Bestuurlijke handhaving en bestuursstrafrecht**

Verschuiving van bestuursrecht naar strafrecht?

Inschrijven
 • Kosten
  € 675,00 excl. BTW of 6 PO Deal punten
 • Rechtsgebied
  Straf (Proces)recht
  Bestuurs(proces)recht
  PO Deal aanbod
 • Punten
  6 NOvA Juridisch
 • Data
  16 apr 2021
 • Locatie
  Van der Valk Breukelen

Informatie

Bestemd voor: advocaten, gemeentejuristen, overheidsjuristen, ambtenaren.

 

-Handhaving en toezicht staan volop in de belangstelling. Maar weet u wat de overheid nu eigenlijk kan, mag en moet?

-Welke handhavingsinstrumenten zijn er en hoe kunnen deze in de dagelijkse praktijk worden toegepast?

-Welke grenzen dienen te worden gesteld aan de inzet van handhavingsinstrumenten en aan het delen van vergaarde informatie?

Tijdens deze cursus gaat de docent in op het feit dat de handhaving in het bestuursrecht steeds meer op het strafrecht gaat lijken. Daarbij zullen onder meer de eisen die worden gesteld aan het vergaren van bewijs en het leveren van bewijs aan bod komen. De aansprakelijkheid als overtreder worden besproken evenals mogelijk succesvolle boetematigingsverweren. Voorts zullen de voor toezicht en handhaving beschikbare bevoegdheden worden besproken. Tot slot zal aandacht worden besteed aan de problematiek rond de gegevensuitwisseling tussen overheidsinstanties.Programma

09:30 – 10:00
Ontvangst 

10:00 – 12:00  
Nalevingstoezicht, bewijs en bewijsvergaring

 • Nalevingstoezicht: inlichtingenvordering, inzagerecht, binnentreden, nieuwe toezichtmethoden, gegevensuitwisseling
 • Bewijsmiddelen: vrij bewijsleer, verhoor, getuigenbewijs, tolken en deskundigenbewijs
 • Bewijsmaatstaf: onschuldpresumptie en aannemelijk maken of aantonen
 • Bewijsuitsluiting en nemo tenetur

 

12:00 - 13:00
Lunch

13:00 – 15:00
De aansprakelijkheid als overtreder in het bestuurs- en strafrecht 

 • De functioneel overtreder
 • Plegen en medeplegen
 • De rechtspersoon en de feitelijk leidinggever 


15:00 - 15:30
Pauze


15:30 - 17:30
Het potentieel succesvolle boetematigingsverweer

 • Evenredigheid in het boeterecht
 • Het AVAS-verweer en afstemming van de bestuurlijke boete op de verwijtbaarheid
 • Boetematigingsverweren gericht op verminderde ernst van de gedraging
 • Het boetematigingsverweer gericht op verminderde financiële draagkracht
 • Het boetematigingsverweer gericht op overige omstandigheden
   
Dag 1

Dag 1

Kosten

Normale prijs € 675,00 excl. BTW
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 6 punten
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

6 punten


Contact

Inhoudelijke informatie
Ellen Hoofs

Senior Congresmanager
06-12707018
e.hoofs@sdu.nl


Organisatorische informatie
Diana Vereecken
Congrescoördinator
(070) 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl

Cursusmap Bestuurlijke handhaving en bestuursstrafrecht