JES! ESG / CSR Opleidingen, cursussen en webinars

JES! Agenda

CSRD in de praktijk - Accountants

In twee middagen al jouw PE-punten voor onderwerp: Duurzaamheid

Datum 6 juli 2023

Energietransitie en juridisch instrumentarium - online cursus

In drie uur op de hoogte van privaat- en bestuursrechtelijke aspecten

Datum 28 september 2023

Gebiedsontwikkeling en stikstof

Juridisch kader en ontwikkelingen vertaalt naar de praktijk

Datum 27 juni 2023

Gebiedsontwikkeling en stikstof

Juridisch kader en ontwikkelingen vertaalt naar de praktijk

Datum 30 november 2023

Energietransitie en klimaatadaptatie

Juridische instrumentarium vertaalt naar de praktijk

Datum 5 december 2023