Specialisatieopleiding jeugdrecht***

Alle aspecten van het jeugd(straf)recht behandeld met een praktische insteek!

Inschrijven
 • Data
  7 nov 2024
  14 nov 2024
  21 nov 2024
  28 nov 2024
 • Locatie
  Van der Valk Breukelen
 • Kosten
  € 2495,00 excl. btw
 • Punten
  20 NOvA Juridisch

Informatie

De synergie tussen het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht neemt toe. Tijdens deze 4-daagse specialisatieopleiding brengen de docenten je op de hoogte van belangrijke aspecten van het jeugdrecht, met een praktische insteek. Daarnaast staan we stil bij actuele ontwikkelingen.

Je volgt interactieve hoorcolleges en bespreekt diverse casussen. Voorafgaand aan elke bijeenkomst maak je een huiswerkopdracht, die je tijdens de studiedag doorneemt met de docenten. Uiteraard bieden de studiedagen voldoende ruimte om vragen te stellen aan zowel je studiegenoten als de docenten.

Oud-deelnemers beoordeelden deze cursus met een 9.2.

De vier thema’s
Op iedere studiedag staat een thema centraal:
 • Dag 1 – Jeugdstraf(proces)recht – Carlo Dronkers & Maria de Jong-de Kruif
 • Dag 2 – Familie- en jeugdrecht en mediation – Monique van der Zouw, Pauline Schonewille-van Diest & Paul Vlaardingerbroek
 • Dag 3 – Actualiteiten en capita selecta – Marjolein Rietbergen & Paul Vlaardingerbroek
 • Dag 4 - Familie- en jeugdrecht – Thomas Frohn & Leo Hendriks
Lidmaatschap VNJA 
Deze opleiding is opgezet door Sdu Opleidingen, in samenwerking met de VNJA. Om lid te kunnen worden van de VNJA moet een advocaat onder meer binnen drie jaar na inschrijving als aspirant-lid de opleiding hebben gevolgd (zie hier alle eisen van lidmaatschap VNJA). De opleiding voldoet dan ook aan de eisen die de VNJA stelt aan de Specialisatieopleiding Jeugdrecht.

(Aspirant) leden van de VNJA ontvangen 20% korting op de standaard prijs.

Eisen Raad voor de Rechtsbijstand
Door het volgen van deze opleiding voldoe je bovendien aan de eisen van de Raad voor Rechtsbijstand. Deze eisen worden gesteld aan de voorwaarden voor toevoegingen in jeugdstrafzaken en bij verzoeken voor een machtiging tot uithuisplaatsing in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg (artikel 6b en bijlage 5, onder 3).

Praktische informatie
 • De opleidingsdagen zijn niet los te volgen.
 • Voor deze opleiding kun je 8 PO jeugdstrafrecht en 12 PO civiel jeugdrecht aanvragen.
 • Heb je een PO Deal 15 punten of PO Deal 20 punten, dan betaal je € 1.247,50 (excl. btw).

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Advocaten voorzien van een stageverklaring en enige ervaring in het jeugdrecht en (aspirant)leden van VNJA. Juristen gespecialiseerd (of met interesse zich te specialiseren)Jeugdzorg en bijvoorbeeld werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg.

Programma

09:00 - 09:30

Ontvangst en registratie


09:30 - 11:00

Voorfase

 • Consultatie bij politieverhoren door advocaat
 • Vervolgingsbeleid OM
 • Rapportages in jeugdzaken en ketenpartners
 • De fase van de strafoplegging

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

Fase van de strafoplegging

 • (Rol van) adolescentenstrafrecht
 • Strafmaat
 1. De PIJ-maatregel (tevens aandacht voor TBS) of toch GBM?
 2. Bijzondere voorwaarden
 3. DNA-afname
 4. Justitiële documentatie en de verklaring omtrent het gedrag

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:30

Capita Selecta

 • De Europese richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure
 • Recente jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens op het gebied van het jeugdstraf(proces)recht
 • Verhouding gesloten jeugdhulp - jeugdstrafrecht

09:00 - 09:30

Ontvangst en registratie


09:30 - 11:30

Een kindgericht ouderschapsplan


11:30 - 11:45

Pauze


11:45 - 12:45

Mediation in jeugdstrafzaken - deel I

 • Nut en noodzaak mediation en andere vormen van herstelbemiddeling in het jeugdstrafrecht
 • Wie (betrokken partijen), wat (wat is het onderwerp van de mediation), waar (art. 51 Sv), wanneer (voor, tijdens of na de zitting), waarom (voor- en nadelen verdachte en slachtoffer)
 • Tips en tricks uit de praktijk

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 14:30

Mediation in jeugdstrafzaken - deel II


14:30 - 14:45

Pauze


14:45 - 16:45

Afstamming, adoptie, gezags- en omgangsrecht


09:00 - 09:30

Ontvangst en registratie


09:30 - 11:00

Actualiteiten en Capita Selecta - deel 1

 • Bijzondere curator ex artikel 1:212 en 1:250 BW
 • De jeugdrechtadvocaat in de praktijk
 • Honorering en beloning (niet in geld?)
 • Wat maakt een advocaat tot een goede jeugdrechtadvocaat?
 • De combinatie van civiel en jeugdstrafrecht
 • Cases
 • Evaluatie totale cursus

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

Actualiteiten en capita selecta - deel 2

 • Bijzondere curator ex artikel 1:212 en 1:250 BW
 • De jeugdrechtadvocaat in de praktijk
 • Honorering en beloning (niet in geld?)
 • Wat maakt een advocaat tot een goede jeugdrechtadvocaat?
 • De combinatie van civiel en jeugdstrafrecht
 • Cases
 • Evaluatie totale cursus

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:30

Actualiteiten en Capita Selecta - deel 2

 • Bijzondere curator ex artikel 1:212 en 1:250 BW
 • De jeugdrechtadvocaat in de praktijk
 • Honorering en beloning (niet in geld?)
 • Wat maakt een advocaat tot een goede jeugdrechtadvocaat?
 • De combinatie van civiel en jeugdstrafrecht
 • Cases
 • Evaluatie totale cursus

09:00 - 09:30

Ontvangst en registratie


09:30 - 11:00

Bescherming van minderjarigen

 • De "nieuwe" ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • Wetgeving en jurisprudentie Jeugdwet en (gesloten) jeugdzorg
 • De positie van de minderjarige in jeugdbeschermingszaken en het belanghebbende-begrip
 • Wisselwerking civiel en strafrecht

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:30

De invloed van het IVRK en het EVRM op het Nederlandse jeugdbeschermingsrecht


12:30 - 13:15

Lunch


13:15 - 14:00

De rol van de gemeenten, de Raad voor de Kinderbescherming en de gezinsvoogdij-instellingen


14:00 - 14:45

Rapportages

 • Rapportages in strafzaken en civiele zaken
 • Rapportages in strafzaken
 • Rapportages in beschermingszaken
 • Rapportages in gezag- en omgangszaken

14:45 - 15:00

Pauze


15:00 - 16:00

Beroepscode, klachten en tuchtrecht


Kosten

Normale prijs € 2495,00 excl. btw
Korting (aspirant) leden VNJA € 1996,00 excl. btw (€ 499,00 korting)
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

20 punten


Contact

Senior congresmanager

mr. Carla Leentjens

06 500 30 847
c.leentjens@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congrescoördinator

Fariël Nasierkhan

070 - 378 94 70
f.nasierkhan@sdu.nl