Online Tweedaagse verdiepingscursus de zieke werknemer**

Webinar op 26 mei en 2 juni 2021. Arbeidsongeschiktheid - Re-integratie - Ziekte - Ontslag - WIA en de WWZ

Inschrijven
 • Data
  26 mei 2021
  2 jun 2021
 • Kosten
  ‚ā¨ 1195,00 excl. BTW
 • Punten
  12 NOvA Juridisch

Informatie

Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.

In deze Online Tweedaagse verdiepingscursus de zieke wernemer gaan de ervaren docenten Arie Wit en Pieter Fluit (tevens auteurs NDSZ) door middel van praktijkvoorbeelden in op de juridische vragen die spelen rond de zieke werknemer, zowel wanneer deze in dienst is als wanneer deze uit dienst is getreden.

Tijdens de online verdiepingscursus krijgt u heldere antwoorden op vraagstukken uit de praktijk waaronder
 • Aard en omvang van de ziekte
 • Welke informatie de werkgever behoort te krijgen
 • Re-integratie
 • WIA
 • Passende arbeid
 • Ontslag
U krijgt antwoord op de vragen:
-Hoe zit het bijvoorbeeld met de loondoorbetalingsplicht voor de werkgever indien de werknemer met passende arbeid is gere-integreerd en weer opnieuw uitvalt?
-Wat voor sancties kan een werkgever krijgen bij onvoldoende re-integratie inspanningen?
-En welke sancties kunnen voor de werknemer gelden?

Uiteraard wordt tijdens deze cursus ook uiteengezet wat de gevolgen zijn van de invoering van de Wwz voor dit onderwerp.
Hoe zit het met de mogelijkheden om arbeidsongeschikte werknemers te ontslaan en wat is geregeld ten aanzien van de transitievergoeding voor langdurige arbeidsongeschikte werknemers?

Bestemd voor: advocaten en (bedrijfs)juristen werkzaam op het gebied van het arbeidsrecht en/of sociale zekerheidsrecht.

Programma

Programma (online)
09:30 - 16:45

Arbeidsongeschiktheid en gevolgen zieke werknemer

09:30 – 11:00 uur
Arbeidsongeschiktheid

- Het arbeidsongeschiktheidsbegrip
- Situatieve arbeidsongeschiktheid
- Hoogte en duur loondoorbetalingsplicht
- Verplichtingen en sancties

 mr. P. (Pieter) Fluit

11:00 – 11:15 uur
Pauze

11:15 – 12:45 uur
Arbeidsongeschiktheid (vervolg)

- Het arbeidsongeschiktheidsbegrip
- Situatieve arbeidsongeschiktheid
- Hoogte en duur loondoorbetalingsplicht
- Verplichtingen en sancties

mr. P. (Pieter) Fluit

12:45 – 13:30 uur
Lunchpauze

13:30 – 15:00 uur
Gevolgen zieke werknemer

- Wet verbetering poortwachter en de loonsancties incluis re-integratievorderingen
- Verhaal ziekengeld op ex-werkgever
- Verlenging recht op ziekengeld na 104 weken (ERD/ZW)
- Gevolgen nieuwe bedongen arbeid in het SV-recht

mr. P. (Pieter) Fluit

15:00 – 15:15 uur
Pauze

15:15 – 16:45 uur
Gevolgen zieke werknemer (vervolg)

- Wet verbetering poortwachter en de loonsancties incluis re-integratievorderingen
- Verhaal ziekengeld op ex-werkgever
- Verlenging recht op ziekengeld na 104 weken (ERD/ZW)
- Gevolgen nieuwe bedongen arbeid in het SV-recht

mr. A. (Pieter) Fluiit

09:30 - 16:45

De WIA, Bezava, ZW en WGA en uitkeringssystematiek WIA, IVA en WGA

09:30 – 11:00 uur
WIA, Bezava, ZW en WGA

- Ontslag tijdens ziekte; ontslag tijdens WIA
- Samenloop WIA en loon
- Gevolgen nieuw bedongen arbeid voor loondoorbetalingsplicht en ontslag
- De Bezava: wijzigingen in ZW en WGA en de arbeidsrechtelijke gevolgen
- Hoofdlijnen premiedifferentiatie ZW en WGA
- ERD-schap ZW en ERD
- Wet hybride markt WGA

mr. P. (Pieter) Fluit

11:00 – 11:15 uur
Lunchpauze

11:15 – 12:45 uur
WIA, Bezava, ZW en WGA (vervolg)

- Ontslag tijdens ziekte; ontslag tijdens WIA
- Samenloop WIA en loon
- Gevolgen nieuw bedongen arbeid voor loondoorbetalingsplicht en ontslag
- De Bezava: wijzigingen in ZW en WGA en de arbeidsrechtelijke gevolgen
- Hoofdlijnen premiedifferentiatie  ZW en WGA
- ERD-schap ZW en ERD
- Wet hybride markt WGA

mr. P. (Pieter) Fluit

12:45 – 13:30 uur
Lunch

13:30 – 15:00 uur
Uitkeringssystematiek WIA, IVA en WGA

- Hoofdlijnen uitkeringssystematiek Wet WIA
- Hoogte en duur IVA en WGA-uitkering
- Korting WIA-uitkering (inkomsten uit arbeid)
- Later ontstaan IVA en WGA-uitkering en gevolgen voor de ex-werkgever
- Werking van de no-riskpolis

mr. P. (Pieter) Fluit

15:00 – 15:15 uur
Pauze

15:15 – 16:45 uur
Uitkeringssystematiek WIA, IVA en WGA (vervolg)

- Hoofdlijnen uitkeringssystematiek Wet WIA
- Hoogte en duur IVA en WGA-uitkering
- Korting WIA-uitkering (inkomsten uit arbeid)
- Later ontstaan IVA en WGA-uitkering en gevolgen voor de ex-werkgever
- Werking van de no-riskpolis

mr. P. (Pieter) Fluit


Kosten

Normale prijs € 1195,00 excl. BTW
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

12 punten


Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior congrescoördinator

Diana Vereecken

070 - 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl

Senior congresmanager

mr. Carla Leentjens

06 500 30 847
c.leentjens@sdu.nl

Cursusmateriaal

Programma Dag 1

Cursusmateriaal

Download