media image

R. (Robert) Sanders

Advocaat
mr. Robert Sanders is als advocaat bij De Clercq Advocaten Notariaat in Leiden en hij is gespecialiseerd in het tuchtrecht. In zijn praktijk staat hij diverse beroepsbeoefenaren bij die met klachtzaken te maken krijgen. 

In 2017 promoveerde hij met een proefschrift over de ontwikkeling en reikwijdte van het advocatentuchtrecht. Hij is tevens trainer Ethiek in de Beroepsopleiding en voorzitter van het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege.

Daarnaast was hij secretaris van de Commissie Herijking Gedragsregels en is hij lid reeds vele jaren van de Commissie Disciplinaire Rechtspraak voor het Advocatenblad.

Robert publiceert en doceert regelmatig over tuchtrechtelijke en gedragsrechtelijke onderwerpen.

Spreekt tijdens