Certified ESG Management

Word een duurzaamheidsleider met deze 4-daagse verdiepende opleiding!

Inschrijven
 • Data
  29 feb 2024
  7 mrt 2024
  14 mrt 2024
  4 apr 2024
 • Locatie
  Social Impact Factory Utrecht
 • Kosten
  € 2750,00 excl. btw
 • Punten
  8 NBA: Deze training is geschikt om op te nemen in uw PE-portfolio

Certified ESG Management

Een vierdaagse cursus die theorie en praktijk combineert om ESG stevig in je organisatie te verankeren. 

Ben jij degene die met het ESG-beleid en de CSRD aan de slag gaat binnen jouw organisatie? Wil je meer grip op de complexe materie en vooral handvatten waarmee je ESG stevig verankert in jouw organisatie? Dan is deze opleiding voor jou.

De 4-daagse Certified ESG Management opleiding ondersteunt iedereen die (mede-)verantwoordelijk is voor het ESG-beleid binnen zijn of haar organisatie. Met zowel kennis over het ESG-framework, CSRD, dubbele materialiteitsanalyse, reporting ESRS-standaarden en datacollectie/-analyse en value chain/stakeholder management, maar vooral ook met praktische informatie, tools en inspiratie. 

Praktische insteek
Aan de hand van casuïstiek, die als een rode draad door de opleiding heen loopt, maak je op praktische wijze kennis met alle facetten rondom de implementatie van een solide ESG-strategie. Je leert bovendien kijken door de ogen van de accountant zodat je zorgt dat jouw reporting op orde is.

Dag 1 - (29 feb) - ESG-landschap, CSRD/ESRS, Projectorganisatie
 • ESG-landschap en wetgeving
 • Ins- en outs van de CSRD
 • ESRS-standaarden 
 • Inrichting ESG-projectorganisatie en profiel ESG-manager
Dag 2 - (7 maart) - Dubbele Materialiteit, Strategiebepaling
 • Stakeholdermanagement in kader van ESG-value chain
 • Dubbele materialiteit
 • Van materiële thema’s naar gap analyse
 • Opstellen ESG-strategie
Dag 3 - (14 maart) - ESRS, KPI's, Reporting, Veranderopgave
 • ESRS-standaarden vertalen naar de praktijk
 • KPI's, rapportage en monitoring
 • Sturings- en controlinstrumenten voor duurzame transitie
 • Bewustwording, draagvlak en commitment creëren voor ESG
Dag 4 - (4 april) - Deep dive E-data, ESG-plan van aanpak
 • Data verzamelen via interne en externe stakeholders
 • Kansen & risico’s formuleren op basis van data-analyses
 • Bouwstenen ESG-plan van aanpak
Bouwstenen voor ESG-plan van aanpak voor jouw organisatie
Uniek en onderscheidend onderdeel van deze opleiding, zijn de huiswerkopdrachten. Dit zijn praktische uitwerkingen van de thema’s in de opleiding vertaalt naar jouw organisatie. Je krijgt feedback van de docent én je profiteert van de learnings binnen de organisaties van andere deelnemers.

De opdrachten worden verwerkt in JES! Workflow en besproken tijdens de opleiding. Ze vormen de bouwstenen waarmee je in jouw organisatie direct aan de slag kunt met het opstellen van een ESG-plan van aanpak. 

Leerdoelen Certified ESG Management opleiding 

 • Bewustwording en draagvlak creëren voor ESG binnen jouw organisatie;
 • ESG-strategie opstellen in lijn met doel, visie en missie van jouw organisatie;
 • ESG-traject effectief organiseren zowel intern als met stakeholders;
 • KPI’s opstellen en de rapportage en monitoring van voortgang ervan opzetten.
Optioneel: Examen Certified ESG Management
Na deelname aan de opleiding kun je ervoor kiezen om het examen af te leggen waarmee je het certificaat ESG Management behaalt. De kosten voor het examen bedragen € 495,-.
Het examen vindt plaats op 18 april 2024 bij Sdu te Den Haag, meer informatie over het examen vind je hier.

Bereid je nu voor op de CSRD 
De EU heeft op 16 december 2022 de CSRD gepubliceerd. Hierdoor moeten grote beursgenoteerde ondernemingen over het boekjaar 2024 rapporteren volgens deze standaard. Vanaf 2024 moeten zij informatie voor deze rapportage verzamelen. Daarom zullen zij vragen gaan stellen over de duurzaamheid van de producten en diensten die zij bij andere ondernemingen afnemen. Ook als jouw organisatie geen grote beursgenoteerde onderneming is, kun je hier dus mee te maken krijgen. Na 2024 wordt de CSRD-rapportage ook verplicht voor bedrijven met 250 werknemers of meer. Uiteindelijk zal elke onderneming hiermee te maken krijgen.

Voor wie

Deze opleiding is voor professionals die ESG- verantwoordelijkheden hebben of gaan krijgen en willen weten wat er op hen afkomt, zoals accountants, adviseurs, CFO’s, Finance managers, compliance managers, inkoopprofessionals, Business owners, operations managers, KAM coördinatoren, HSE-ers etc.

Door diverse functionarissen en organisaties, die met ESG te maken hebben, gezamenlijk aan één opleiding te laten deelnemen, ontstaat een inspirerende mix aan invalshoeken ten aanzien van het onderwerp.

Van de cursisten wordt minimaal HBO denk- en werkniveau verwacht.  Van cursisten wordt ook verwacht dat zij voorafgaande aan de opleidingsdagen zich voorbereiden middels opdrachten en inventarisatie binnen hun eigen organisatie. De eigen organisatie geldt immers als basis voor het toepassen van de informatie en kennis tijdens de opleiding.

Examencommissie
Een examencommissie monitort en evalueert de kwaliteit van de opleiding en het examen. De examencommissie bestaat uit:
 • David Boekel RA, Manager Impact Reporting, RSM Netherlands Business Consulting Services
 • Dr Thijs Broekhuizen, Wetenschappelijk directeur van de University of Groningen Business School
 • Arjan Donatz, Group Manager HSSEQ & Sustainability, Evos
 • Lorenz van der Vliet RA, Partner en accountant, Moore DRV

In-house training
Wil je een ESG-strategie ontwikkelen zonder te reizen en in teamverband? Kies voor onze in-house training. Jij bepaalt hoe en waar.  

Meer info? Onze accountmanager, Carola van Rijn, geeft je graag meer informatie (070-378 99 69 of c.v.rijn@sdu.nl).

Maak vandaag nog de sprong naar een duurzamere toekomst!

Programma

09:00 - 09:30

Ontvangst met koffie en thee


09:30 - 11:00

ESG-landschap en wetgevend kader

 • De transitie naar een nieuwe economie
 • Belangrijke ESG-trends en impact op jouw organisatie
 • Het Europees regelgevend ESG-landschap
Leerdoel: Kennis opdoen van bredere ESG-context en richtlijnen die een rol spelen bij het bepalen van je financiële materialiteit en ESG-strategie.

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:15

Creëren draagvlak & Opzetten ESG projectorganisatie

 • Beginnen met het opzetten van een succesvol ESG-(verander)traject
 • Bewustwording, draagvlak en commitment creëren binnen de organisatie
 • ESG-governance: rollen en verantwoordelijkheden
 • Profielschets ESG-manager; rol en competenties 
Leerdoel: Weten hoe je binnen jouw organisatie draagvlak kan creëren voor ESG en hoe je het ESG-traject effectief kan organiseren.

12:15 - 13:00

Lunch


13:00 - 17:00

De ins-en-outs van de CSRD

 • CSRD: Status en highlights uit de regulering
 • ESRS: Verdiepingsslag van het raamwerk
 • Rapportagestandaarden zoals E1, S1 en G1
 • Dubbele materialiteit uitgelegd
Leerdoel: Kennis opdoen van de CSRD rapportage en het ESRS framework.

Inclusief 15 minuten pauze.

09:00 - 09:30

Ontvangst met koffie en thee


09:30 - 12:45

Dubbele materialiteitsanalyse & Stakeholder management

 • Stakeholdermanagement in kader van ESG-value chain
 • Deep-dive ESRS 2: Impact, Risk and Opportunity (IRO)
 • Best and worst practices
 • Uitleg en aan de slag met het bepalen van impact en financiële materialiteit van je eigen bedrijf
Leerdoel: Inzicht in de aanpak en uitvoering van de dubbele materialiteitsanalyse en eventuele valkuilen.

Inclusief 15 minuten pauze.

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 17:00

Opstellen ESG-strategie

 • Doel, visie, missie en strategie; hoe verhouden deze zich tot elkaar?
 • Voorwaarden voor een goede strategiebepaling. Waar ligt de focus?
 • CSRD als basis voor je strategiebepaling: deep-dive ESRS 2
 • Ambities, doelstellingen en beleid formuleren
 • Integreren ESG-strategie in bedrijfsstrategie
 • Van materiële thema’s naar gap analyse
Leerdoel: Begrijpen hoe je een ESG-strategie kan opstellen in lijn met de purpose, visie en missie van je organisatie. Daarnaast krijg je inzicht in de welke aspecten er vanuit de CSRD verplicht zijn.

Inclusief 15 minuten pauze.

09:00 - 09:30

Ontvangst met koffie en thee


09:30 - 12:15

KPI’s, rapportage en monitoring

 • ESRS-standaarden vertalen naar de praktijk
 • SMART KPI’s opstellen met oog voor verplichte KPI’s, stakeholder KPI’s en strategische KPI’s
 • Voorbeelden van KPI’s bij andere organisaties
 • Verschillende methodes voor monitoring van de voortgang op duurzaamheidsdoelstellingen afgezet tegen gestelde KPI’s
 • Interne & externe rapportages opstellen
 • De inzet van rapportages in externe communicatie naar stakeholders
Leerdoel: KPI’s kunnen opstellen en de rapportage en monitoring van voortgang kunnen opzetten.

Inclusief 15 minuten pauze.

12:15 - 13:00

Lunch


13:00 - 14:15

Control-/sturingsinstrumenten voor transitie naar duurzame organisatie

 • Inrichting management control gericht op meervoudige waardecreatie
 • Verandering teweeg brengen en borging ervan in de organisatie
 • Inzetten van controlinstrumenten om tot een duurzame transitie te komen
Leerdoel: Inzicht vergaren in hoe je middels controlinstrumenten de benodigde bewustwording en gedragsveranderingen teweegbrengt die nodig zijn binnen een ESG-traject.

14:15 - 14:30

Pauze


14:30 - 17:00

Verandermanagement, bewustwording & draagvlak creëren voor ESG

 • Gedrag: verandering teweeg brengen en zorgen voor borging in de organisatie
 • Communiceren over de ESG-ambitie
 • Randvoorwaarden voor en eisen aan leiderschap
 • Praktische opdracht; eerste opzet maken van een veranderaanpak

Leerdoel: Inzicht vergaren in hoe je de benodigde bewustwording, draagvlak en gedragsveranderingen teweegbrengt die nodig zijn binnen een ESG-traject.

09:00 - 09:30

Ontvangst met koffie en thee


09:30 - 11:00

Datagedreven ESG - deel I

 • Stakeholders en databronnen identificeren per ESRS onderwerp
 • Data verzamelen via interne en externe stakeholders
 • Stakeholders ondersteunen bij het verzamelen en verstrekken van data
Leerdoel: Weten hoe en bij welke interne en externe partners data verzameld moet worden om een nulmeting uit te voeren op voor jouw organisatie relevante onderwerpen.

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

Datagedreven ESG -deel II

 • Data analyseren en interpreteren om de dubbele materialiteitsanalyse te onderbouwen
 • Een nulmeting uitvoeren
 • Impact, risico’s en kansen zien en formuleren op basis van data-analyses
Leerdoel: Weten hoe een nulmeting uit te voeren op voor jouw organisatie relevante onderwerpen.

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 16:00

ESG/CSRD in de praktijk - bespreken van jouw bouwstenen voor ESG-plan van aanpak

 • Toets jouw bouwstenen aan de best & worst practices toegelicht door docenten met ruime ervaring als het gaat om het opstellen van een ESG-strategie in lijn met het  doel, visie en missie van een organisatie
 • Leer kijken door de ogen van de accountant

Inclusief 15 minuten pauze

Contact

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior congrescoördinator

Diana Vereecken

070 - 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl