Online Basiscursus Letselschade*

Van 6:162 BW naar schadebepaling

Inschrijven
 • Kosten
  € 675,00 excl. BTW of 6 PO Deal punten (online)
 • Rechtsgebied
  Aansprakelijkheid, schade en verzekering
  PO Deal aanbod
 • Punten
  6 NOvA Juridisch
 • Data
  1 jun 2021

Informatie

Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.

Deze online cursus is bestemd voor
: advocaten, bedrijfsjuristen en juristen werkzaam op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht.

Inleiding in het juridische en praktische letselschaderecht
Tijdens deze online basiscursus letselschade behandelen de sprekers de belangrijkste onderwerpen op het gebied van het juridische en praktische letselschaderecht.

Aan de hand van de onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid en bijzondere aansprakelijkheid leert u de aansprakelijkheidsgrondslagen.
Daarna komen de verschillende aspecten van schade aan bod.

Na de lunchpauze zal de praktische kant van het letselschaderecht centraal staan.
U krijgt antwoord op de volgende vragen:
Hoe gaat u om met de deelgeschilprocedure?
Hoe berekent u smartengeld?
En ten slotte wordt uitgebreid ingegaan op de deskundige, want hier staat of valt uw procedure mee.
Waar mogelijk zullen actuele ontwikkelingen worden meegenomen.
U krijgt in deze cursus ook antwoord op de vraag: Hoe zit het nu met de hangmat?

Programma

Programma (online)
Dagindeling

Dagindeling

09:30 - 12:45

De verschillende aansprakelijkheidsgrondslagen

Hoe moet u de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) toetsen?
 • Onrechtmatige daad, toerekenen, schade en causaal verband
 • Doen of nalaten
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Gevaarzetting

Voor welke zaken geldt risicoaansprakelijkheid en wat zijn daarvan de consequenties?
 • Gebrekkige zaken: (on)roerend
 • Dieren
 • Stoffen

Extra bescherming wat leidt tot de bijzondere aansprakelijkheid:
 • De fietser in het verkeer bij letselschade
 • De werknemer bij letselschade
Hoe gaat u om met voordeelstoerekening?

Dit blok wordt elk uur onderbroken door een korte pauze (5-10 minuten).

12:45 - 13:30

Lunchpauze


13:30 - 16:45

De praktische kant van letselschadezaken

Wat kunt u verwachten in en van de deelgeschilprocedure?

Hoe gaat u om met smartengeld?
 • Wat zijn de voorwaarden voor toekenning?
 • Shock- en affectieschade
 • Bepaling van de hoogte
 • De kern van uw zaak: deskundigen

Keuze van de deskundige
 • Welke vraagstelling?
 • Positie van partijen en de deskundige
 • Rol van het deskundigenbericht

Dit blok wordt elk uur onderbroken door een korte pauze (5-10 minuten)

Kosten

Normale prijs € 675,00 excl. BTW
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 6 punten (online)
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

6 punten


Contact

Congrescoördinator

Wina Ori

070 - 378 99 66
w.ori@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior congresmanager

mr. Carla Leentjens

06 500 30 847
c.leentjens@sdu.nl