media image

Peter Mendelts

Jurist Omgevingsrecht
Peter Mendelts is een ervaren juridisch adviseur op het terrein van het omgevingsrecht, met het accent op natuurbeschermingsrecht, milieurecht en ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied. Verder is hij breed ontwikkeld in het omgevingsrecht (Wabo, omgevingsvergunningen, milieurecht, m.e.r., bestemmingsplannen, handhaving, etc.) en het algemeen bestuursrecht en ook  goed thuis in de Omgevingswet.

Spreekt tijdens