is deze opleiding geschikt.

Programma

09:00 - 09:30

Ontvangst en inschrijving


09:30 - 09:50

Opening en kennismaken


09:50 - 11:00

Trends en ontwikkelingen in aanpak van ondermijning

 • Belangrijke elementen van de criminele gelegenheidsstructuur
 • Belangrijke criminele fenomenen en effecten ervan
 • Aanbevelingen voor gemeentelijke aanpak

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

Juridische gereedschapskist op orde

 • Overzicht ondermijningswetgeving
 • Hoe om te gaan met ondermijningsbeelden en vertalen naar eigen beleid?
 • APV ondermijningsproof

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:00

Delen van gegevens en informatie

 • Gegevens delen en bewaken in het kader van de aanpak van ondermijning 
 • Eisen waaraan moet uw organisatie voldoen als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens
 • Privacy protocol bestuurlijke aanpak ondermijning
 • Samenwerking met RIEC

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:30

Bestuurlijke rapportage op orde

 • Wat kan en mag er in een bestuurlijke rapportage?
 • Wat zijn randvoorwaarden voor goede afstemming tussen gemeente en politie?

16:30 - 16:35

Einde


09:00 - 09:30

Ontvangst en inschrijving


09:30 - 11:00

Bestuurlijke strijd tegen drugscriminaliteit

 • Wanneer zet je welk bestuurlijk instrument in en op welke wijze?
 • Signalen
 • Binnentreden
 • Sluiting van panden wegens drugshandel, hennepteelt
 • Sluiting van panden wegens voorbereidingshandelingen

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

Voorkomen van jonge aanwas

 • Verantwoordelijkheden van en mogelijkheden voor gemeenten
 • Praktische tips voor samenwerken sociaal en veiligheidsdomein
 • Juridisch instrumentarium gemeenten
 • Werkzame elementen die elke gemeente lokaal kan toepassen; leren van de ervaringen Project Dealbreakers

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:00

Ondermijning in het buitengebied

 • Handhavingsinstrumentarium
 • Juridisch instrumentarium:
 1. Woningwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Wet bodemsanering, Wet bodembescherming
 • Relevante jurisprudentie 

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:30

Aanpak mensenhandel

 • Seksuele uitbuiting – Wet regulering sekswerk
 • Arbeidsuitbuiting
 • Criminele uitbuiting

16:30 - 16:35

Einde


09:00 - 09:30

Ontvangst en inschrijving


09:30 - 11:00

Toepassing van de Wet Bibob bij ondermijning

 • De mogelijkheden die de Wet Bibob biedt in de strijd tegen ondermijning
 • Het eigen onderzoek van het bestuursorgaan en het advies van het Landelijk Bureau Bibob
 • Het nemen van (juridisch houdbare) Bibob-besluiten

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

Praktische aanpak malafide bedrijventerreinen en branches

 • Signalen en verschijningsvormen
 • Ervaringen opgedaan in 'Spaanse Polder'
 • Juridische instrumenten
 • Handhaving

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:00

Bestuurlijk afpakken - deel I

 • Stappenplan voor gemeenten bij de uitvoering van interventies
 • Op welke beslismomenten 'afpakken' meenemen in de overweging van interventies
 • Randvoorwaarden voor bestuurlijk afpakken
 • Integraal afpakken (binnen een gemeente en met ketenpartners)

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:15

Bestuurlijk afpakken - deel II


16:15 - 16:30

16:30 - 16:35

Einde


Kosten

Normale prijs € 1450,00 excl. BTW
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

15 punten


Contact

Congrescoördinator

Wina Ori

070 - 378 99 66
w.ori@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl