Vierdaagse basiscursus Energierecht*

Vrijdagmiddag 11, 18 en 25 november en 2 december. Overzicht en inzicht in de energiewereld

Inschrijven
 • Data
  11 nov 2022
  18 nov 2022
  25 nov 2022
  2 dec 2022
 • Locatie
  BCN Rotterdam
 • Kosten
  € 1675,00 excl. BTW
 • Punten
  16 NOvA Juridisch

Informatie

Er speelt veel in de energiewereld om maar enkele ontwikkelingen te noemen:

 • De aankomende nieuwe Energiewet (beoogde inwerkingtreding 2023/2024);
 • De nieuwe warmtewet;
 • Geopolitieke ontwikkelingen;
 • Positie van de consument als een energieleverancier failliet gaat.
Het is diezelfde energiewereld die ervoor zorgt dat door het omzetten van de schakelaar het licht gaat branden. Een ogenschijnlijk eenvoudige actie, maar  welke processen gaan hierachter schuil en nog belangrijker welke juridische aspecten komen hierbij kijken?

Tijdens deze overzichtscursus nemen de docenten u mee in Europese en Nederlandse regelgeving. Ook worden nadrukkelijk de praktische aspecten van de energiepraktijk belicht door onder meer ervaringsdeskundigen uit de energiewereld. De cursus is opgedeeld in vier middagen (13.00 – 17.15 uur) en elke middag heeft een eigen thema:

 • 11 nov Middag 1: Wettelijk kader en beleid
 • 18 nov Middag 2: De consument en toezicht
 • 25 nov Middag 3: Warmte en de nieuwe warmtewet
 • 2 dec   Middag 4: Productie, transport en handel

Uw docenten
De cursus wordt gegeven door twee docenten die ook de grondleggers zijn van deze basiscursus en al jaren meedraaien in de wereld van energierecht. 

Ervaringsdeskundige gastsprekers uit de energiewereld
Naast de twee vaste docenten hoort u gastsprekers die werkzaam zijn bij de Autoriteit Consument & Markt ( ACM ), een energieleverancier, een organisatie betrokken bij realisatie van warmtenetten en een ex-trader.

Programma

12:30 - 13:00

Ontvangst met een broodje


13:00 - 13:30

Welkom en korte introductie


13:30 - 15:00

Europees energiebeleid in historisch perspectief

De specifieke spelers (marktrollen) op de energiemarkt zijn niet zomaar ontstaan. In het eerste gedeelte van de cursus wordt u meegenomen in de economische en technische gedachten die voor de liberalisering van de elektriciteits- en gasmarkten aan het einde van de twintigste eeuw een voorname rol hebben gespeeld, en in de huidige en toekomstige wet- en regelgeving van belang zijn. Daarnaast komt aan de orde welk juridisch kader geldt voor de netbeheerders?

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:15

Geopolitieke setting energiebeleid

Gezien de huidige ontwikkelingen in m.b.t. Groningen, Russisch gas en het al dan niet aanleggen van pijpleidingen is het bijna onmogelijk om in het kader van energierecht niet te kijken naar geopolitieke ontwikkelingen die de juridische werkelijkheid kunnen beïnvloeden.

16:15 - 17:15

NL - Wettelijk kader en Energiewet 1.0

Nadat de internationale kaders zijn belicht,is het tijd om over te stappen naar de Nederlandse situatie. Naast de bestaande elektriciteits- en gaswet wordt tijdens dit onderdeel ook uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen die op stapel staan vanuit het concept-wetsvoorstel Energiewet 1.0 zodat u ook in de toekomst beslagen ten ijs kunt komen.

17:15 - 17:20

Einde


12:30 - 13:00

Ontvangst met een broodje


13:00 - 14:00

De consument/kleinverbruiker vergunning

Het is verboden te leveren aan kleinverbruikers zonder vergunning. Tijdens dit onderdeel bekijken we de aspecten die komen kijken bij het aanvragen van de zogenaamde ‘kleinverbruikersvergunning’. Hoe verloopt het aanvraagproces  en aan welke eisen moet worden voldaan?

14:00 - 15:00

Toezicht op de energiemarkt

Als we het hebben over het juridisch kader van de energiemarkt moet natuurlijk ook aandacht worden besteed aan het toezicht. Dit toezicht wordt in Nederland gehouden door de Autoriteit Consument en Markt (de ACM). Wij hebben de ACM bereid gevonden om aan dit onderdeel zelf invulling te geven.

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:15

De failliete leverancier

In 2021 haalden WelkomEnergie, Anode en SepaGreen het nieuws omdat zij failliet gingen.  
 • Welke spelregels zijn er voor energieleveranciers die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoen of die failliet gaan?
 • Hoe zijn de belangen van de energieconsument geborgd – energie is toch een basisbehoefte?

16:15 - 17:15

Dynamische contracten en de toekomst van energielevering

Iedereen in Nederland heeft een energieleveringsovereenkomst. Deze contracten zijn in te delen in 3 categorieën namelijk vast, variabel of dynamische tarieven. Met name de contracten met een dynamisch tarief, die een verplichting zijn die volgt uit de Europese elektriciteitsrichtlijn, zijn nog minder bekend. Vanuit een van de nieuwe leveranciers hoort u uit eerste hand welke uitdagingen bij het aanbieden dergelijke contracten komt kijken.

17:15 - 17:20

Einde


12:30 - 13:00

Ontvangst met een broodje


13:00 - 14:00

Introductie wettelijk warmte kader

Naast Elektriciteit en Gas is ook energielevering van Warmte mogelijk. Daarop is de Warmtewet inclusief onderliggende regelgeving van toepassing. Tijdens dit eerste onderdeel wordt het wettelijk kader toegelicht.

14:00 - 15:00

Diverse rollen onder de warmtewet

Bij de totstandkoming van een warmtenet spelen diverse partijen een rol. De gemeente, het warmtebedrijf en uiteindelijk de afnemer. Hoe verhouden deze rollen zich tot elkaar en wie heeft de regie om het project tot een goed einde te brengen?

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:15

Warmte projecten in de praktijk

Dat voorgaande niet altijd eenvoudig is blijkt uit de praktijk. Ook bij dit onderdeel hebben wij een gastspreker uitgenodigd die actief betrokken is bij de realisatie van warmtenetten.

16:15 - 17:15

Actuele ontwikkelingen

De nieuwe warmtewet, de bepaling van de maximum tarieven en toekomstige rolverdeling het zijn zo maar enkele aspecten die de toekomst van warmtelevering kunnen bepalen. Vanuit Energie-Nederland worden deze zaken op de voet gevolgd en krijgt u een toelichting op de actuele zaken.

17:15 - 17:20

Einde


12:30 - 13:00

Ontvangst met een broodje


13:00 - 14:00

Productie en nettoegang

Over de toegang tot vooral de elektriciteitsnetten en daarmee de mogelijkheid elektriciteit te kunnen transporteren, is de laatste tijd veel te doen. Op vele plaatsen in Nederland is het net ‘vol’. Wind- en zonprojecten kunnen meer en meer niet op een bepaalde ideale plaats worden ontwikkeld.

 • Hoe krijg je een aansluiting op het net, en heb je daarmee dan ook recht op transport?
 • Brengt de nieuwe Energiewet daarin verbetering?
 • Hoe wordt het net in evenwicht gehouden en welke rol speelt de programmaverantwoordelijke daarbij?

14:00 - 15:00

Contractuele handel o.b.v. EFET contracten Master + PPA

Nadat we de fysieke kant van de handel hebben besproken is het tijd om de overstap te maken naar de contractuele kant van de zaak. Tijdens dit onderdeel nemen wij u mee in de systematiek van de veelgebruikte EFET masteragreements en bekijken we hoe een ander veelgebruikte overeenkomst de zogenaamde Power Purchase Agreement (PPA) er op hoofdlijnen uitziet en waar u als jurist aan moet denken bij het afsluiten van dergelijke overeenkomsten.

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:15

Energiehandel en de spelregels

Handel kent niet alleen een contractuele of fysieke kant maar ook de realiteit van de handelsvloer waar energie , zowel fysiek als financieel, verhandeld wordt. Op deze activiteiten is specifieke Europese wetgeving, REMIT, van toepassing. Deze Europese verordening nemen wij tijdens dit onderdeel door waarna we een ervaringsdeskundige een en ander laten illustreren aan de hand van jurisprudentie op het gebied van marktmisbruik en de praktijk.

16:15 - 17:00

Actualiteiten en vragen

Als afronding van de basiscursus besteden we aandacht aan relevante actualiteiten, maar zeker ook aan vragen die tijdens de cursus naar voren zijn gekomen.

17:00 - 17:05

Einde


Kosten

Normale prijs € 1675,00 excl. BTW
Overheidstarief € 1340,00 excl. BTW (€ 335,00 korting)
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

16 punten


Contact

Congrescoördinator

Wina Ori

070 - 378 99 66
w.ori@sdu.nl

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl