Verjaring en verval in het privaatrecht**

Twee belangrijke thema's in het privaatrecht nader uitgelegd

Inschrijven
 • Data
  8 okt 2021
 • Locatie
  Van der Valk Breukelen
 • Kosten
  ‚ā¨ 455,00 excl. BTW of 4 PO Deal punten (fysiek)
 • Punten
  4 NOvA Juridisch, 4 KNB

Informatie

Verjaringsregels zijn op bijna alle rechtsvorderingen van toepassing. Deze cursus is dan ook relevant voor nagenoeg alle civiele rechtsgebieden. De wet kent verschillende verjaringstermijnen, wanneer geldt nu welke verjaringstermijn? Wat zijn de hoofdregels en wat zijn de uitzonderingen? In deze cursus worden de belangrijkste verjaringstermijnen besproken.

Ook wordt ingegaan op de verkrijgende verjaring. Na verloop van tijd kan een derde eigenaar worden door verjaring. Dit kan zowel te goeder trouw als te kwader trouw en ook opvolgend in algemene of bijzondere titel.

Tevens worden enkele dwingendrechtelijke bepalingen omtrent verjaring behandeld. Een verjaring die loopt, kan gestuit worden. Hiervoor gelden enkele formele regels die in deze cursus aan de orde komen.

Vervaltermijnen lijken op verjaringstermijnen, maar er zijn enkele relevante verschillen. Beide typen termijnen hebben gemeen dat ze ook contractueel bedongen kunnen worden. De samenloop van wettelijke en contractuele verjarings- en vervaltermijnen wekt veelvuldig verwarring. In deze cursus wordt ingegaan op bovengenoemde materie. Tevens wordt ingegaan op de klachtplicht van art. 6:89 en 7:23. De scherpste randen zijn ervan afgehaald, maar de klachtplicht is nog immer actueel.

Bestemd voor: advocaat; bedrijfsjurist, (kandidaat-)notaris, notaris, overheidsjurist

Programma

8 Oktober

8 Oktober

12:30 - 13:00

Ontvangst met broodjes


13:00 - 15:00

Blok 1

 • Verkrijgende en bevrijdende verjaring
 • Grondslagen en gevolgen van verjaring
 • Redelijkheid en billijkheid in combinatie met verjaring
 • Dwingend recht en verjaring
 • Stuiting, afstand en erkenning

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 17:15

Blok 2

 • Wettelijke en contractuele vervaltermijnen
 • Verschillen tussen verjaringstermijnen en vervaltermijnen
 • Samenloop van de verschillende termijnen
 • Actuele jurisprudentie alsmede diverse standaardarresten

Kosten

Normale prijs € 455,00 excl. BTW
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 4 punten (fysiek)
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

4 punten


KNB

4 punten


Reader Verjaring en verval in het privaatrecht.

Contact

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl

Senior Congrescoördinator

Debby Bolleboom-Philips

070 - 378 99 65
d.bolleboom@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl