media image

R. (Ruben) van Arkel

Advocaat
mr. Ruben van Arkel is advocaat en mediator bij Sparkel advocatuur & mediation te Den Haag. Dit is een door hem opgericht nichekantoor op het gebied van Arbeidsrecht, Pensioenrecht, Ambtenarenrecht en Medezeggenschap.
Ruben werkte hiervoor ruim vijftien jaar bij Pels Rijcken, het kantoor van de landsadvocaat. De laatste vijf jaar als partner. Daarnaast was Ruben voorzitter van de sectie Arbeids- en ambtenarenrecht.
Ruben doceert en publiceert zeer regelmatig over het onderwerp gelijke behandeling.

Spreekt tijdens