Bestuurlijke handhaving en bestuursstrafrecht**

Verschuiving van bestuursrecht naar strafrecht?

Inschrijven
 • Data
  28 okt 2021
 • Locatie
  BCN Utrecht CS
 • Kosten
  € 675,00 excl. BTW of 6 PO Deal punten (fysiek)
 • Punten
  6 NOvA Juridisch

Informatie

Bestemd voor: advocaten, gemeentejuristen, overheidsjuristen, ambtenaren.   

Tijdens deze cursus gaat de docent in op het feit dat de handhaving in het bestuursrecht steeds meer op het strafrecht gaat lijken. Daarbij komen de eisen aan bod die worden gesteld aan het vergaren en het leveren van bewijs. De aansprakelijkheid als overtreder wordt besproken, evenals mogelijk succesvolle boetematigingsverweren. Voorts worden de voor toezicht en handhaving beschikbare bevoegdheden besproken.

Onder meer aan de hand van actuele en relevante jurisprudentie krijgt u een goed overzicht van mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van bestuursrechtelijke handhaving. Bovendien wordt een vertaalslag gemaakt naar de praktijk. De docent, mr. Franc Pommer, put hierbij uit zijn ruime ervaring als advocaat op het gebied van het Openbare orderecht, Handhaving en Omgevingsrecht

Programma

09:30 – 10:00
Ontvangst 

10:00 – 12:00  
Nalevingstoezicht, bewijs en bewijsvergaring

 • Nalevingstoezicht: inlichtingenvordering, inzagerecht, binnentreden, nieuwe toezichtmethoden, gegevensuitwisseling
 • Bewijsmiddelen: vrij bewijsleer, verhoor, getuigenbewijs, tolken en deskundigenbewijs
 • Bewijsmaatstaf: onschuldpresumptie en aannemelijk maken of aantonen
 • Bewijsuitsluiting en nemo tenetur

 

12:00 - 13:00
Lunch

13:00 – 15:00
De aansprakelijkheid als overtreder in het bestuurs- en strafrecht 

 • De functioneel overtreder
 • Plegen en medeplegen
 • De rechtspersoon en de feitelijk leidinggever 


15:00 - 15:30
Pauze


15:30 - 17:30
Het potentieel succesvolle boetematigingsverweer

 • Evenredigheid in het boeterecht
 • Het AVAS-verweer en afstemming van de bestuurlijke boete op de verwijtbaarheid
 • Boetematigingsverweren gericht op verminderde ernst van de gedraging
 • Het boetematigingsverweer gericht op verminderde financiële draagkracht
 • Het boetematigingsverweer gericht op overige omstandigheden
   
Dag 1

Dag 1

Kosten

Normale prijs € 675,00 excl. BTW
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 6 punten (fysiek)
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

6 punten


Contact

Inhoudelijke informatie
Ellen Hoofs

Senior Congresmanager
06-12707018
e.hoofs@sdu.nl


Organisatorische informatie
Diana Vereecken
Congrescoördinator
(070) 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl

Cursusmap Bestuurlijke handhaving en bestuursstrafrecht