Webinar cyclus: Rustig en efficiënt leven en werken in tijden van corona

11, 16, 18, 22 en 24 juni

  • Type
    Webinar
  • Kosten
    € 300,00 excl. BTW
  • Punten
    5 NOvA Beroepsvaardigheden

Algemene informatie

Gespreid over vijf webinars (10, 16, 18, 22 en 24 juni), leert u in twee weken tijd handige principes en krachtige oefeningen om via de kracht van uw onbewuste brein zinloze zorgen, slecht slapen en hinderlijk perfectionisme te vermijden.

Deze online-training wordt georganiseerd door SERVO Helder Groeien in samenwerking met Sdu.

In 2018 verscheen het boek ‘HET VERBORGEN BREIN - Hoe het onbewuste ons gedrag bepaalt’ van Prof. John Bargh (Yale University, USA). Hij schrijft op basis van jarenlang onderzoek dat je zelfcontrole het best realiseert door het doeltreffend aanwenden van de onbewuste krachten van het brein. (Uitgeverij Hollands Diep, 2018, p. 355). SERVO maakt gebruik van specifieke kenmerken van het bewuste en onbewuste brein. Op die manier kan je je eigen automatische piloot beter instellen en wordt veranderen echt mogelijk.

Deze webinars zijn gedeeltelijk gepuurd uit de tweedaagse training die na deze webinars extra verbreding en verdieping kan bieden. De oefeningen en inzichten die op de tweedaagse training worden aangeleerd zijn ruimer, intenser en vergen meer opleiding en training, doch uiteindelijk minder tijd om ze te blijven toepassen.

Programma

Na een toelichting over de werking van ons brein en de stressrespons (module 1) leert de training in modules 2, 3 en 4 praktische oefeningen en inzichten die toelaten om hinderlijk perfectionisme, zinloze zorgen en slechte nachtrust aan te pakken. Bij elke module hoort beperkte documentatie: deze webinars zijn vooral een training, geen theoretische opleiding.

De docent is meer dan 30 jaar advocaat en spreekt vanuit eigen ervaring.

Deelname is volledig anoniem, ook bij het stellen van vragen op het einde van sommige modules. Het is absoluut noodzakelijk alle modules volledig bij te wonen en zelf te oefenen. Om het webinar efficiënt bij te wonen dien je bij voorkeur alleen in een rustige ruimte te zitten.

Na elk webinar is het nodig de oefeningen te herhalen. Na twee weken gebruik je daarvoor de laatste module 5, die je gedurende twee maanden kan herbekijken.

Deelname vergt dat je nog behoorlijk goed functioneert en jezelf zelden of nooit lager dan 6 op 10 quoteert op het vlak van geluk, welzijn, energie en capaciteiten. Mensen ‘met een thema’ (slecht slapen, te vaak piekeren, zorgen maken, vanalles ‘moeten’, nu en dan last van overdreven vermoeidheid of stress-gerelateerde pijnen, etc.) kunnen deze training gebruiken om te streven naar 8 of 9 op tien.
12:30 - 13:30

Module 1: Hoe ontstaat stress?

Algemene inleiding in de oorzaken van stress en de werking van ons brein; eerste oefeningen.

12:30 - 13:45

Module 2: Zorgen voor morgen? Nu aanpakken!

Oorzaken van overdreven bekommernissen en piekeren; inzichten en oefeningen om dit te minderen en zelfs te stoppen.

12:30 - 13:45

Module 3: Beter dan de beste perfectionist!

Oorzaken van hinderlijk perfectionisme; inzichten en oefeningen om dit te stoppen.

12:30 - 13:45

Module 4: Goed slapen

Oorzaken van slapeloosheid; inzichten en oefeningen om beter te slapen en beter terug in slaap te geraken.

12:30 - 12:45

Module 5: Je dagelijkse oefening!

Samengestelde oefening voor dagelijkse herhaling (opnieuw te bekijken gedurende twee maanden).

Kosten

Normale prijs € 300,00 excl. BTW
Inschrijven

Accreditatie

NOvA Beroepsvaardigheden


Contact

Manager Sdu Opleidingen

Jelle Berghuis

070 - 378 07 52
j.berghuis@sdu.nl