Tweedaagse cursus ondernemingsrecht*(*)

30 januari en 6 februari. Overzicht rechtspersonen – Aandeelhouders – Statuten - Fusie - Overname – Opvolging - Aansprakelijkheid

Inschrijven
 • Kosten
  € 1395,00 excl. BTW of 12 PO Deal punten
 • Rechtsgebied
  Notariaat
  Financieel, insolventie en ondernemingsrecht
  PO Deal aanbod
 • Punten
  12 SOMN (BMM), 12 NOvA Juridisch, 12 KNB
 • Datum
  30 januari 2020
 • Locatie
  BCN Utrecht CS

Informatie

In twee dagen de basis en verdieping in het ondernemingsrecht nader uitgelegd door prof. mr. Kid Schwarz.

Tijdens deze tweedaagse cursus ondernemingsrecht krijgt u van een expert in het vak en tevens zeer ervaren en deskundig docent de basisbeginselen van de verschillende ondernemingsrechtsvormen uitgelegd. De belangrijkste hoofdthema’s zoals de keuze bepalende factoren bij inrichting van de organisatie, personenvennootschappen, de (aansprakelijkheids)positie van aandeelhouders, bestuurders en toezichthouders, vormgeving statuten en aandeelhoudersovereenkomsten, geschillen in de onderneming, fusies, overnames en beschermingsconstructies alsook bijvoorbeeld de bescherming tegen vijandige overnames bij beursvennootschappen komen aan de orde. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de voor de ondernemingsrechtpraktijk belangrijke aspecten van het jaarrekeningenrecht. Op deze manier wordt u voorzien van solide en praktische basiskennis in het ondernemingsrecht en kunt u de opgedane kennis meteen toepassen tijdens uw werkzaamheden en in de praktijk. 

Bestemd voor:
 advocaten, (kandidaat)notarissen, bedrijfsjuristen of juridische adviseurs die zowel theoretisch als praktisch een stevige basis op het gebied van ondernemingsrecht wensen of kennis op hoofdthema’s willen actualiseren. De cursus wordt ook van harte aanbevolen aan accountants die ervaring hebben in de ondernemingspraktijk.

Programma

09:30 - 16:45

Personenvennootschappen, de BV en NV

09:00 – 09:30 uur
Ontvangst en inschrijving

09:30 – 11:00 uur
Personenvennootschappen deel 1

- Inrichting, functioneren en aansprakelijkheid van maatschap
- Vennootschap onder firma
- Commanditaire vennootschap

prof. mr. C.A. (Kid) Schwarz 

11:00 – 11:15 uur
Pauze

11:15 – 12:45 uur
Personenvennootschappen deel 2

- Recente rechtspraak en de plannen voor modernisering van het personenvennootschapsrecht
- De personenvennootschap als steeds aantrekkelijker alternatief

prof. mr. C.A. (Kid) Schwarz 

12:45 – 13:30 uur
Lunch

13:30 – 15:00 uur
De BV en NV deel 1

- Organisatie van de kapitaalvennootschap: organen, taken en verantwoordelijkheden
- Aandeelhouders, bestuur en Raad van Commissarissen
- Voor- en nadelen van een one tier board structuur

prof. mr. C.A. (Kid) Schwarz 

15:00 – 15:15 uur
Pauze

15:15 – 16:45 uur
De BV en NV deel 2

- Een rechtseconomische analyse van de kapitaalvennootschap
- Machtsverhoudingen in de vennootschap
- Inrichting van de organisatie
- De positie van kapitaalverschaffers
- Soorten en aanduidingen van aandelen
- Certificering van aandelen
- De mogelijkheden van het nieuwe BV-recht

prof. mr. C.A. (Kid) Schwarz 

DOCENT

09:30 - 16:45

Dividend, balans, aansprakelijkheid, vertegenwoordiging, fusies en overnames

09:00 – 09:30 uur
Ontvangst en inschrijving

09:30 – 11:00 uur
Dividend, balans en aansprakelijkheid

- Het dividendbeleid bij de (NV en) de BV
- De aard van het dividendbesluit
- Balanstest en uitkeringstest
- Interne aansprakelijkheid van bestuurders
- Externe aansprakelijkheid van bestuurders

prof. mr. C.A. (Kid) Schwarz

11:00 – 11:15 uur
Pauze

11:15 – 12:45 uur
Dividend, balans en aansprakelijkheid (vervolg)

- Het dividendbeleid bij de (NV en) de BV
- De aard van het dividendbesluit
- Balanstest en uitkeringstest
- Interne aansprakelijkheid van bestuurders
- Externe aansprakelijkheid van bestuurders

prof. mr. C.A. (Kid) Schwarz

12:45 – 13:30 uur
Lunch

13:30 – 15:00 uur
Vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang

- Vertegenwoordiging bij NV en BV
- De regeling van het tegenstrijdig belang

prof. mr. C.A. (Kid) Schwarz

15:00 – 15:15 uur
Pauze

15:15 – 16:45 uur
Fusies en overnames

- Fusie en overname
- De bedrijfsfusie, de aandelenfusie en de juridische fusie (splitsing)
- Beschermingsmaatregelen
- Actuele rechtspraak

prof. mr. C.A. (Kid) Schwarz

DOCENT 

Kosten

Normale prijs € 1395,00 excl. BTW
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 12 punten
Inschrijven

Punten

SOMN (BMM)


NOvA Juridisch


KNB


Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior congrescoördinator

Diana Vereecken

070 - 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl

Teamleider Legal & Senior Congresmanager

drs. Crescens Akkermans

06 - 107 190 78
c.akkermans@sdu.nl

cursusmateriaal

Programma Dag 1

cursusmateriaal

Download