media image
Coalitiemanager Dutch Blockchain Coalition

P. (Peter) Verkoulen

Peter Verkoulen leidt de Dutch Blockchain Coalition (DBC). De DBC is een samenwerkingsverband tussen partners uit de overheid, kennisinstituten en het bedrijfsleven. De coalitie werkt met een actieagenda waarin zij de technologische mogelijkheden van blockchain test, kijkt of de techniek voldoende aansluit bij de wet- en regelgeving en werkt aan onderzoeks- en scholingsprogramma’s op dit terrein.