De positie van het kind in het civiele jeugdrecht**

Praktijkproblematiek op verdiepend niveau

Inschrijven
 • Kosten
  € 675,00 excl. BTW of 6 PO Deal punten (fysiek)
 • Rechtsgebied
  PO Deal aanbod
  Jeugdrecht
  Mediation
  Personen- en familierecht
 • Punten
  6 NOvA Juridisch, 6 MfN-2
 • Data
  10 mrt 2022
 • Locatie
  Van der Valk Breukelen

Informatie

Deze cursus is eerder beoordeeld met een 8.3

Niet alleen in de media en in de politiek is meer aandacht gekomen voor ´het kind´. Ook de wetgever is de afgelopen tijd actief geweest en de ´kinderombudsman´ heeft van zich laten horen.  

Tijdens de verdiepingscursus staat de positie van het kind in het civiele jeugdrecht centraal. Het accent ligt daarbij op knelpunten in de rechtspraktijk.

Bestemd voor: advocaten werkzaam binnen het personen- en familierecht en het jeugdrecht; juristen werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Jeugdreclassering en gemeenten afdeling Jeugdzaken.

Programma

10 Maart

10 Maart

09:15 - 09:45

Ontvangst en inschrijven


09:45 - 11:00

Gezag over minderjarigen

 • Actualiteiten jeugdrecht
 • Verschillen in ontstaan, beëindiging en rechtsgevolgen van de diverse vormen van gezag
 • Datieve, testamentaire en legislatieve voogdij

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:30

De positie van het kind bij gesloten jeugdhulp

 • Rechtspositie bij beslissing tot opname - met aandacht voor 18-plussers en verklaring gedragswetenschapper
 • De voorwaardelijke plaatsing en kortdurende plaatsingen gesloten jeugdhulp
 • Rechtspositie tijdens verblijf in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp
 • Rol van de raadsman bij gesloten jeugdhulp
 • De belangrijkste jurisprudentie m.b.t. de gesloten jeugdhulp na inwerkingtreding van de Jeugdwet op 1 januari 2015

12:30 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:00

De positie van het kind bij de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

 • Bevoegdheden Gecertificeerde Instelling en de rechten van ouders en kinderen bij een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • Rechtspositie kind: rechtsmiddelen, mogelijkheden bijstand door advocaat dan wel benoemen bijzondere curator
 • Positie kind bij plaatsing in een pleeggezin (knelpunten, de dilemma’s bij terugplaatsing bij de ouders)
 • Gezagsbeëindiging in het nieuwe stelsel van kinderbeschermingsmaatregelen
 • De ondertoezichtstelling bij strijd tussen de ouders
 • De betekenis van het IVRK en het EVRM in het Jeugdrecht

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 17:15

De positie van het kind bij ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

 • Omgang bij partnerdoding
 • OmgangsOTS
 • Omgangsrecht grootouders
 • Verhuis-criteria
 • Gezagsbeëindiging

Kosten

Normale prijs € 675,00 excl. BTW
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 6 punten (fysiek)
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

6 punten


MfN-2

6 punten


Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Congrescoördinator

Fariël Nasierkhan

070 - 378 94 70
f.nasierkhan@sdu.nl

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl