media image

S. (Sven) Brinkhoff

Hoogleraar

Prof. mr. S. (Sven) Brinkhoff, Hoogleraar straf(proces)recht bij Universiteit van Amsterdam, begint zijn loopbaan in 2004 bij het Openbaar Ministerie. Hij vervult bij deze organisatie diverse functies en is onder andere betrokken geweest bij de implementatie van de Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling. In 2007 maakte hij de overstap naar de Radboud Universiteit Nijmegen, vanaf 2014 in de functie van universitair docent straf(proces)recht. Hij is gepromoveerd op het gebruik van en de controle op startinformatie in het strafproces. 

Naast zijn werk op de universiteit heeft hij als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Gelderland en de Rechtbank Amsterdam gefungeerd. Tevens is hij hoofdredacteur voor de Beroepsopleiding Advocatuur.