media image

R.H. (Robbert) van het Kaar

Docent

Robbert van het Kaar is werkzaam op de Universiteit van Amsterdam. Hij is hoofdredacteur van de losbladige uitgave Ondernemingsraad en lid van de redacties van Rechtspersonen (onderdelen WOR, WEOR, Fusiegedragsregels en WRW), Arbeidsovereenkomst (onderdelen Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en Wet op de loonvorming), Tekst en Commentaar Arbeidsrecht en Wet en Rechtspraak Arbeidsrecht, en deelredacteur medezeggenschap van TRA en vast medewerker van Rechtspraak voor Medezeggenschap en OR-Informatie. Van laatstgenoemde uitgave is hij ook voorzitter van de adviesgroep. Sinds 2007 is hij auteur van Inzicht in de ondernemingsraad.

Spreekt tijdens