Certified ESG Management

4-daagse verdiepende opleiding

Inschrijven
 • Data
  18 sep 2023
  25 sep 2023
  2 okt 2023
  6 nov 2023
 • Locatie
  Hotel Van der Valk Utrecht
 • Kosten
  € 2750,00 excl. btw
 • Punten
  8 NBA: Deze training is geschikt om op te nemen in uw PE-portfolio

Certified ESG Management

Ben jij degene die met het ESG-beleid en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan de slag gaat binnen jouw organisatie? Wil je meer grip op de complexe materie en vooral handvatten waarmee je ESG stevig verankert in jouw organisatie? Dan is deze opleiding de meest waardevolle keuze die je kan maken.

De 4-daagse Certified ESG Management opleiding ondersteunt iedereen die (mede-)verantwoordelijk is voor het ESG-beleid binnen zijn of haar organisatie. Met zowel kennis over het ESG-framework, CSRD, dubbele materialiteitsanalyse, reporting standaarden en datacollectie/-analyse en value chain/stakeholder management, maar vooral ook met praktische informatie, tools en inspiratie. 

Dag 1 - (18 sept) - ESG-landschap, CSRD, Projectorganisatie
 • ESG-landschap en wetgeving
 • Ins- en outs van de CSRD
 • Inrichting ESG-projectorganisatie en profiel CSR-manager
Dag 2 - (25 sept) - Materialiteitsanalyse, Strategie
 • Dubbele materialiteitsanalyse
 • Opstellen ESG-strategie
 • Continue verandermanagement
Dag 3 - (2 okt) - Veranderen, Value chain, Reporting
 • Bewustwording, draagvlak en commitment creëren voor ESG
 • Sturings- en controlinstrumenten voor duurzame transitie
 • Stakeholdermanagement in kader van ESG-value chain
 • KPI's, rapportage en monitoring
Dag 4 - (6 nov) - Deep dive E-data, ESG-plan van aanpak
 • Data verzamelen via interne en externe stakeholders
 • Kansen & risico’s formuleren op basis van data-analyses
Bouwstenen voor ESG-plan van aanpak voor jouw organisatie
Uniek en onderscheidend onderdeel van deze opleiding, zijn de praktijkopdrachten. Dit zijn praktische uitwerkingen van de thema’s in de opleiding vertaalt naar jouw organisatie. Je krijgt feedback van de docent én je profiteert van de learnings binnen de organisaties van andere deelnemers.

De opdrachten worden verwerkt in JES! Workflow en besproken tijdens de opleiding. Ze vormen bouwstenen waarmee je na het volgen van de opleiding in jouw organisatie aan de slag kunt met het opstellen van een ESG-plan van aanpak. 

Leerdoelen Certified ESG Management opleiding 

 • Bewustwording en draagvlak creëren voor ESG binnen jouw organisatie;
 • ESG-strategie opstellen in lijn met doel, visie en missie van jouw organisatie;
 • ESG-traject effectief organiseren zowel intern als met stakeholders;
 • KPI’s opstellen en de rapportage en monitoring van voortgang ervan opzetten.

Bereid je nu voor op de CSRD 
De EU heeft op 16 december 2022 de CSRD gepubliceerd. Hierdoor moeten grote beursgenoteerde ondernemingen over het boekjaar 2024 rapporteren volgens deze standaard. Vanaf 2024 moeten zij informatie voor deze rapportage verzamelen. Daarom zullen zij vragen gaan stellen over de duurzaamheid van de producten en diensten die zij bij andere ondernemingen afnemen. Ook als jouw organisatie geen grote beursgenoteerde onderneming is, kun je hier dus mee te maken krijgen. Na 2024 wordt de CSRD-rapportage ook verplicht voor bedrijven met 250 werknemers of meer. Uiteindelijk zal elke onderneming hiermee te maken krijgen.

Voor wie
Deze opleiding is een ‘must’ voor professionals die ESG- verantwoordelijkheden hebben of gaan krijgen en willen weten wat er op hen afkomt, zoals accountants, adviseurs, CFO’s, Finance managers, compliance managers, inkoopprofessionals, Business owners, operations managers, KAM coördinatoren, HSE-ers etc.

Door diverse functionarissen en organisaties, die met ESG te maken hebben, gezamenlijk aan één opleiding te laten deelnemen, ontstaat een inspirerende mix aan invalshoeken ten aanzien van het onderwerp.

Van de cursisten wordt minimaal HBO denk- en werkniveau verwacht.  Van cursisten wordt ook verwacht dat zij voorafgaande aan de opleidingsdagen zich voorbereiden middels opdrachten en inventarisatie binnen hun eigen organisatie. De eigen organisatie geldt immers als basis voor het toepassen van de informatie en kennis tijdens de opleiding.

Optioneel: Examen Certified ESG Management
Na deelname aan de opleiding kun je ervoor kiezen om het examen af te leggen waarmee je het certificaat ESG Management behaalt. De kosten voor het examen bedragen € 495,-. De stichting Curae Futurum neemt als accrediterende instelling dit examen af. De stichting heeft een examencommissie die de kwaliteit van de opleidingen, het examen en de permanente educatie monitort en evalueert.

Programma

09:00 - 09:30

Ontvangst met koffie en thee


09:30 - 11:00

ESG-landschap en wetgevend kader - deel I

 • De transitie naar een nieuwe economie
 • Belangrijke ESG-trends en impact op jouw organisatie
 • Het Europees regelgevend ESG-landschap
Leerdoel: Kennis opdoen van bredere ESG-context en richtlijnen die een rol spelen bij het bepalen van financiële materialiteit en ESG-strategie.

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:15

ESG-landschap en wetgevend kader - deel II

Leerdoel: Kennis opdoen van bredere ESG-context en richtlijnen die een rol spelen bij het bepalen van financiële materialiteit en ESG-strategie.

12:15 - 13:00

Lunch


13:00 - 14:30

De ins-en-outs van de CSRD - deel I

 • CSRD: Status en highlights uit de regulering
 • ESRS: Verdiepingsslag van het raamwerk
 • Rapportagestandaarden zoals E1, S1 en G1
 • Dubbele materialiteit uitgelegd
Leerdoel: Kennis opdoen van de CSRD rapportage en het ESRS framework.

14:30 - 14:45

Pauze


14:45 - 15:45

De ins-en-outs van de CSRD - deel II

Leerdoel: Kennis opdoen van de CSRD rapportage en het ESRS framework.

15:45 - 17:15

Creëren draagvlak & Opzetten CSR projectorganisatie

 • Beginnen met het opzetten van een succesvol ESG-(verander)traject
 • Bewustwording, draagvlak en commitment creëren binnen de organisatie
 • ESG-governance: rollen en verantwoordelijkheden
 • Profielschets ESG-manager; rol en competenties 
Leerdoel: Weten hoe binnen een organisatie draagvlak te creëren voor ESG en hoe het ESG-traject effectief te organiseren.

09:00 - 09:30

Ontvangst met koffie en thee


09:30 - 11:00

De dubbele materialiteitsanalyse - deel I

 • Deep-dive ESRS 2: Impact, Risk and Opportunity (IRO)
 • Best and worst practices
 • Uitleg en aan de slag met het bepalen van impact en financiële materialiteit van eigen organisatie
Leerdoel: Inzicht in de aanpak en uitvoering van de dubbele materialiteitsanalyse en eventuele valkuilen.

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

De dubbele materialiteitsanalyse - deel II

Leerdoel: Inzicht in de aanpak en uitvoering van de dubbele materialiteitsanalyse en eventuele valkuilen.

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:00

Opstellen ESG-strategie

 • Doel, visie, missie en strategie; hoe verhouden deze zich tot elkaar?
 • Voorwaarden voor een goede strategiebepaling. Waar ligt de focus?
 • CSRD als basis voor je strategiebepaling: deep-dive ESRS 2
 • Ambities, doelstellingen en beleid formuleren
 • Integreren ESG-strategie in bedrijfsstrategie
Leerdoel: Begrijpen hoe je een ESG-strategie kan opstellen in lijn met de purpose, visie en missie van je organisatie. Daarnaast krijg je inzicht in de welke aspecten er vanuit de CSRD verplicht zijn.

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 17:15

Continue verandermanagement

 • Gedrag; verandering teweeg brengen en zorg voor borging in de organisatie
 • Communiceren over ESG-ambitie
 • Randvoorwaarden voor en eisen aan leiderschap 
 • Praktische opdracht: Eerste opzet maken van een veranderaanpak
Leerdoel: Inzicht vergaren in hoe je de benodigde bewustwording, draagvlak en gedragsveranderingen teweegbrengt die nodig zijn binnen een ESG-traject

09:00 - 09:30

Ontvangst met koffie en thee


09:30 - 11:00

Control-/sturingsinstrumenten voor transitie naar duurzame organisatie - deel I

 • Inrichting management control gericht op meervoudige waardecreatie
 • Verandering teweeg brengen en borging ervan in de organisatie
 • Inzetten van controlinstrumenten om tot een duurzame transitie te komen
 • Leer van de ervaringen van 20 koplopers als het gaat om meervoudige waardecreatie

Leerdoel: Inzicht vergaren in hoe je middels controlinstrumenten de benodigde bewustwording en gedragsveranderingen teweegbrengt die nodig zijn binnen een ESG-traject.

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

Control-/sturingsinstrumenten voor transitie naar duurzame organisatie - deel II


12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:00

KPI’s, rapportage en monitoring - deel I

 • Voorbeelden van KPI’s bij andere organisaties
 • SMART KPI’s opstellen met oog voor verplichte KPI’s, stakeholder KPI’s en strategische KPI’s
 • Verschillende methodes voor monitoring van de voortgang op duurzaamheidsdoelstellingen afgezet tegen gestelde KPI’s
 • Interne & externe rapportages opstellen
 • De inzet van rapportages in externe communicatie naar stakeholders
Leerdoel: KPI’s kunnen opstellen en de rapportage en monitoring van voortgang kunnen opzetten.

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 17:15

KPI’s, rapportage en monitoring - deel II

 • Uitvoeren en bespreken praktijkopdracht

09:00 - 09:30

Ontvangst met koffie en thee


09:30 - 11:00

Datagedreven ESG - deel I

 • Stakeholders en databronnen identificeren per ESRS onderwerp
 • Data verzamelen via interne en externe stakeholders
 • Stakeholders ondersteunen bij het verzamelen en verstrekken van data
Leerdoel: Weten hoe en bij welke interne en externe partners data verzameld moet worden om een nulmeting uit te voeren op voor jouw organisatie relevante onderwerpen.

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

Datagedreven ESG -deel II

 • Data analyseren en interpreteren om de dubbele materialiteitsanalyse te onderbouwen
 • Een nulmeting uitvoeren
 • Impact, risico’s en kansen zien en formuleren op basis van data-analyse
Leerdoel: Weten hoe en bij welke interne en externe partners data verzameld moet worden om een nulmeting uit te voeren op voor jouw organisatie relevante onderwerpen.

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 16:30

ESG/CSRD in de praktijk - bespreken van jouw eigen ESG-plan van aanpak

 • Toets je plan van aanpak aan de best & worst practices toegelicht door docenten met ruime ervaring als het gaat om het opstellen van een ESG-strategie in lijn met het  doel, visie en missie van een organisatie

Partners

Deze opleiding is voortgekomen uit een samenwerking tussen Sdu, RSM en University of Groningen Business School (UGBS); toonaangevende organisaties met een gezamenlijke passie voor duurzaamheid en innovatie. Sdu, een vooraanstaande dienstverlener op het gebied van wet- en regelgeving, RSM, een gerenommeerd advies- en accountantskantoor en UGBS hebben hun expertise en ervaring samengebracht om deze hoogwaardige opleiding te creëren.

De gegevens van de deelnemers aan de educatieproducten, die gezamenlijk met RSM zijn ontwikkeld, worden gedeeld met RSM.

Contact

Senior congrescoördinator

Diana Vereecken

070 - 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl