Driedaagse actualiteiten staatssteunrecht** (Live stream)

Krijg les van een excellente advocaat - eerder beoordeeld met een 8.7(!)

 • Kosten
  € 1895,00 excl. BTW of 15 PO Deal punten
 • Data
  24 nov 2020
  1 dec 2020
  8 dec 2020
 • Rechtsgebied
  Bestuurs(proces)recht
  Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht
  PO Deal aanbod
 • Punten
  15 NOvA juridisch

Informatie

Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.

Het staatssteunrecht wordt steeds actueler en daarmee zijn ook de risico's van het handelen in strijd met het staatssteunrecht materiëler dan ooit. Onduidelijkheid of onenigheid hierover heeft vaak een verlammende werking of leidt tot lange procedures. Met enige regelmaat worden klachten ingediend bij de Europese Commissie of wordt een beroep gedaan op het staatssteunrecht bij gerechtelijke procedures. Parallel aan de vraag of staatssteun wordt verleend rijst steeds vaker de vraag of niet ook het subsidierecht van toepassing is.

Is het staatssteunrecht niet van toepassing, dan moet vervolgens rekening worden gehouden met de Wet Markt en Overheid. Deze wet is van toepassing op alle activiteiten waarmee overheden op een markt actief is.
 • Wat zijn precies de grenzen van deze wet?
 • Wanneer is sprake van een algemeen belang, waardoor de wet niet van toepassing is?
Het staatssteunrecht illustreert de relevante van het Europees recht in de praktijk. Dat geldt ook voor andere onderwerpen zoals de Dienstenrichtlijn en het beginsel van gelijke kansen (het transparantiebeginsel), dat zijn oorsprong kent in het Europees recht.

24 nov      Staatssteunrecht
1 dec        Subsidierecht, Wet Markt en Overheid en Europees recht
8 dec        Actualiteiten

Met het volgen deze cursus bent u na drie dagen volledig op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op deze rechtsgebieden. Ingegaan wordt op tal van praktijkvoorbeelden.  

Deze cursus bestaat uit drie dagen, waarvan de derde dag specifiek is gereserveerd voor het bespreken van diverse actualiteiten op deze drie gebieden.

Mocht u slechts een dag willen volgen?
Informeer naar de mogelijkheden via: 
Sdu Opleidingen & Events
070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl


Programma

Programma
09:30 - 11:00

Staatssteun: systematiek en risico’s

1. Overzicht staatssteunrecht:
2. De reikwijdte en risico’s van het staatssteunrecht

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

Staatssteun: systematiek en risico’s

3.Wanneer handelt een overheid marktconform? 
4.Relatie tussen het aanbestedingsrecht en het staatssteunrecht

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:00

De mogelijkheden om staatssteun te verlenen

5. De AGVV en de – minimis en andere regelgeving

15:15 - 16:30

De mogelijkheden om staatssteun te verlenen

De verschillende vormen van staatssteun

· Leningen en achtergestelde leningen

· Revolverend financieren

· Garanties

· Participaties

09:30 - 11:00

De Wet Markt en Overheid

· Wanneer van toepassing?
· Relatie tussen Wet Markt en Overheid en het staatssteunrecht

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

De Wet Markt en Overheid: de gedragsregels


12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:00

Subsidierecht en Europees recht

· Wanneer is het subsidierecht van toepassing?

· Relatie tussen het subsidierecht en het staatssteunrecht?

· Wanneer is de Dienstenrichtlijn van toepassing?

· Wat zijn de gevolgen van de Dienstenrichtlijn?

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:30

Subsidierecht en Europees recht

· Doorwerking van het Europees recht
· Het grondrechtenhandvest

09:30 - 10:00

Inschrijving en ontvangst


10:00 - 11:15

Actualiteiten staatssteun (1)


11:15 - 11:30

Pauze


11:30 - 12:45

Actualiteiten staatssteun (2)


12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 14:45

Actualiteiten Wet Markt en Overheid


14:45 - 15:00

Pauze


15:00 - 16:15

Actualiteiten subsidierecht en Europees recht


Kosten

Normale prijs € 1895,00 excl. BTW
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 15 punten

Punten

NOvA Juridisch

15 punten


Contact

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl

Congrescoördinator

Wina Ori

070 - 378 99 66
w.ori@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Handleiding Zoom

Programma Staatssteunrecht - 24 november

Handleiding Zoom

Download