Eindejaarcursus: 10 jaar EU Handvest

UW LAATSTE KANS OM NOG UW PE-PUNTEN VOOR DIT JAAR TE HALEN!

Inschrijven
 • Kosten
  ‚ā¨ 495,00 excl. BTW
 • Rechtsgebied
  Straf (Proces)recht
  Bestuurs(proces)recht
  Burgerlijk (Proces)recht en contracten
  Fiscaal Recht
  Internationaal en Europees Recht
 • Punten
  4 NOvA Juridisch, 4 KNB
 • Datum
  30 december 2019
 • Locatie
  Van der Valk Breukelen

Informatie

UW LAATSTE KANS OM NOG UW PE-PUNTEN VOOR DIT JAAR TE HALEN!
WE SLUITEN HET CURSUSJAAR AF MET OLIEBOLLEN EN CHAMPAGNE!


Het Handvest van de Grondrechten van de EU is in werking sinds 1 december 2009 en is in december 2019 dus tien jaar oud. Het EU Handvest werkt door op verschillende rechtsgebieden zoals het civiele recht, strafrecht, privacy recht, vreemdelingenrecht, algemeen bestuursrecht, fiscaal recht en het milieurecht. Een goed moment om stil te staan bij de rol van het EU Handvest, de meerwaarde en zijn betekenis in het Nederlands rechtssysteem.

In het Handvest zijn alle grondrechten opgenomen die in de EU gelden. Het Handvest maakt deze rechten zichtbaar en beter kenbaar voor alle burgers. Daarnaast bevat het rechten die niet beschermd zijn in het kader van het EVRM, dat beperkt is tot de bescherming van burgerlijke en politieke rechten. Het gaat onder meer om de sociale grondrechten zoals de rechten van werknemers en om de economische rechten voor ondernemers. Ook zijn moderne grondrechten opgenomen zoals de bescherming van gegevens, het recht op behoorlijk bestuur en het recht op milieubescherming. De rechten uit het Handvest gelden ten opzichte van instellingen en organen van de Unie en tot de lidstaten wanneer zij het Unierecht ten uitvoer brengen. Inmiddels blijkt dat het Hof van Justitie van de EU steeds vaker verwijst naar het Handvest met directe gevolgen voor Nederland. Ook nationale rechters verwijzen steeds vaker naar het Handvest en stellen in toenemende mate prejudiciële vragen over de draagwijdte van het Handvest aan het Hof van Justitie.

Wat kunt u met de grondrechten uit het Handvest? Welke trends en ontwikkelingen hebben er plaatsgevonden? Waar kunt u terecht als de rechten worden geschonden? Wat is de concrete meerwaarde van het Handvest voor de rechtsbescherming, de bescherming van de persoonlijke vrijheid, persoonsgegevens en gezinsleven? En wat zijn de toekomstverwachtingen?

Tijdens deze eindejaarcursus zal nader worden ingegaan op de betekenis van het EU-Handvest en het directe effect op de Nederlandse rechtspraktijk.

NB. Deze opleiding maakt geen onderdeel uit van het Sdu PO Deal aanbod. Als u een PO Deal heeft, betaalt u € 100,- bij. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar: opleidingen@sdu.nl

Bestemd voor: advocaten, notarissen en (bedrijfs)juristen

Programma

12:30 – 13:00 uur
Ontvangst met broodjes

13:00 – 15:00 uur
Blok 1

- De betekenis van het EU Handvest voor de Nederlandse rechtspraktijk
- De processuele waarborgen: transparantiebeginsel, behoorlijk bestuur en het recht op doeltreffende voorziening

mr. A. (Aniel) Pahladsingh 

15:00 – 15:15 uur
Pauze 

15:15 – 17:15 uur
Blok 2

- Het recht op bescherming van persoonsgegevens
- Het non discriminatiebeginsel

mr. A. (Aniel) Pahladsingh

17:15 uur
Afsluitingsborrel van het jaar met oliebollen & champagne
Dag 1

Kosten

Normale prijs € 495,00 excl. BTW
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch


KNB


Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congrescoördinator

Debby Bolleboom-Philips

070 - 378 99 65
d.bolleboom@sdu.nl

Teamleider Legal & Senior Congresmanager

drs. Crescens Akkermans

06 - 107 190 78
c.akkermans@sdu.nl