Driedaagse verdiepingscursus Financiering & Zekerheden (online)

In 3 middagen volledig op de hoogte van FZI

Inschrijven
 • Data
  4 jun 2021
  11 jun 2021
  18 jun 2021
 • Kosten
  € 1165,00 excl. BTW
 • Punten
  12 NOvA Juridisch
 • Type
  Webinar

Informatie

Bestemd voor: advocaten en (bedrijfs)juristen

Bij ondernemen spelen (bancaire) financiering en de daarbij behorende zekerheden een belangrijke, zo niet de belangrijkste, rol. Geen financiering betekent geen activiteiten. Geen zekerheden betekent geen bancaire financiering.

Voor financiers en geldnemers speelt een aantal belangrijke vragen. Waarop moet ik letten bij het sluiten van een kredietovereenkomst? Over welke bepalingen kan ik onderhandelen? Welke kansen en risico’s zijn er als de kredietnemer in moeilijkheden verkeert? Kan de kredietovereenkomst worden opgezegd? Welke persoonlijke en zakelijke zekerheden zijn er? En welke risico’s zijn daaraan verbonden, voor de bank en voor de kredietnemer? Hoe worden ze gevestigd en hoe uitgewonnen? Wat zijn de gevolgen van een faillissement voor de zekerheden?

In drie middagen krijgt u van expert Ronald Verdaas een helder beeld van alle belangrijke (juridische) aspecten rondom financiering en zekerheden.
Elke middag gaat u in op een nieuw thema:
 • De bancaire kredietovereenkomst (4 juni)
 • Persoonlijke zekerheidsrechten (11 juni)
 • Pand en hypotheek (18 juni)
Na het volgen van deze driedaagse cursus bent u volledig op de hoogte van het complete financieringstraject en weet u valkuilen te vermijden. De cursus is praktisch van aard, waardoor u de opgedane kennis meteen kunt toepassen in de praktijk.

Hybride cursus
Deze cursus vindt gelijktijdig fysiek en online plaats. U schrijft u via deze pagina in om online aanwezig te zijn. Wilt u de middagen liever fysiek aanwezig volgen? Schrijf u dan in voor de fysieke cursus via deze link.

Inschrijven per module
Wilt u zich voor 1 of 2 middagen inschrijven? Dat is mogelijk. Neemt u dan contact op met Carola van Rijn via c.v.rijn@sdu.nl of 070 378 99 69.

Programma

Dag 1
13:00 - 14:30

Financieringsvormen en Algemene Bankvoorwaarden

 • Geldlening en rekening-courantkrediet
 • Gedragscode Kleinzakelijke Financiering
 • Documentatie
 • Algemene voorwaarden van kredietverlening
 • De kredietnemer in financiële moeilijkheden

14:30 - 14:45

Pauze


14:45 - 16:00

Aantasting van zekerheidsrechten met de faillissementspauliana

 • Aansprakelijkheid van de bank wegens een opgewekte schijn van kredietwaardigheid
 • Verhaal door de bank door verrekening
 • Verhaal door de bank na onderhandse verkoop van met pand of hypotheek bezwaarde goederen

16:00 - 16:15

Pauze


16:15 - 17:30

Opzegging

 • Bevoegdheid tot opzegging
 • Beperking van de opzeggingsbevoegdheid door de redelijkheid en billijkheid
 • Relevante feiten en omstandigheden

13:00 - 14:30

Hoofdelijkheid en borgtocht

 • Hoofdelijkheid of borgtocht?
 • Particuliere of zakelijke borg?
 • Zorgplicht jegens (echtgenoten van) borgen

14:30 - 14:45

Pauze


14:45 - 16:00

Toestemming echtgenoot/geregistreerd partner (art. 1:88 BW)

 • Voor welke rechtshandelingen?
 • Betekenis van de uitzonderingen in art. 1:88 BW
 • De gevolgen van het ontbreken van de vereiste toestemming, waaronder verjaring van de vernietigingsbevoegdheid, gevolgen van vernietiging

16:00 - 16:15

Pauze


16:15 - 17:30

Bankgaranties

 • Uitleg bankgaranties
 • Beginsel van strikte conformiteit
 • Het beoordelen van claims
 • Willekeurige en bedrieglijke claims
 • Zorgplicht van de bank jegens de opdrachtgever en de begunstigde
 • Rechtsmaatregelen ter verhindering van betaling
 • Overdracht, verpanding en beslag
 • Gevolgen van faillissement, in het bijzonder van de huurder ingeval van een huurgarantie

13:00 - 14:30

Pandrecht: waarop en hoe kan een pandrecht worden gevestigd? Bevoegdheden van de pandhouder en Verhaalsuitoefening

 • Lidmaatschapsrechten
 • Assurantieportefeuilles
 • Toekomstige vorderingen
 • Vordering waarop een ‘onoverdraagbaarheidsbeding’ van toepassing is
 • Op toekomstige vorderingen
 • Op bijzondere objecten zoals een lidmaatschapsrecht
 • Krachtens volmacht
 • Bevoegdheden van de pandhouder op grond van de wet, de documentatie en de jurisprudentie van de Hoge Raad
 • Verkoop of inning en verhaal
 • Onderhandse verkoop
 • Gevolgen van faillietverklaring van de pandgever

14:30 - 14:45

Pauze


14:45 - 16:00

Hypotheek

 • Uitleg van hypotheekaktes
 • Hypotheekbedingen
 • Executieperikelen: onderhandse verkoop: executoriaal of niet?; oneigenlijke lossing door de curator; onderhandse verkoop door curator

16:00 - 16:15

Pauze


16:15 - 17:30

Pand én hypotheek

 • Gevolgen van faillietverklaring van de pand of hypotheekgever
 • Termijnstelling door de curator ex art. 58 lid 1 Fw (Wat is een redelijke termijn? Wat moet de pand- of hypotheekhouder binnen de termijn doen? Wanneer misbruikt de curator zijn bevoegdheid?)
 • Eén pand-of hypotheekrecht en meerdere financiers (overwaarde-arrangement)

Kosten

Normale prijs € 1165,00 excl. BTW
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

12 punten


Contact

Congresmanager

Anne Nieuwhof

06 - 512 707 38
a.nieuwhof@sdu.nl

Senior Congrescoördinator

Debby Bolleboom-Philips

070 - 378 99 65
d.bolleboom@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl