Certified ESG Management

Word een duurzaamheidsleider met deze 4-daagse verdiepende opleiding!

Inschrijven
 • Data
  7 okt 2024
  14 okt 2024
  4 nov 2024
  11 nov 2024
 • Locatie
  Hotel Van der Valk Utrecht
 • Kosten
  € 3295,00 excl. btw
 • Punten
  8 NBA: Deze training is geschikt om op te nemen in uw PE-portfolio

Certified ESG Management

Een vierdaagse cursus die theorie en praktijk combineert om ESG stevig in je organisatie te verankeren. 

Ben jij degene die met het ESG-beleid en de CSRD aan de slag gaat binnen jouw organisatie? Wil je meer grip op de complexe materie en vooral handvatten waarmee je ESG stevig verankert in jouw organisatie? Dan is deze opleiding voor jou.

De 4-daagse Certified ESG Management opleiding ondersteunt iedereen die (mede-)verantwoordelijk is voor het ESG-beleid binnen zijn of haar organisatie. Met zowel kennis over het ESG-framework, CSRD, dubbele materialiteitsanalyse, reporting ESRS-standaarden en datacollectie/-analyse en value chain/stakeholder management, maar vooral ook met praktische informatie, tools en inspiratie. 

Praktische insteek
Aan de hand van casuïstiek, die als een rode draad door de opleiding heen loopt, maak je op praktische wijze kennis met alle facetten rondom de implementatie van een solide ESG-strategie. Je leert bovendien kijken door de ogen van de accountant zodat je zorgt dat jouw reporting op orde is.

Toegang tot JES!Knowledge en JES!Workflow
Tijdens de opleiding en tot 4 weken na het examen heb je gratis en onbeperkt toegang tot JES!Knowledge - biedt je praktische uitleg van alle relevante wetgeving, tools, voorbeelden, best practices, checklists en flowcharts - en JES!Workflow - 
helpt je om jouw ESG-beleid, doelen en workflow te stroomlijnen in één omgeving.

Dag 1 - (7 okt) - ESG-landschap, CSRD/ESRS, Projectorganisatie
 • Inrichting ESG-projectorganisatie en profiel ESG-manager
 • ESG-landschap en wetgeving
 • Ins- en outs van de CSRD
 • ESRS-standaarden 
Dag 2 - (14 okt) - CSRD/ESRS in de praktijk - deel I
 • Stakeholdermanagement in kader van ESG-value chain
 • Dubbele materialiteit
 • Van materiële thema’s naar gap-analyse
 • Indicatoren definiëren en doelstellingen ontwikkelingen 
Dag 3 - (4 nov) - CSRD/ESRS in de praktijk - deel II
 • ESRS-standaarden vertalen naar de praktijk
 • Sturings- en controlinstrumenten voor duurzame transitie
 • Bewustwording, draagvlak en commitment creëren voor ESG
Dag 4 - (11 nov) - Data, reporting en monitoring
 • Data verzamelen via interne en externe stakeholders
 • Kansen & risico’s formuleren op basis van data-analyses
 • Monitoring, auditing en reporting
Bouwstenen voor ESG-plan van aanpak voor jouw organisatie
Uniek en onderscheidend onderdeel van deze opleiding, zijn de huiswerkopdrachten. Dit zijn praktische uitwerkingen van de thema’s in de opleiding vertaalt naar jouw organisatie. Je krijgt feedback van de docent én je profiteert van de learnings binnen de organisaties van andere deelnemers.

De opdrachten worden verwerkt in JES! Workflow en besproken tijdens de opleiding. Ze vormen de bouwstenen waarmee je in jouw organisatie direct aan de slag kunt met het opstellen van een ESG-plan van aanpak. 

Leerdoelen Certified ESG Management opleiding 

 • Bewustwording en draagvlak creëren voor ESG binnen jouw organisatie;
 • ESG-strategie opstellen in lijn met doel, visie en missie van jouw organisatie;
 • ESG-traject effectief organiseren zowel intern als met stakeholders;
 • KPI’s opstellen en de rapportage en monitoring van voortgang ervan opzetten.
Examen Certified ESG Management - 28 november 2024
Na deelname aan de opleiding leg je het examen af waarmee je, na voldoende resultaat, het certificaat ESG Management behaalt. De stichting Curae Futurum neemt als accrediterende instelling dit examen af. De stichting heeft een examencommissie die de kwaliteit van de opleidingen, het examen en de permanente educatie monitort en evalueert.

Het examen vindt plaats op 28 november 2024 van 10.00-12.00 uur bij Sdu te Den Haag. Meer informatie over het examen vind je hier.

Voorbereiding examen middels online training
Op 21 november 2024 bieden we van 13.30-15.00 uur een online examentraining aan waarmee je je kunt voorbereiden op het examen. Meer informatie over de examentraining vind je hier.

Bereid je nu voor op de CSRD 
De EU heeft op 16 december 2022 de CSRD gepubliceerd. Hierdoor moeten grote beursgenoteerde ondernemingen over het boekjaar 2024 rapporteren volgens deze standaard. Vanaf 2024 moeten zij informatie voor deze rapportage verzamelen. Daarom gaan zij vragen stellen over de duurzaamheid van de producten en diensten die zij bij andere ondernemingen afnemen. Ook als jouw organisatie geen grote beursgenoteerde onderneming is, kun je hier dus mee te maken krijgen. Na 2024 wordt de CSRD-rapportage ook verplicht voor bedrijven met 250 werknemers of meer. Uiteindelijk zal elke onderneming hiermee te maken krijgen.

Voor wie

Deze opleiding is voor professionals die ESG- verantwoordelijkheden hebben of gaan krijgen en willen weten wat er op hen afkomt, zoals accountants, adviseurs, CFO’s, Finance managers, compliance managers, inkoopprofessionals, Business owners, operations managers, KAM coördinatoren, HSE-ers etc.

Door diverse functionarissen en organisaties, die met ESG te maken hebben, gezamenlijk aan één opleiding te laten deelnemen, ontstaat een inspirerende mix aan invalshoeken ten aanzien van het onderwerp.

Van de cursisten wordt minimaal HBO denk- en werkniveau verwacht.  Van cursisten wordt ook verwacht dat zij voorafgaande aan de opleidingsdagen zich voorbereiden middels opdrachten en inventarisatie binnen hun eigen organisatie. De eigen organisatie geldt immers als basis voor het toepassen van de informatie en kennis tijdens de opleiding.

Examencommissie
Een examencommissie monitort en evalueert de kwaliteit van de opleiding en het examen. De examencommissie bestaat uit:
 • David Boekel RA, Manager Impact Reporting, RSM Netherlands Business Consulting Services
 • Dr Thijs Broekhuizen, Wetenschappelijk directeur van de University of Groningen Business School
 • Arjan Donatz, Group Manager HSSEQ & Sustainability, Evos
 • Lorenz van der Vliet RA, Partner en accountant, Moore DRV

In-house training
Wil je een ESG-strategie ontwikkelen zonder te reizen en in teamverband? Kies voor onze in-house training. Jij bepaalt hoe en waar.  

Meer info? Onze accountmanager, Carola van Rijn, geeft je graag meer informatie (070-378 99 69 of c.v.rijn@sdu.nl).

Maak vandaag nog de sprong naar een duurzamere toekomst!

Programma

09:00 - 09:30

Ontvangst met koffie en thee


09:30 - 10:30

Kick off & Kennismaken


10:30 - 11:00

ESG management en projectorganisatie

 • Beginnen met het opzetten van een succesvol ESG-(verander)traject
 • ESG-governance; rol en verantwoordelijkheden
 • Profielschets ESG-manager; rol en competenties

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 11:45

ESG-landschap

 • De transitie naar een nieuwe economie
 • Belangrijke ESG-trends en impact op jouw organisatie

11:45 - 12:15

Internationaal/Europees regelgevend ESG-landschap

 • Internationale raamwerken; United Nations Global Compact; OECD Guidelines for Multinational Enterprises; ISO 26000 Standards; Global Reporting Initiative (GRI) Standards; WEF; SASB en EU Green Deal.
 • Wereldwijde trends
 • Wetgevend kader en onderlinge samenhang: EU NFRD en CSRD, CS3D, EU taxonomy en SFDR

12:15 - 12:45

De ins-en-outs van de CSRD

 • CSRD: Status en highlights uit de regulering
 • Voor wie van toepassing en op welke wijze?
 • Stakeholders en value chain
 • Dubbele materialiteit 
 • ESRS-framework op hoofdlijnen

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 14:00

ESG Reportingstandaarden

 • European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
 • International Sustainability Standards (IFRS-S)
 • SEC Climate related disclosures
 • GRI Standards, SASB Standards, Integrated Reporting Framework
 • Greenhouse Gas Protocol

14:00 - 15:00

ESRS: Verdiepingsslag van het raamwerk

 • ESRS 1: General Requirements
 • ESRS 2: General Disclosures
 • Thematisch
  • ESRS E1: Climate Change
  • ESRS S1: Own workforce
  • ESRS G1: Business conduct
  • Overige ESRS Standaarden
 • Verwachtingen sectorspecifieke ESRS en brede vooruitblik

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:30

Deepdive ESRS 1 en 2

 • Aan de hand van praktijkcases relatie tussen ESRS 1 en ESRS 2 tot ESG strategie bepalen
 • Impact bestaande systemen zoals ISO 14001

16:30 - 16:40

Huiswerk voor dag 2

Toelichting huiswerk voor dag 2

09:00 - 09:30

Ontvangst met koffie en thee


09:30 - 09:50

Terugkoppeling huiswerk


09:50 - 10:30

Stakeholders in de waardeketen

 • Introductie stakeholdersanalyse
 • Stakeholder management in het kader van de ESG-value chain
 • Uitleg en aan de slag met praktijkcasus
Leerdoel: Inzicht in de aanpak en uitvoering van stakeholdermanagement en eventuele valkuilen.

10:30 - 11:00

Dubbele materialiteit

 • Introductie longlist en impact risico en kansen
 • Bepaling materiële onderwerpen conform ESRS-standaarden
 • Inside-out & Outside-in
Leerdoel: Inzicht in de aanpak en uitvoering van de dubbele materialiteitsanalyse en eventuele valkuilen.

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:15

Aan de slag met dubbele materialiteit

 • Uitwerking materiële onderwerpen in groepen
 • Learnings als het gaat om bepaling materiële onderwerpen

12:15 - 12:45

Van materiële thema's naar gap-analyse

 • Doel en belang van de gap-analyse
 • Gap-analyse in relatie tot de ESRS-standaarden
 • Voorbeelden van verschillende gaps (zoals bv ontbreken van data, ontbreken van beleid etc)
Leerdoel: opstellen van een gap-analyse zodanig dat deze een actiegerichte basis vormt voor ESG plan van aanpak.

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 14:15

ESG plan van aanpak

 • Van materiële thema’s naar gap analyse naar plan van aanpak
 • Prioriteiten, volgordelijkheid, eigenaars en tijdslijnen
Leerdoel: Begrijpen hoe je een ESG plan van aanpak opstelt in lijn met de purpose, visie en missie van je organisatie. Daarnaast krijg je inzicht in de welke aspecten er vanuit de CSRD verplicht zijn.

14:15 - 16:30

ESRS in de praktijk

 • KPI’s opstellen met oog voor verplichte KPI’s, stakeholder KPI’s en strategische KPI’s
 • Voorbeelden van KPI’s bij andere organisaties
 • Indicatoren definiëren en doelstellingen ontwikkelingen als het gaat om:
  • Environment-standaarden E1 t/m 5: Uitleg op basis van voorbeelden en oefenen met praktijkvoorbeelden
  • Social-standaarden S1 - S2: Overview en relatie tot CSRD, Scope 1,2,3: - uitwerkvoorbeelden oefenen
  • Governance-standaarden G1 - G2

16:30 - 16:40

Huiswerk voor dag 3


09:00 - 09:30

Ontvangst met koffie en thee


09:30 - 09:50

Terugkoppeling huiswerk


09:50 - 12:45

Praktijkopdracht ESG Management

Aan de hand van diverse opdrachten gaan deelnemers actief aan de slag met:
 • Stakeholders
 • Dubbele materialiteit
 • Gap-analyse
 • Doelstellingen & KPI's
 • Uitwerking:
  • E1-5
  • S1-2
  • G1-2
Inclusief pauze van 15 minuten rond 11:00 uur.

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 14:30

Presentatie opdrachten


14:30 - 14:45

Pauze


14:45 - 16:30

Verandermanagement, bewustwording & draagvlak creëren voor ESG

 • Gedrag: verandering teweeg brengen en zorgen voor borging in de organisatie
 • Communiceren over de ESG-ambitie
 • Randvoorwaarden voor en eisen aan leiderschap

16:30 - 16:40

Huiswerk voor dag 4


09:00 - 09:30

Ontvangst met koffie en thee


09:30 - 09:50

Terugkoppeling huiswerk


09:50 - 11:00

Datagedreven ESG - verzamelen en structureren

 • Stakeholders en databronnen identificeren per ESRS onderwerp
 • Data verzamelen via interne en externe stakeholders
 • Stakeholders ondersteunen bij het verzamelen en verstrekken van data

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

Impact assessment, kansen en risico's

 • Data analyseren en interpreteren om de dubbele materialiteitsanalyse te onderbouwen
 • Een nulmeting uitvoeren
 • Impact, risico’s en kansen zien en formuleren op basis van data-analyses

12:45 - 13:30

Lunch


13:00 - 14:30

Monitoring, auditing en reporting

 • Verschillende methodes voor monitoring van de voortgang op duurzaamheidsdoelstellingen afgezet tegen gestelde KPI’s
 • Interne & externe rapportages opstellen
 • Inzet van rapportages in externe communicatie naar stakeholders

14:30 - 14:45

Pauze


14:45 - 16:00

ESG/CSRD in de praktijk - bespreken van jouw bouwstenen voor ESG-plan van aanpak

 • Toets jouw bouwstenen aan de best & worst practices toegelicht door docenten met ruime ervaring als het gaat om het opstellen van een ESG-strategie in lijn met het  doel, visie en missie van een organisatie
 • Leer kijken door de ogen van de accountant

Partners

Deze opleiding is voortgekomen uit een samenwerking tussen Sdu, RSM, Moore DRV en University of Groningen Business School (UGBS); toonaangevende organisaties met een gezamenlijke passie voor duurzaamheid en innovatie. 

De gegevens van de deelnemers aan de educatieproducten, die gezamenlijk met RSM, Moore DRV en UGBS zijn ontwikkeld, worden gedeeld met genoemde organisaties.

Contact

Congrescoördinator

Wina Ori

070 - 378 99 66
w.ori@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congres- en opleidingsmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl