Driedaagse verdiepingscursus Financiering & Zekerheden

Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie

Inschrijven
 • Data
  2 dec 2022
  9 dec 2022
  16 dec 2022
 • Locatie
  Van der Valk Breukelen
 • Kosten
  € 1265,00 excl. BTW
 • Punten
  12 NOvA Juridisch

Informatie

Bestemd voor: advocaten en (bedrijfs)juristen

Bij ondernemen denkt men vaak als eerste aan de benodigde financiën (van de bank): zonder financiering geen activiteiten. En kunt u als ondernemer de bank geen zekerheid bieden? Dan ook geen financiering. Voor zowel financiers als geldnemers is het belangrijk om duidelijkheid te hebben over belangrijke vraagstukken rondom kredietovereenkomsten. Tijdens de driedaagse verdiepingscursus Financieren & zekerheden leert u hier meer over.

Cursusonderwerpen
Gedurende drie middagen krijgt u van expert Ronald Verdaas een helder beeld van alle belangrijke (juridische) aspecten rondom financiering en zekerheden. Zo krijgt u antwoord op onder meer de volgende vragen:
 • Waar moet ik op letten bij het sluiten van een kredietovereenkomst?
 • Over welke bepalingen kan ik onderhandelen?
 • Wat zijn de kansen en risico’s als de kredietnemer in moeilijkheden verkeert?
 • Is de kredietovereenkomst opzegbaar?
 • Welke persoonlijke en zakelijke zekerheden zijn er?
 • En welke risico’s zijn hieraan verbonden, voor de bank en voor de kredietnemer?
 • Hoe worden deze gevestigd en uitgewonnen?
 • En wat zijn de gevolgen van een faillissement voor de zekerheden?
Per cursusdag een thema
Elke cursusmiddag heeft een eigen thema:
 • De bancaire kredietovereenkomst
  Over alle belangrijke (juridische) aspecten, zoals documentatie en opzegging
 • Persoonlijke zekerheidsrechten
  Alles rondom hoofdelijkheid, borgtocht en bankgaranties
 • Pand en hypotheek
  Over de belangrijkste aspecten van het pandrecht en hypotheekaktes
Heeft u deze driedaagse cursus gevolgd, dan bent u volledig op de hoogte van het complete financieringstraject en weet u valkuilen te vermijden. Doordat de cursus een praktische insteek heeft, kunt u de opgedane kennis meteen toepassen in de praktijk.

Losse modules volgen?
Wilt u zich voor één of twee middagen inschrijven? Neem dan even contact op met Carola van Rijn via c.v.rijn@sdu.nl of 070 378 99 69. Zij vertelt u graag meer over de mogelijkheden.

Programma

Dag 1: De bancaire kredietovereenkomst
Dag 2: Persoonlijke zekerheidsrechten
Dag 3: Pand en hypotheek
Dag 1
12:30 - 13:00

Ontvangst met belegde broodjes


13:00 - 14:30

Financieringsvormen en Algemene Bankvoorwaarden

 • Geldlening en rekening-courantkrediet
 • Gedragscode Kleinzakelijke Financiering
 • Documentatie
 • Algemene voorwaarden van kredietverlening
 • De kredietnemer in financiële moeilijkheden

14:30 - 14:45

Pauze


14:45 - 16:00

Aantasting van zekerheidsrechten met de faillissementspauliana

 • Aansprakelijkheid van de bank wegens een opgewekte schijn van kredietwaardigheid
 • Verhaal door de bank door verrekening
 • Verhaal door de bank na onderhandse verkoop van met pand of hypotheek bezwaarde goederen

16:00 - 16:15

Pauze


16:15 - 17:30

Opzegging

 • Bevoegdheid tot opzegging
 • Beperking van de opzeggingsbevoegdheid door de redelijkheid en billijkheid
 • Relevante feiten en omstandigheden

12:30 - 13:00

Ontvangst met belegde broodjes


13:00 - 14:30

Hoofdelijkheid en borgtocht

 • Hoofdelijkheid of borgtocht?
 • Particuliere of zakelijke borg?
 • Zorgplicht jegens (echtgenoten van) borgen

14:30 - 14:45

Pauze


14:45 - 16:00

Toestemming echtgenoot/geregistreerd partner (art. 1:88 BW)

 • Voor welke rechtshandelingen?
 • Betekenis van de uitzonderingen in art. 1:88 BW
 • De gevolgen van het ontbreken van de vereiste toestemming, waaronder verjaring van de vernietigingsbevoegdheid, gevolgen van vernietiging

16:00 - 16:15

Pauze


16:15 - 17:30

Bankgaranties

 • Uitleg bankgaranties
 • Beginsel van strikte conformiteit
 • Het beoordelen van claims
 • Willekeurige en bedrieglijke claims
 • Zorgplicht van de bank jegens de opdrachtgever en de begunstigde
 • Rechtsmaatregelen ter verhindering van betaling
 • Overdracht, verpanding en beslag
 • Gevolgen van faillissement, in het bijzonder van de huurder ingeval van een huurgarantie

12:30 - 13:00

Ontvangst met belegde broodjes


13:00 - 14:30

Pandrecht: waarop en hoe kan een pandrecht worden gevestigd? Bevoegdheden van de pandhouder en Verhaalsuitoefening

 • Lidmaatschapsrechten
 • Assurantieportefeuilles
 • Toekomstige vorderingen
 • Vordering waarop een ‘onoverdraagbaarheidsbeding’ van toepassing is
 • Op toekomstige vorderingen
 • Op bijzondere objecten zoals een lidmaatschapsrecht
 • Krachtens volmacht
 • Bevoegdheden van de pandhouder op grond van de wet, de documentatie en de jurisprudentie van de Hoge Raad
 • Verkoop of inning en verhaal
 • Onderhandse verkoop
 • Gevolgen van faillietverklaring van de pandgever

14:30 - 14:45

Pauze


14:45 - 16:00

Hypotheek

 • Uitleg van hypotheekaktes
 • Hypotheekbedingen
 • Executieperikelen: onderhandse verkoop: executoriaal of niet?; oneigenlijke lossing door de curator; onderhandse verkoop door curator

16:00 - 16:15

Pauze


16:15 - 17:30

Pand én hypotheek

 • Gevolgen van faillietverklaring van de pand of hypotheekgever
 • Termijnstelling door de curator ex art. 58 lid 1 Fw (Wat is een redelijke termijn? Wat moet de pand- of hypotheekhouder binnen de termijn doen? Wanneer misbruikt de curator zijn bevoegdheid?)
 • Eén pand-of hypotheekrecht en meerdere financiers (overwaarde-arrangement)

Kosten

Normale prijs € 1265,00 excl. BTW
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

12 punten


Contact

Congresmanager

Anne Nieuwhof

06 - 512 707 38
a.nieuwhof@sdu.nl

Senior Congrescoördinator

Debby Bolleboom-Philips

070 - 378 99 65
d.bolleboom@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl