Tweedaagse online Basiscursus Burenrecht*

10 & 17 mei 2021: Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke aspecten van het burenrecht

Inschrijven
 • Data
  10 mei 2021
  17 mei 2021
 • Kosten
  ‚ā¨ 1395,00 excl. BTW of 12 PO Deal punten
 • Punten
  12 NOvA Juridisch, 12 KNB

Informatie

Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.


Tijdens de Basiscursus Burenrecht staat u samen met onze docenten stil bij de privaat- en publiekrechtelijke aspecten van het burenrecht. De cursus is verdeeld over twee dagen:

Maandag 10 mei
 • Ochtend - Privaatrecht: Hinder, bomen en balkons
 • Middag - Publiekrecht: Overheidsbesluiten en hinder in publiekrecht

Maandag 17 mei
 • Ochtend - Privaatrecht: Grenzen en grensgeschillen
 • Middag - Publiekrecht: Hinder tijdens de bouw, handhaving en Wet aanpak woonoverlast

Uw docenten werden al beoordeeld met een 9!
De cursus wordt gegeven door twee expertdocenten die in 2020 werden beoordeeld met een rapportcijfer 9!

Advocaat Jan van Vulpen heeft al vele jaren ervaring binnen zijn expertisegebieden overheid en vastgoed. Hij werkt voor projectontwikkelaars, provincies, gemeenten, waterschappen, retailers, landschapsverenigingen en landgoedeigenaren. Hij kent alle invalshoeken en belangen in de meerpartijengeschillen die kenmerkend zijn voor het (ruimtelijke) bestuursrecht.

Universitair docent Pernille van der Plank  is werkzaam bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht. Ze is in 2016 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit met haar proefschrift ‘Natrekking door onroerende zaken’.

Wat mag u van de cursus verwachten?
In twee dagen komen onder ander de volgende thema’s aan de orde:
 • Hinder
 • Omgevingsvergunning en burenrecht
 • Beplanting op de erfgrens, vensters en balkons
 • Grensgeschillen
 • Verjaring 
 • Appartementsrecht en burenrecht
 • Wet aanpak woonoverlast en burenrecht
Deze cursus geeft u een helder overzicht van het burenrecht waarbij zowel de privaatrechtelijke als de publiekrechtelijke aspecten van het burenrecht samen met u worden doorgenomen en besproken. Uiteraard zal de meest recente jurisprudentie daarbij niet ontbreken.

Bestemd voor:
 advocaten, notarissen en (overheids)juristen

Programma

Dag 1
09:30 - 10:00

Algemene inleiding Burenrecht

 • Plaats in de wet
 • Verhouding privaatrecht/ publiekrecht

10:00 - 10:50

Hinder (art. 5:37 BW)

 • Wanneer is hinder onrechtmatig?
 • Relevante jurisprudentie
 • Casus

10:50 - 11:00

Pauze


11:00 - 12:30

Beplanting op de erfgrens en vensters en balkons

Art. 5:42 BW (bomen, heggen en heesters)

 • Bepalen van de afstand
 • Verjaring
 • Relevante rechtspraak

Art. 5:50 BW (vensters en balkons)

 • Zijdelings uitzicht
 • Verjaring
 • Relevante rechtspraak

Casus

12:30 - 13:30

Lunch


13:30 - 14:20

Overheidsbesluiten en buren

 • Omgevingsvergunning
 • (Afwijken) bestemmingsplan

14:20 - 14:30

Pauze


14:30 - 15:40

Hinder in publiekrecht

 • Evidente privaatrechtelijke belemmering
 • Vensters en balkons

15:40 - 15:50

Pauze


15:50 - 16:45

Hinder in publiekrecht (vervolg)

 • Omgevingsvergunning kappen
 • Civielrechtelijke hinder en publiekrecht
 • Belanghebbende en hinder van enige betekenis

09:30 - 11:00

Het bepalen van de grens

 • Betekenis kadastrale kaart
 • Vordering tot grensbepaling
 • Grensoverschrijdend bouwen
 • Casus

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:30

Verkrijgende verjaring van registergoederen

 • Verschil verkrijgende en bevrijdende verjaring
 • Goede trouw bij registergoederen
 • Het vereiste van bezit
 • Het bepalen van de termijn
 • Recente rechtspraak
 • Onrechtmatige daadsactie bij verkrijging door verjaring
 • Casus

12:30 - 13:30

Lunch


13:30 - 14:30

Hinder tijdens de bouw en handhaving

 • Uitvoering bouwwerkzaamheden
 • Bouwbesluit 2012
 • Handhaving; handhavingsverzoek buren
 • Bestuursdwang en dwangsom
 • Procedure

14:30 - 15:30

Handhaving en overlast (openbare orde)

 • Rol gemeente/ bevoegd gezag (burgemeester)
 • Bevoegdheden/instrumenten burgemeester 
(10 minuten pauze om 15:00 uur)

15:30 - 16:45

Wet aanpak woonoverlast

 • Wet aanpak woonoverlast
 • Artikel 8 EVRM
 • Geschilbeslechting en Mediation 

Kosten

Normale prijs € 1395,00 excl. BTW
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 12 punten
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

12 punten


KNB

12 punten


Contact

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl

Senior Congrescoördinator

Debby Bolleboom-Philips

070 - 378 99 65
d.bolleboom@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl