P. (Priscilla) de Haas

Advocaat-belastingkundige bij De Haas Advocaten te Rotterdam.
De praktijk van Priscilla de Haas spitst zich toe op de bijstand van zowel ondernemers als particulieren in fiscale procedures en de verdediging van verdachten in fiscale en financieel-economische strafzaken.

Priscilla is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, de Nederlandse Vereniging van Advocaten-belastingkundigen en de Vereniging voor Belastingwetenschap. Daarnaast is Priscilla onder meer auteur voor het Tijdschrift Formeel Belastingrecht en treedt zij regelmatig op als docent en spreker op het gebied van het formele belastingrecht, fiscaal strafrecht en Wwft.

Priscilla is ook buitenpromovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen waar zij onderzoek doet naar de samenloop tussen het fiscale boete- en strafrecht, meer in het bijzonder toegespitst op het una via-beginsel. Zij begeleidt thans masterstudenten bij hun scripties op het gebied van het formele belastingrecht en heeft de afgelopen vijf jaren ook colleges op dat gebied verzorgd.