Wim Tijssen

Wim Tijssen was tot 2014 teammanager afdeling Ruimte bij de gemeente Tilburg, waarna programmamanager invoering Omgevingswet. Thans is hij adviseur Omgevingswet bij deze gemeente. Tevens was Wim gedetacheerd bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waar hij een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de nieuwe Omgevingswet. Als docent is hij verbonden aan de Academie voor Openbaar Bestuur en verzorgt opleidingen, cursussen en trainingen voor medewerkers van (semi-) overheidsorganisaties en profit-organisaties in de vakgebieden ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, Wabo en algemeen bestuursrecht. Wim was docent van het jaar bij de Fontys Bestuursacademie (schooljaar 2010-2011) en genomineerd als Wabo-er van het jaar in 2011. Hij is coauteur van het boek ‘De Omgevingswet toegelicht’, SDU 2016 en ‘De Omgevingswet als veranderopgave’, SDU 2018. Beide boeken heeft hij samen met Piet de Nijs geschreven en hij  heeft verder diverse artikelen over dit onderwerp op zijn naam staan