Juridische Praktijkopleiding ESG (in 6 delen)

Voor iedere jurist die met hands-on kennis van CSRD en CSDDD het verschil wil maken!

Inschrijven
 • Data
  30 sep 2024, 7 okt 2024, 14 okt 2024, 4 nov 2024, 11 nov 2024, 18 nov 2024
 • Locatie
  Sdu | Den Haag
 • Kosten
  € 2750,00 excl. btw
 • Punten
  24 NOvA Juridisch

Informatie

Als jurist speel je een cruciale rol in het anticiperen op de vloedgolf aan ESG-regelgeving die momenteel afkomt op organisaties. Denk aan het herzien van bestaande governance- en compliance structuren om duurzaamheid te integreren. Aan het mitigeren van duurzaamheidsrisico’s (bijvoorbeeld als het gaat om reputatie, aansprakelijkheid, due diligence of financiering). En niet in de laatste plaats de impact van ESG-regelgeving op contracting en aansprakelijkheid in de waardeketen (leveranciers).

Zorg daarom dat je goed op de hoogte bent van de gevolgen in de praktijk van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

Deze praktische opleiding focust zich op de juridische aspecten van ESG. Geen theoretische of algemene verhandelingen, maar een praktische totaalbenadering waarmee je als jurist voor jouw organisatie van toegevoegde waarde zult zijn. 

De zes dagdelen (13.00-17.30 uur) zijn als volgt ingedeeld:
 1. Wetgevend landschap & Rapportageverplichting - 30 sept
 2. Data & Compliance - 7 okt
 3. Contracting - 14 okt
 4. Governance & Compliance - 4 nov
 5. M&A/Due Diligence - 11 nov
 6. ESG-Projectorganisatie & Rol van de jurist - 18 nov
Wat biedt de opleiding?
Na afloop van deze praktijkopleiding ken je de juridische, governance, compliance en data aspecten van CSRD & CSDDD waarmee je beschikt over noodzakelijke kennis én praktische handvatten om:
 • ESG verantwoord te verankeren in jouw organisatie middels internal controls en business conduct/compliance framework
 • Datacompliant te zijn;
 • ESG-proof te contracteren;
 • Risico’s te mitigeren als het gaat om aansprakelijkheid, data en reputatie;
 • ESG te integreren in de financiële en leningdocumentatie t.b.v. M&A/Due diligence.
Voor wie?
Deze praktische opleiding is geschikt voor iedereen die zich binnen een organisatie bezighoudt met of adviseert over de juridische aspecten van duurzaamheid/ESG. Denk aan legal counsels, general counsels, bedrijfsjuristen, compliance officers, juridisch adviseurs, directiesecretarissen en advocaten

Data & Onderwerpen

13:00 - 17:30

Wetgevend landschap ESG & Rapportageverplichting

 • Mondiale raamwerken (samenhang), standaarden en richtlijnen
 • Risico’s en kansen (impact, materialiteit en de keten)
 • EU-regelgeving (NFDR, CSRD, ESRS, SFDR, EU Taxonomy, CSDDD)
 • Van materiële topics naar duurzaamheidsverslaggeving
 • ESRS-raamwerk (duurzaamheidsrapportage-standaarden die de nadere uitwerking vormen van de CSRD)
Tijdsindeling
12.30 Ontvangst en inschrijving
13.00 Start 
14.30 Pauze
14.45 Vervolg
16.15 Pauze
16.30 Vervolg
17.30 Einde

13:00 - 17:30

ESG-Data & Compliance

 • Relevante wet- en regelgeving ESG datacompliancy en -privacy
 • Verzamelen van data voor ESG-verslaggeving in het kader van de CSRD
 • Gevolgen onbetrouwbare duurzaamheidsgegevens en oplossingen
 • Validatie van data (en mogelijke rol AI)
 • ESG-data & privacy: een balancing act?
 • ESG-dataverzameling - en databeheer: uitdagingen & ethische dilemma's
 • Aandachtspunten bij inzetten van rapportages in externe communicatie naar stakeholders
Tijdsindeling
12.30 Ontvangst en inschrijving
13.00 Start
14.30 Pauze
14.45 Vervolg
16.15 Pauze
16.30 Vervolg
17.30 Einde

13:00 - 17:30

ESG-Contractering

 • Impact van ESG op contractering
 • Relevante (Europese) regelgeving met betrekking tot ESG-contractering
 • Reikwijdte van verplichtingen in de keten van toeleveranciers
 • ESG opnemen in contractuele bepalingen, de algemene voorwaarden en/of een Code of Conduct
 • Aandachtspunten ESG-dataclausules en andere ESG-bedingen in commerciële contracten
Tijdsindeling
12.30 Ontvangst en inschrijving
13.00 Start
14.30 Pauze
14.45 Vervolg
16.15 Pauze
16.30 Vervolg
17.30 Einde

13:00 - 17:30

ESG-Governance 

 • Relevante regelgeving m.b.t. ESG-governance 
 • Afstemmen code of conduct/compliance framework op ESG-regelgeving/strategie
 • Maatregelen ter bestrijding van witwassen en corruptie en versterken integriteit en veilige werkomgeving
 • Duurzaamheidsafspraken en -strategie borgen in beleid en planning & controlscyclus/internal controls
 • Impact op reglementen en samenstelling van toezicht-, bestuurs- en inspraakorganen 
 • Voorkomen van reputatieschade en greenwashing
 • Handhaving/sancties in het kader van de CSDDD
Tijdsindeling
12.30 Ontvangst en inschrijving
13.00 Start
14.30 Pauze
14.45 Vervolg
16.15 Pauze
16.30 Vervolg
17.30 Einde

13:00 - 17:30

ESG-M&A/Due Diligence

Intro / Algemeen M&A
 • Wetgevend kader M&A/Due Diligence
 • ESG als agendapunt bij (ver)koop van bedrijfsonderdelen
 • Aansprakelijkheid en zorgplicht vennootschap, bestuur en rvc ihkv M&A
Due Diligence
 • Impact ESG op M&A-processen / Due Diligence 
 • Samenwerken met externe deskundigen i.v.m. specifieke ESG-aspecten /Due Diligence 
 • Inschatten 'ESG-status' (maturiteit) van de te verkopen/acquireren partij
 • Waar let je op tijdens DD / inschatten ESG-risico's en mogelijke juridische implicaties 
SPA / Transactiedocs
 • Opnemen ESG in de SPA, financiële en leningdocumentatie
 • ESG-doelen opnemen in SPA / post completion afspraken / afdwingbare afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst
Aan de slag
 • Aan de slag met een M&A casus / samenwerken in groepjes / plenair terugkoppeling

Tijdsindeling
12.30 Ontvangst en inschrijving
13.00 Start
14.30 Pauze
14.45 Vervolg
16.15 Pauze
16.30 Vervolg
17.30 Einde

13:00 - 17:30

ESG-Projectorganisatie

Leer van ervaren bedrijfsjuristen. Wat zijn hun aanbevelingen als het gaat om:
 • Rol jurist bij ESG
  • Adviseren over interpretatie duurzaamheidswetgeving
  • ( Strategisch) adviseren over ESG risico's en kansen 
 • ESG integreren in de organisatie
  • Bouwstenen ESG programma 
  • Legal Project Management
  • Aan de slag met een ESG project plan
 • ESG data en tooling
  • Borgen van integriteit van data
  • Transparantie van data i.r.t. stakeholderscommunicatie
  • Welke mogelijkheden bieden tooling?
Tijdsindeling
12.30 Ontvangst en inschrijving
13.00 Start
14.30 Pauze
14.45 Vervolg
16.15 Pauze
16.30 Vervolg
17.30 Einde

Partner

Deze opleiding is voortgekomen uit een samenwerking tussen Sdu en Legadex; toonaangevende organisaties met een gezamenlijke passie voor duurzaamheid en (juridische) innovatie. 

De gegevens van de deelnemers aan de educatieproducten, die gezamenlijk met Legadex zijn ontwikkeld, worden gedeeld met genoemde organisatie.

Kosten

Normale prijs € 2750,00 excl. btw
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

24 punten


Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Congrescoördinator

Wina Ori

070 - 378 99 66
w.ori@sdu.nl

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl