Online cursus Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden**

Dwangmiddelen in de praktijk

Inschrijven
 • Kosten
  ‚ā¨ 450,00 excl. BTW of 6 PO Deal punten
 • Rechtsgebied
  Straf (Proces)recht
  PO Deal aanbod
 • Punten
  6 NOvA Juridisch
 • Data
  15 dec 2020

Informatie

Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.

Bestemd voor:
advocaten en leden van de zittende en staande magistratuur.

De cursus Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (Wet BOB) geeft u op verdiepend niveau een overzicht van alle Bijzondere Opsporingsbevoegdheden zoals deze zijn opgenomen in het Wetboek van Strafvordering (art 126g e.v.). Allereerst staan de sprekers stil bij vormverzuimen en het doel en de insteek van de Wet BOB. Daarna worden de specifieke bevoegdheden zoals stelselmatige infiltratie, observatie en tappen besproken, maar ook de buitenwettelijke BOB bevoegdheden zoals de lokagent en de stealth-sms. Hoe verhouden deze middelen zich tot elkaar, het Wetboek van Strafvordering en algemene wetten zoals de Politiewet. Wat is nu wel en geen technisch hulpmiddel volgens de wet? Het geleerde wordt toegepast aan de hand van een casus.

Programma

Programma
Dag 1

Dag 1

09:30 - 11:00

Onherstelbare vormverzuimen: art. 359a van het Wetboek van Strafvordering

 • ‘Onherstelbaar’ in het ‘voorbereidend onderzoek’
 • Belang dat met het geschonden voorschrift wordt gediend, de ernst van het verzuim en het nadeel dat daardoor is veroorzaakt
 • Schutznorm
 • Vaststelling vormverzuim: volstaan met enkele vaststelling, of strafvermindering, of bewijsuitsluiting of niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

Een inleiding in de wet BOB

 • Waarom de wet BOB?
 • Functioneren van de wet BOB
 • Verdenking strafbare feiten/ redelijk vermoeden van beramen/plegen ernstige misdrijven

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:30

Wet BOB

 • Observatie, infiltratie, pseudo-koop en- dienstverlening, stelselmatige informatie inwinning, opnemen vertrouwelijke communicatie (OVC), opnemen telecommunicatie
 • Besloten plaats
 • Technisch hulpmiddel
 • Buitenwettelijke BOB bevoegdheden: stealth-sms, lokagent (versus art. 3 Politiewet)

15:30 - 15:45

Pauze


15:45 - 16:15

Toetsingskader

 • Proportionaliteit en subsidiariteit
 • Ernstige inbreuk op de rechtsorde

16:15 - 16:45

Bespreking casus


Kosten

Normale prijs € 450,00 excl. BTW
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 6 punten
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

6 punten


Contact

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl

Congrescoördinator

Wina Ori

070 - 378 99 66
w.ori@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl