media image

S. (Sanne) Struijk

Universitair hoofddocent
Prof.mr. Sanne Struijk is als universitair hoofddocent straf(proces)recht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en tevens als bijzonder hoogleraar Penologie en penitentiair recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar expertise op het terrein van het sanctierecht, inclusief het penitentiaire recht, blijkt uit vele wetenschappelijke publicaties.

Ook is ze betrokken in de uitvoeringspraktijk door haar nevenfuncties als rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam en als beklagvoorzitter van de commissie van toezicht bij de penitentiaire inrichting De Schie.