Online cursus Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)

Inschrijven
 • Kosten
  € 195,00 excl. BTW
 • Rechtsgebied
  Financieel, insolventie en ondernemingsrecht
 • Punten
  2 RB fiscaal, 2 NBA
 • Data
  15 mrt 2021

Informatie

Per 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) van kracht. De WHOA maakt het mogelijk dat een in zwaar weer verkerende onderneming tot een akkoord komt met haar schuldeisers, zelfs als niet alle schuldeisers hieraan meewerken. Het akkoord kan na goedkeuring (homologatie) door de rechter dan dwingend worden opgelegd aan niet meewerkende schuldeisers. Het akkoord kan o.a. voorzien in een wijziging van de rechten van schuldeisers, denk hierbij aan een uitstel van betaling of een gedeeltelijke kwijtschelding, het omzetten van schulden in aandelen en de wijziging van overeenkomsten. Het doel is een faillissement en het daarmee verbonden waardeverlies te voorkomen zodat schuldeisers per saldo beter af zijn.

Leerdoel 
De cursus behandelt de hoofdlijnen van de WHOA. Na het volgen van deze cursus bent op de hoogte van de wijze waarop de WHOA kan worden toegepast, de specifieke features en voorzieningen die de WHOA schuldenaren biedt en welke wijze de rechten van schuldeisers gewaarborgd moeten worden.

Programma

15 maart 2021

15 maart 2021

10:00 - 12:00

Onderwerpen

 • Inleiding, achtergrond en doel van de WHOA
 • de open en besloten procedure
 • vereisten voor toepassing en initiatiefnemers
 • de stappen om te komen tot een akkoord
 • de inhoud van het akkoord (klassenindeling, informatieverschaffing, creditors’ best interest test, priority rule)
 • de stemming
 • de weigeringsgronden (mogelijkheden voor schuldeisers om bezwaar te maken)
 • de mogelijkheid tot aanpassing van overeenkomsten
 • de ondersteunende voorzieningen (afkoelingsperiode, paulianabescherming, niet opzegbaarheid van overeenkomsten)
 • internationale aspecten
 • toepassing aan de hand van een voorbeeld casus

Kosten

Normale prijs € 195,00 excl. BTW
Inschrijven

Punten

RB fiscaal

2 punten


Holland Quaestor (i.a.)

2 punten


NBA

2 punten


Contact

Congresmanager

Jorick Wijnen

06 - 108 985 04
j.wijnen@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Handleiding Zoom